Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ztráta zaměstnání jako krize

Ztráta zaměstnání jako krize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Pekný
Šetření:05. 11. 2012 - 19. 11. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):35 / 16.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který se stane důležitým podkladem pro studentský projekt, týkající se psychologických aspektů ztráty zaměstnání.

Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity v rámci tohoto projektu. Jako poděkování za Vaši ochotu a čas Vám poskytneme zpětnou vazbu v podobě celkového vyhodnocení, kterou naleznete na těchto stránkách.

Předem děkujeme.

Studenti ČZU.

Odpovědi respondentů

1. Ztratil jste někdy zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3251,61 %51,61 %  
Ne3048,39 %48,39 %  

Graf

2. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha1237,5 %19,35 %  
Jihočeský kraj928,13 %14,52 %  
Liberecký kraj412,5 %6,45 %  
Středočeský kraj39,38 %4,84 %  
Ústecký kraj26,25 %3,23 %  
Olomoucký kraj13,13 %1,61 %  
Jihomoravský kraj13,13 %1,61 %  

Graf

3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 100 0001134,38 %17,74 %  
Méně než 1000721,88 %11,29 %  
1001 – 10 000721,88 %11,29 %  
10 001 – 50 000515,63 %8,06 %  
50 001 – 100 00013,13 %1,61 %  
Více než 100 00013,13 %1,61 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný1959,38 %30,65 %  
student721,88 %11,29 %  
OSVČ39,38 %4,84 %  
nezaměstnaný39,38 %4,84 %  

Graf

5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HPP1959,38 %30,65 %  
OSVČ515,63 %8,06 %  
částečný úvazek39,38 %4,84 %  
brigáda26,25 %3,23 %  
jsem momentálně bez práce26,25 %3,23 %  
podnikatel13,13 %1,61 %  

Graf

6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vzdělání5.1568.069
zaměstnání (kariéra)5.1887.09
děti a jejich budoucnost4.65610.663
rodina (partnerství)2.9386.684
finanční zabezpečení4.8445.569
přátelství4.4385.184
svoboda5.0947.335
láska5.2195.421
víra v boha7.71911.14
spravedlnost6.2817.077

Graf

7. Kolikrát jste přišel/la o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou2268,75 %35,48 %  
dvakrát618,75 %9,68 %  
vícekrát39,38 %4,84 %  
třikrát13,13 %1,61 %  

Graf

8. Z jakého/jakých důvodu jste přišel/a o práci? Zaškrtněte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod1134,38 %17,74 %  
reorganizace podniku (snižování stavů)928,13 %14,52 %  
oboustranná dohoda928,13 %14,52 %  
neadekvátní finanční ohodnocení618,75 %9,68 %  
nepřizpůsobivost39,38 %4,84 %  
zrušení společnosti26,25 %3,23 %  
nedostačující kvalifikace26,25 %3,23 %  
nedostačující dovednosti (bylo toho na mě moc)13,13 %1,61 %  

Graf

9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 3 měsíce1340,63 %20,97 %  
3 – 6 měsíců825 %12,9 %  
6 měsíců – 1 rok721,88 %11,29 %  
1 – 2 roky39,38 %4,84 %  
2 – 5 let13,13 %1,61 %  

Graf

10. Vyhledal/a jste odbornou pomoc po ztrátě zaměstnání? (poradenství, pomoc psychologa, kouče aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2887,5 %45,16 %  
Ano412,5 %6,45 %  

Graf

11. Pokud ano, jakou odbornou pomoc jste vyhledal/a

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracák133,33 %1,61 %  
odborný lékař - brala jsme léky na nervy 133,33 %1,61 %  
psycholog133,33 %1,61 %  

Graf

12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledání nové práce3093,75 %48,39 %  
starání se o domácnost1340,63 %20,97 %  
více kontaktu s přáteli1237,5 %19,35 %  
další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí)1134,38 %17,74 %  
lenošení1031,25 %16,13 %  
sport (více než v době zaměstnání)928,13 %14,52 %  
rekvalifikace39,38 %4,84 %  
větší vyhledávání zábavních zařízení (restaurace, hospody, kina, aquaparky, divadla aj.)26,25 %3,23 %  
jiné26,25 %3,23 %  

Graf

13. Jaká byla Vaše emocionální reakce (pocit) na zjištění, že přijdete o svou práci? (co nejvíce převažovalo)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit křivdy1031,25 %16,13 %  
smutek825 %12,9 %  
úleva825 %12,9 %  
strach825 %12,9 %  
zlost721,88 %11,29 %  
úzkost721,88 %11,29 %  
radost (chtěl/a jsem odejít sám/sama)721,88 %11,29 %  
lítost412,5 %6,45 %  
nepochopení39,38 %4,84 %  
zoufalství39,38 %4,84 %  
bezmoc39,38 %4,84 %  

Graf

14. Cítil jste se izolován od svého okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2681,25 %41,94 %  
ano618,75 %9,68 %  

Graf

15. Jakým způsobem jste se cítil/a izolován/a

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nedostatek financnich prostredku mi neumoznil veskere aktivity

Nevím, zda přímo "izolován", ale člověk má v takovou chvíli jedinečně podivné emoce, těžko popsatelné (kdo nezažije, nepochopí). Na jednu stranu jsem byl rád, že jsem v dané práci skončil, byla pro mne dosti psychicky náročná, na druhou stranu jsem nebyl nadšen z toho, že mne čeká nový koloběh hledání práce. Měl jsem určitou obavu z nového budoucího kolektivu (jsem spíše konzervativní typ, který nemá příliš v lásce obměnu kolegů/přátel atp.).

nevycházela jsem ven, přestala jsem chodit do společnosti

uzavření do sebe

V mém okolí nebyl nikdo, kdo by měl stejné problémy a tak docházelo k částečnému nepochopení ze strany přátel studentů/pracujících.

16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina a přátelé2062,5 %32,26 %  
Pomohl jsem si sám1237,5 %19,35 %  

Graf

17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2784,38 %43,55 %  
ano515,63 %8,06 %  

Graf

18. Jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

finančně

Manžel nechápal,že jsem si potřebovala od práce odpočinout a že jsem byla doma spokojená.

odloučení

Ze strany rodiny docházelo k nepochopení. Nikdy se s tímto problémem nesetkali a proto mou dhouhodobou nezaměstnanost chápali jen jako neschopnost a neochotu hledat si práci.

19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2165,63 %33,87 %  
ne1134,38 %17,74 %  

Graf

20. Jaký vliv?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ekonomický

less money

malý

Méně financí - omezení všeho.

méně peněz na výdaje - snížení úrovně

Menší/žádný finanční příjem

musela jsem setrit

nedostatek financí na život

Nedostatek peněz na nejnutnější výdaje za bydlení, potraviny, cestování.

nemohla jsem si dovolit věci které pro mne byly dříve automatické

nižší příjem do rodinného rozpočtu, museli jsme se uskromnit.

snížení

uskromnit se

výrazné omezování

21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2475 %38,71 %  
ano825 %12,9 %  

Graf

22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %33,87 %  
ano1134,38 %17,74 %  

Graf

23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1959,38 %30,65 %  
ne1340,63 %20,97 %  

Graf

24. Vytváříte si finanční rezervu nyní??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2475 %38,71 %  
ne825 %12,9 %  

Graf

25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1856,25 %29,03 %  
ne1443,75 %22,58 %  

Graf

26. Napište jak, o čem jste přemýšlel/a

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

co vše umím, jaké mám v jakém oboru znalosti a na co se mohu dále hlásit

Člověk, i když končí na základě oboustranné domluvy, si neustále pokládá otázku, v kom byl problém - tedy zda důvodem nespokojenosti bylo to, že zaměstnavatel poskytl špatné pracovní podmínky nebo zda je chyba na straně odchozího zaměstnance. Zkrátka jsem pochyboval o svých kvalitách.

jak si více rozšířit kavalifikaci, aby bylo více možností kde se uplatnit.

Jaký druh zaměstnání by pro mě byl vhodný, čeho chci v životě dosáhnout

kde se uplatnim

O nulové praxi, nulovém zaměření, nedostatečných jazykových schopnostech.

O svých dovednostech a že bych je měla zdokonalovat a přesto, že jsem vyšla už dávno ze školy, že bych se měla dále sebevzdělávat.

o východisku

o zvýšení vzdělání

27. Vnímal jste /vnímáte ztrátu zaměstnání jako krizovou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2371,88 %37,1 %  
ne928,13 %14,52 %  

Graf

28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční1982,61 %30,65 %  
psychická1252,17 %19,35 %  
osobní selhání834,78 %12,9 %  
rodinná/partnerská417,39 %6,45 %  
sociální28,7 %3,23 %  

Graf

29. V čem je pro Vás tato situace krizová?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek finančních prostředků1878,26 %29,03 %  
neurčitá budoucnost1565,22 %24,19 %  
velmi stresující situace730,43 %11,29 %  
pocity méněcennosti730,43 %11,29 %  
deprese626,09 %9,68 %  
nemožnost seberealizace626,09 %9,68 %  
negativismus521,74 %8,06 %  
ztráta přátel (kolegů)313,04 %4,84 %  
ztráta kariéry313,04 %4,84 %  
problémy v rodinných vztazích313,04 %4,84 %  

Graf

30. Máte pocit, že Vás tato situace posunula někam dál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1546,88 %24,19 %  
Částečně928,13 %14,52 %  
Ne825 %12,9 %  

Graf

31. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á2475 %38,71 %  
ženatý/vdaná721,88 %11,29 %  
druh/družka13,13 %1,61 %  

Graf

32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1753,13 %27,42 %  
vysokoškolské1237,5 %19,35 %  
vyšší odborné26,25 %3,23 %  
středoškolské s maturitou13,13 %1,61 %  

Graf

33. Zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický obor1237,5 %19,35 %  
Technický obor825 %12,9 %  
Jiný618,75 %9,68 %  
Humanitní obor515,63 %8,06 %  
Přírodovědný obor13,13 %1,61 %  

Graf

34. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2062,5 %32,26 %  
Muž1237,5 %19,35 %  

Graf

35. Jaký je Váš věk? (napište prosím číslo)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25721,88 %11,29 %  
23412,5 %6,45 %  
26412,5 %6,45 %  
2839,38 %4,84 %  
2726,25 %3,23 %  
3026,25 %3,23 %  
4626,25 %3,23 %  
3126,25 %3,23 %  
2413,13 %1,61 %  
2213,13 %1,61 %  
ostatní odpovědi 45
32
29
41
412,5 %6,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.27
Minimum:23
Maximum:46
Variační rozpětí:23
Rozptyl:35.17
Směrodatná odchylka:5.93
Medián:26
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 17 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ztratil jste někdy zaměstnání?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina (partnerství)=1 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra v boha=10 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 8. Z jakého/jakých důvodu jste přišel/a o práci? Zaškrtněte:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 3 měsíce na otázku 9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Vyhledal/a jste odbornou pomoc po ztrátě zaměstnání? (poradenství, pomoc psychologa, kouče aj.)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hledání nové práce na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi lenošení na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi starání se o domácnost na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi více kontaktu s přáteli na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pocit křivdy na otázku 13. Jaká byla Vaše emocionální reakce (pocit) na zjištění, že přijdete o svou práci? (co nejvíce převažovalo)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítil jste se izolován od svého okolí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomohl jsem si sám na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina a přátelé na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Vytváříte si finanční rezervu nyní??
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 27. Vnímal jste /vnímáte ztrátu zaměstnání jako krizovou situaci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychická na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek finančních prostředků na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neurčitá budoucnost na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Máte pocit, že Vás tato situace posunula někam dál?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á na otázku 31. Jaký je Váš rodinný stav?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské s maturitou na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický obor na otázku 33. Zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 34. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 34. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 7. Kolikrát jste přišel/la o zaměstnání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnaný na otázku 4. Jste:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi HPP na otázku 5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

2. Z jakého kraje pocházíte?

 • odpověď hlavní město Praha:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?

3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?

 • odpověď Více než 100 000:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?

4. Jste:

 • odpověď zaměstnaný:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi HPP na otázku 5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

 • odpověď HPP:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnaný na otázku 4. Jste:

7. Kolikrát jste přišel/la o zaměstnání?

 • odpověď jednou:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 3 měsíce na otázku 9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?

10. Vyhledal/a jste odbornou pomoc po ztrátě zaměstnání? (poradenství, pomoc psychologa, kouče aj.)

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítil jste se izolován od svého okolí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra v boha=10 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 3 měsíce na otázku 9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina (partnerství)=1 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomohl jsem si sám na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á na otázku 31. Jaký je Váš rodinný stav?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hledání nové práce na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 34. Jaké je Vaše pohlaví?

12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)

 • odpověď hledání nové práce:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi starání se o domácnost na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neurčitá budoucnost na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Vyhledal/a jste odbornou pomoc po ztrátě zaměstnání? (poradenství, pomoc psychologa, kouče aj.)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Vytváříte si finanční rezervu nyní??
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 27. Vnímal jste /vnímáte ztrátu zaměstnání jako krizovou situaci?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina a přátelé na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 34. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra v boha=10 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek finančních prostředků na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské s maturitou na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Ztratil jste někdy zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Máte pocit, že Vás tato situace posunula někam dál?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 3 měsíce na otázku 9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítil jste se izolován od svého okolí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina (partnerství)=1 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi více kontaktu s přáteli na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomohl jsem si sám na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychická na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á na otázku 31. Jaký je Váš rodinný stav?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický obor na otázku 33. Zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 34. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnaný na otázku 4. Jste:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi HPP na otázku 5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

14. Cítil jste se izolován od svého okolí?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více kontaktu s přáteli na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?

16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?

 • odpověď Rodina a přátelé:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina (partnerství)=1 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)

17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 2. Z jakého kraje pocházíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 3 měsíce na otázku 9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra v boha=10 na otázku 6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Máte pocit, že Vás tato situace posunula někam dál?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítil jste se izolován od svého okolí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomohl jsem si sám na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?

21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomohl jsem si sám na otázku 16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný důvod na otázku 8. Z jakého/jakých důvodu jste přišel/a o práci? Zaškrtněte:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)

24. Vytváříte si finanční rezervu nyní??

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více kontaktu s přáteli na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi další vzdělávání (získání nových dovedností, vědomostí) na otázku 12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)

27. Vnímal jste /vnímáte ztrátu zaměstnání jako krizovou situaci?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychická na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek finančních prostředků na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neurčitá budoucnost na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?

28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a

 • odpověď finanční:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek finančních prostředků na otázku 29. V čem je pro Vás tato situace krizová?

29. V čem je pro Vás tato situace krizová?

 • odpověď nedostatek finančních prostředků:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční na otázku 28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a

31. Jaký je Váš rodinný stav?

 • odpověď svobodný/á:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 100 000 na otázku 3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ztratil jste někdy zaměstnání?

2. Z jakého kraje pocházíte?

3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?

4. Jste:

5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)

7. Kolikrát jste přišel/la o zaměstnání?

8. Z jakého/jakých důvodu jste přišel/a o práci? Zaškrtněte:

9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?

10. Vyhledal/a jste odbornou pomoc po ztrátě zaměstnání? (poradenství, pomoc psychologa, kouče aj.)

12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)

13. Jaká byla Vaše emocionální reakce (pocit) na zjištění, že přijdete o svou práci? (co nejvíce převažovalo)

14. Cítil jste se izolován od svého okolí?

16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?

17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?

19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?

21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?

22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?

23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?

24. Vytváříte si finanční rezervu nyní??

25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?

27. Vnímal jste /vnímáte ztrátu zaměstnání jako krizovou situaci?

28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a

29. V čem je pro Vás tato situace krizová?

30. Máte pocit, že Vás tato situace posunula někam dál?

31. Jaký je Váš rodinný stav?

32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

33. Zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání?

34. Jaké je Vaše pohlaví?

35. Jaký je Váš věk? (napište prosím číslo)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ztratil jste někdy zaměstnání?

2. Z jakého kraje pocházíte?

3. Kolik obyvatel má město/obec, ve které máte trvalé bydliště?

4. Jste:

5. Pokud pracujete, jaký je Váš pracovní poměr?

6. Určete, jak důležité jsou pro Vás tyto hodnoty (1. – nejdůležitější, 10. – nejméně důležité)

7. Kolikrát jste přišel/la o zaměstnání?

8. Z jakého/jakých důvodu jste přišel/a o práci? Zaškrtněte:

9. Jakou nejdelší dobu jste byl/a nebo stále jste bez práce?

10. Vyhledal/a jste odbornou pomoc po ztrátě zaměstnání? (poradenství, pomoc psychologa, kouče aj.)

12. Jak jste využil/a / využíváte volný čas, který jste po ztrátě zaměstnání získal/a? (více možností)

13. Jaká byla Vaše emocionální reakce (pocit) na zjištění, že přijdete o svou práci? (co nejvíce převažovalo)

14. Cítil jste se izolován od svého okolí?

16. Kdo Vám po ztrátě zaměstnání nejvíce pomohl?

17. Narušila ztráta zaměstnání vztahy ve Vaší rodině/ v partnerství?

19. Měla ztráta zaměstnání vliv na Vaší životní úroveň?

21. Měl/a jste v době ztráty zaměstnání finanční povinnosti (výživné, hypotéka, leasing aj.)?

22. Byl/a jste zadlužen/a v době, kdy jste byl/a bez zaměstnání?

23. Měl/a jste v této době vytvořenou finanční rezervu?

24. Vytváříte si finanční rezervu nyní??

25. Donutila Vás ztráta zaměstnání přemýšlet o svých schopnostech, dovednostech a kvalitách?

27. Vnímal jste /vnímáte ztrátu zaměstnání jako krizovou situaci?

28. Zaškrtněte jakou formu krize jste pociťoval/a

29. V čem je pro Vás tato situace krizová?

30. Máte pocit, že Vás tato situace posunula někam dál?

31. Jaký je Váš rodinný stav?

32. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

33. Zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání?

34. Jaké je Vaše pohlaví?

35. Jaký je Váš věk? (napište prosím číslo)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pekný, M.Ztráta zaměstnání jako krize (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ztrata-zamestnani-jako-krize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.