Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zúčelnění propagace v geoparku Český ráj 2

Zúčelnění propagace v geoparku Český ráj 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Štěrbová
Šetření:03. 09. 2013 - 30. 09. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, prosím o vyplnění krátké ankety, týkající-se " zvýšení účinnosti propagace v Geoparku Český ráj."

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3572,92 %72,92 %  
muž1429,17 %29,17 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let3470,83 %70,83 %  
31 - 40 let816,67 %16,67 %  
41 - 50 let48,33 %8,33 %  
51 - 60 let24,17 %4,17 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1939,58 %39,58 %  
střední škola s maturitou1633,33 %33,33 %  
základní škola48,33 %8,33 %  
střední škola bez maturity48,33 %8,33 %  
vyučen36,25 %6,25 %  
VOŠ24,17 %4,17 %  

Graf

4. Jaká je vzdálenost odsud k Vašemu bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51 - 100 km1531,25 %31,25 %  
101 - 200 km1225 %25 %  
nad 200 km1225 %25 %  
do 50 let510,42 %10,42 %  
do 50 km48,33 %8,33 %  

Graf

5. Jaký je hlavní důvod návštěvy geoparku Český ráj?

max. 2 odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda, krajina4287,5 %87,5 %  
relaxace1837,5 %37,5 %  
turistika, cykloturistika1735,42 %35,42 %  
zadny24,17 %4,17 %  
návštěva příbuzných24,17 %4,17 %  
nebyla jsem tam12,08 %2,08 %  
žádný12,08 %2,08 %  
kultura, zábava12,08 %2,08 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy před tím v Geoparku Český ráj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1939,58 %39,58 %  
méně často1735,42 %35,42 %  
několikrát ročně714,58 %14,58 %  
poprvé510,42 %10,42 %  

Graf

7. Jak jste se dozvěděl/a o Geoparku Český ráj?

max. 2 odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu2450 %50 %  
od známých1122,92 %22,92 %  
z tisku, brožur24,17 %4,17 %  
z cestovní kanceláře, z cestovní agentury12,08 %2,08 %  
z tohoto dotazníku12,08 %2,08 %  
neznám geopark12,08 %2,08 %  
z dotazniku12,08 %2,08 %  
žádné12,08 %2,08 %  
Od rodičů, brali nás do Českého ráje na turistické pochody již od mala, jezdíme sem cca 15 let.12,08 %2,08 %  
z oblasti pochází rodina12,08 %2,08 %  
z turistické mapy12,08 %2,08 %  
teď z dotazníku12,08 %2,08 %  
od známých, z internetu12,08 %2,08 %  
od rodiny12,08 %2,08 %  

Graf

8. Jaké způsoby propagace geoparku znáte/ jste zaznamenal/a?

max. 2 odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2654,17 %54,17 %  
žádné816,67 %16,67 %  
letáky, brožury714,58 %14,58 %  
Přednášky na VŠ12,08 %2,08 %  
nezaznamenala, resp. nevšimla jsem si12,08 %2,08 %  
.12,08 %2,08 %  
anketa na místech geoparku12,08 %2,08 %  
katalogy v CK, CA12,08 %2,08 %  
Geoparku žádné, CHKO internet, katalogy, letáky, mapy12,08 %2,08 %  
žádný12,08 %2,08 %  

Graf

9. Kde zpravidla získáváte informace o této destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v turistickém informačním centru1122,92 %22,92 %  
v místě atraktivity1020,83 %20,83 %  
INTERNET816,67 %16,67 %  
nikde36,25 %6,25 %  
na internetu36,25 %6,25 %  
nezískávám24,17 %4,17 %  
v CA, v CK24,17 %4,17 %  
nevím24,17 %4,17 %  
předem na vyžádání24,17 %4,17 %  
nevyhledávám12,08 %2,08 %  
internet, knihy12,08 %2,08 %  
náhodně12,08 %2,08 %  
od průvodce12,08 %2,08 %  
internetové stránky12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je vzdálenost odsud k Vašemu bydlišti?

5. Jaký je hlavní důvod návštěvy geoparku Český ráj?

6. Byl/a jste někdy před tím v Geoparku Český ráj?

7. Jak jste se dozvěděl/a o Geoparku Český ráj?

8. Jaké způsoby propagace geoparku znáte/ jste zaznamenal/a?

9. Kde zpravidla získáváte informace o této destinaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je vzdálenost odsud k Vašemu bydlišti?

5. Jaký je hlavní důvod návštěvy geoparku Český ráj?

6. Byl/a jste někdy před tím v Geoparku Český ráj?

7. Jak jste se dozvěděl/a o Geoparku Český ráj?

8. Jaké způsoby propagace geoparku znáte/ jste zaznamenal/a?

9. Kde zpravidla získáváte informace o této destinaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěrbová, L.Zúčelnění propagace v geoparku Český ráj 2 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zucelneni-propagace-v-geopar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.