Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ PRÁCE

ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ PRÁCE

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Bednářová
Šetření:18. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jako studentka SOŠ v Kopřivnici se na Vás obracím s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník je určen pro zaměstnané osoby a slouží k vyhodnocení a analýze nejlepších způsobů získání práce a jak zaměstnaní ke své práci přišli.

Tento dotazník je součástí mé maturitní práce a je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Vyvíjel/a jste při hledání práce sám/a nějakou aktivitu za účelem získání zaměstnání? (návštěva úřadu práce, internet apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často3866,67 %66,67 %  
občas1322,81 %22,81 %  
vůbec610,53 %10,53 %  

Graf

2. Jaký byl nejčastější způsob Vašeho hledání práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní portály2747,37 %47,37 %  
známí a rodina1119,3 %19,3 %  
personální agentury58,77 %8,77 %  
inzeráty v novinách58,77 %8,77 %  
úřad práce23,51 %3,51 %  
přímé oslovení firmy11,75 %1,75 %  
žádný11,75 %1,75 %  
sociální sítě (FaceBook, Twitter apod.)11,75 %1,75 %  
stránky katedry mé školy (nabídky v oboru)11,75 %1,75 %  
zajit se zeptat sam11,75 %1,75 %  
přímý kontakt firmy11,75 %1,75 %  
všchno11,75 %1,75 %  

Graf

3. Jaký způsob získávání práce je podle Vás nejrychlejší a nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní portály2442,11 %42,11 %  
známí a rodina2136,84 %36,84 %  
personální agentury58,77 %8,77 %  
úřad práce23,51 %3,51 %  
stránky katedry mé školy (nabídky v oboru)11,75 %1,75 %  
chodit se ptat11,75 %1,75 %  
přímý kontakt firmy11,75 %1,75 %  
inzeráty v novinách11,75 %1,75 %  
sociální sítě (FaceBook, Twitter apod.)11,75 %1,75 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2950,88 %50,88 %  
vysokoškolské1729,82 %29,82 %  
základní47,02 %7,02 %  
vyučen47,02 %7,02 %  
vyšší odborné35,26 %5,26 %  

Graf

5. Pracujete ve svém vystudovaném oboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3357,89 %57,89 %  
ano2442,11 %42,11 %  

Graf

6. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3459,65 %59,65 %  
muž2340,35 %40,35 %  

Graf

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-263154,39 %54,39 %  
31-451017,54 %17,54 %  
27-30814,04 %14,04 %  
51 let a více47,02 %7,02 %  
46-5023,51 %3,51 %  
15-1823,51 %3,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyvíjel/a jste při hledání práce sám/a nějakou aktivitu za účelem získání zaměstnání? (návštěva úřadu práce, internet apod.)?

2. Jaký byl nejčastější způsob Vašeho hledání práce?

3. Jaký způsob získávání práce je podle Vás nejrychlejší a nejefektivnější?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pracujete ve svém vystudovaném oboru?

6. Jaké je vaše pohlaví?

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyvíjel/a jste při hledání práce sám/a nějakou aktivitu za účelem získání zaměstnání? (návštěva úřadu práce, internet apod.)?

2. Jaký byl nejčastější způsob Vašeho hledání práce?

3. Jaký způsob získávání práce je podle Vás nejrychlejší a nejefektivnější?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pracujete ve svém vystudovaném oboru?

6. Jaké je vaše pohlaví?

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bednářová, E.ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ PRÁCE (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zpusoby-ziskavani-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.