Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zúčelnění propagace geoparku Český ráj

Zúčelnění propagace geoparku Český ráj

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Štěrbová
Šetření:11. 07. 2013 - 10. 08. 2013
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, prosím o vyplnění krátké ankety, která bude zpracována a využita v mé diplomové práci, týkající se " zvýšení účinnosti propagace v Geoparku Český ráj". Anketa je anonymní a bude použita pouze pro účely diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1967,86 %67,86 %  
muž932,14 %32,14 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let1760,71 %60,71 %  
31 - 40 let725 %25 %  
41 - 50 let27,14 %7,14 %  
51 - 60 let27,14 %7,14 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1657,14 %57,14 %  
střední škola s maturitou725 %25 %  
střední škola bez maturity414,29 %14,29 %  
VOŠ13,57 %3,57 %  

Graf

4. Jaká je vzdálenost odsud k Vašemu bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 200 km932,14 %32,14 %  
51 - 100 km932,14 %32,14 %  
do 50 km517,86 %17,86 %  
nad 200 km517,86 %17,86 %  

Graf

5. Jaký je hlavní důvod návštěvy Geoparku?

( max. 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda a krajina2382,14 %82,14 %  
relaxace1553,57 %53,57 %  
kultura, zábava27,14 %7,14 %  
zadny13,57 %3,57 %  
nenavstivim13,57 %3,57 %  
cykloturistika13,57 %3,57 %  
nebyl jsem v něm13,57 %3,57 %  
nevim co to je13,57 %3,57 %  
drobná architektura13,57 %3,57 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy před tím v Geoparku Český ráj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často1035,71 %35,71 %  
nikdy1035,71 %35,71 %  
poprvé621,43 %21,43 %  
několikrát ročně27,14 %7,14 %  

Graf

7. Jak jste se dozvěděli o Geoparku Český ráj?

( max. 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu932,14 %32,14 %  
od známých932,14 %32,14 %  
z tisku, brožur414,29 %14,29 %  
z tohoto dotazníku310,71 %10,71 %  
z rozhlasu, TV27,14 %7,14 %  
slysim o tom poprve13,57 %3,57 %  
nevím13,57 %3,57 %  
Že existuje Český ráj, snad ví každý žák ZŠ.13,57 %3,57 %  
Nevím o něm13,57 %3,57 %  
z turistické mapy :o)13,57 %3,57 %  

Graf

8. Jaké způsoby propagace Geoparku znáte/jste zaznamenal/a?

( max. 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1760,71 %60,71 %  
letáky, brožury517,86 %17,86 %  
katalogy v cestovní kanceláři517,86 %17,86 %  
žádné27,14 %7,14 %  
nevím27,14 %7,14 %  
tento dotaznik13,57 %3,57 %  
žádný13,57 %3,57 %  
na billboardech13,57 %3,57 %  
Nikdy jsem o něm neslyšel13,57 %3,57 %  
:-) 13,57 %3,57 %  

Graf

9. Kde zpravidla získáváte informace o této destinaci?

( max. 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v místě atraktivity932,14 %32,14 %  
v turistickém informačním centru828,57 %28,57 %  
internet725 %25 %  
v cestovní kanceláři310,71 %10,71 %  
z internetu13,57 %3,57 %  
-13,57 %3,57 %  
zatím jsem je nehledala13,57 %3,57 %  
od průvodce13,57 %3,57 %  
internet, průvodci (publikace)13,57 %3,57 %  
Všeobecné znbalosti získané léty a dohledání toho co mě zajímá13,57 %3,57 %  
nikde13,57 %3,57 %  
na internetu13,57 %3,57 %  
místa vybírám pohledem do mapy, info získávám na internetu13,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěrbová, L.Zúčelnění propagace geoparku Český ráj (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zucelneni-propagace-geoparku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.