Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ztracená data

Ztracená data

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Mesárošová
Šetření:14. 04. 2014 - 29. 04. 2014
Počet respondentů:271
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda lidé nalezená přenosná zařízení s důležitými informacemi vrátí nebo je použijí pro svoje účely. Předem děkuji za vyplnění.

Petra Mesárošová

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2511140,96 %40,96 %  
26-4010237,64 %37,64 %  
41-554717,34 %17,34 %  
56 a více114,06 %4,06 %  

Graf

2. Když najdete USB disk, tablet či notebook. Pokusíte se zjistit, jaké informace jsou v nalezeném zařízení uloženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24389,67 %89,67 %  
ne2810,33 %10,33 %  

Graf

3. Pokud ano, z jakých důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro snazší možnost najít a kontaktovat majitele15757,93 %57,93 %  
ze zvědavosti6724,72 %24,72 %  
zkusím zjistit, zda by nešly nějak využít4717,34 %17,34 %  

Graf

4. Naleznete-li zajímavá nebo citlivá data, jak s nimi naložíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nijak, zařízení vrátím17765,31 %65,31 %  
informace použiji pro své potřeby4918,08 %18,08 %  
informace poskytnu tomu, kdo o ně projeví zájem a nabídne odměnu3312,18 %12,18 %  
informace zveřejním124,43 %4,43 %  

Graf

5. Berete si s sebou práci domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14553,51 %53,51 %  
jen když musím8029,52 %29,52 %  
ne4616,97 %16,97 %  

Graf

6. Pokud ano, jak máte ochráněné pracovní informace uložené na přenosných zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoužívám žádné bezpečnostní opatření16761,62 %61,62 %  
mám heslo nebo PIN6222,88 %22,88 %  
máme je šifrované4215,5 %15,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Když najdete USB disk, tablet či notebook. Pokusíte se zjistit, jaké informace jsou v nalezeném zařízení uloženy?

3. Pokud ano, z jakých důvodů?

4. Naleznete-li zajímavá nebo citlivá data, jak s nimi naložíte?

5. Berete si s sebou práci domů?

6. Pokud ano, jak máte ochráněné pracovní informace uložené na přenosných zařízeních?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Když najdete USB disk, tablet či notebook. Pokusíte se zjistit, jaké informace jsou v nalezeném zařízení uloženy?

3. Pokud ano, z jakých důvodů?

4. Naleznete-li zajímavá nebo citlivá data, jak s nimi naložíte?

5. Berete si s sebou práci domů?

6. Pokud ano, jak máte ochráněné pracovní informace uložené na přenosných zařízeních?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mesárošová, P.Ztracená data (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ztracena-data.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.