Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zvládání agresivity na pracovišti

Zvládání agresivity na pracovišti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Gilíková
Šetření:22. 08. 2010 - 21. 09. 2010
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):37 / 33.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který použiji pro svou rigorózní práci z andragogiky. Dotazník je zaměřen na výskyt a zvládání agresivity na pracovišti a je určen všem dospělým pracujícím ve svém zaměstnání s lidmi. Veškeré informace budou zpracovány anonymně. 


Upřímně děkuji.


S úctou Mgr. Pavla Gilíková, DiS.

 

Odpovědi respondentů

1. Vládne na Vašem pracovišti příjemná atmosféra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4162,12 %62,12 %  
ne1319,7 %19,7 %  
nevím1218,18 %18,18 %  

Graf

2. Jak vnímáte vztahy na vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně3146,97 %46,97 %  
pozitivně2131,82 %31,82 %  
negativně1116,67 %16,67 %  
nezajímám se o vztahy na pracovišti23,03 %3,03 %  
positivement11,52 %1,52 %  

Graf

3. Můžete na Vašem pracovišti svobodně vyjádřit svůj kritický názor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4568,18 %68,18 %  
nevím1319,7 %19,7 %  
ne812,12 %12,12 %  

Graf

4. Vyskytují se konflikty na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, nevímotázka č. 5, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4872,73 %72,73 %  
ne1319,7 %19,7 %  
nevím46,06 %6,06 %  
aucun11,52 %1,52 %  

Graf

5. Je ochoten Váš nadřízený případné konflikty řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3057,69 %45,45 %  
nevím1223,08 %18,18 %  
ne1019,23 %15,15 %  

Graf

6. Vyústily někdy konflikty mezi kolegy ve fyzický střet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4790,38 %71,21 %  
nevím35,77 %4,55 %  
ano23,85 %3,03 %  

Graf

7. V jaké části týdne dochází ke konfliktům na pracovišti častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozoruji častější výskyt konfliktů v závislosti na ubíhajícím týdnu3363,46 %50 %  
nepozoruji častější výskyt konfliktů v závislosti na ubýhajícím týdnu815,38 %12,12 %  
na konci týdne59,62 %7,58 %  
na počátku týdne 35,77 %4,55 %  
uprostřed týdne35,77 %4,55 %  

Graf

8. V jaké denní době dochází ke konfliktům častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozoruji častější výskyt konfliktů v závislosti na denní době4280,77 %63,64 %  
v pozdním odpoledni47,69 %6,06 %  
v poledne před obědem35,77 %4,55 %  
odpoledne po obědě23,85 %3,03 %  
brzy ráno11,92 %1,52 %  

Graf

9. V jakém období jsou zaměstnanci konfliktnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozoruji častější výskyt konfliktů v závislosti na ročním období2853,85 %42,42 %  
epozoruji častější výskyt konfliktů v závislosti na ročním období713,46 %10,61 %  
na podzim713,46 %10,61 %  
v zimě47,69 %6,06 %  
na jaře47,69 %6,06 %  
v létě23,85 %3,03 %  

Graf

10. Je důvodem konfliktů nespravedlivé vedení nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2446,15 %36,36 %  
ano1732,69 %25,76 %  
nevím1121,15 %16,67 %  

Graf

11. Stává se Vám, že mezi Vámi a Vaším nadřízeným dochází k názorovým neshodám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, stalo se to2944,62 %43,94 %  
téměř vůbec2843,08 %42,42 %  
ano, často69,23 %9,09 %  
ne, nikdy se to nestalo23,08 %3,03 %  

Graf

12. Je Váš přímý nadřízený muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3655,38 %54,55 %  
žena2944,62 %43,94 %  

Graf

13. Dovedl by Váš nadřízený uznat svou případnou chybu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4467,69 %66,67 %  
ne1116,92 %16,67 %  
nevím1015,38 %15,15 %  

Graf

14. Má Váš nadřízený sklony k razantnímu jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3046,15 %45,45 %  
ano2843,08 %42,42 %  
nevím710,77 %10,61 %  

Graf

15. Byl by schopen Váš nadřízený na Vás křičet, uhodit předmětem nebo Vás ponižovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2160 %31,82 %  
ano1131,43 %16,67 %  
nevím38,57 %4,55 %  

Graf

16. Byl by váš nadřízený v nejkrajnějším případě schopen použít vůči Vám fyzickou sílu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2880 %42,42 %  
nevím514,29 %7,58 %  
ano25,71 %3,03 %  

Graf

17. Máte pocit, že vám nadřízený klade náročnější pracovní podmínky než Vašim kolegům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4975,38 %74,24 %  
nevím812,31 %12,12 %  
ano812,31 %12,12 %  

Graf

18. Udržujete s kolegy i mimopracovní přátelské vztahy? S kolika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen s jedním nebo dvěma kolegy 2436,92 %36,36 %  
ano, asi se třemi nebo čtyřmi kolegy1421,54 %21,21 %  
ne, neudržuji s nikým mimopracovní přátelské vztahy1218,46 %18,18 %  
ano, udržuji mimopracovní přátelské vztahy s více než čtyřmi kolegy1116,92 %16,67 %  
na pracovišti jde o přátelství spíše chladnější, ale nemáme konflikty46,15 %6,06 %  

Graf

19. Účastníte se s kolegy podnikových akcí, oslav, večírků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4163,08 %62,12 %  
ne2132,31 %31,82 %  
nevím34,62 %4,55 %  

Graf

20. Jsou Vaši kolegové s Vámi ochotni spolupracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5483,08 %81,82 %  
nevím913,85 %13,64 %  
ne23,08 %3,03 %  

Graf

21. Dopouští se kolegové vůči vám nepříjemných schválností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5076,92 %75,76 %  
nevím913,85 %13,64 %  
ano69,23 %9,09 %  

Graf

22. Myslíte si, že nemáte možnost uplatnit své schopnosti a jste v práci přehlížený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24, nevímotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4264,62 %63,64 %  
ano1320 %19,7 %  
nevím1015,38 %15,15 %  

Graf

23. Máte dojem, že Vaše profesní kvalifikace a odborné kompetence jsou zpochybňovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1043,48 %15,15 %  
nevím939,13 %13,64 %  
ne417,39 %6,06 %  

Graf

24. Byl jste někdy očerňován Vašimi kolegy u nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3452,31 %51,52 %  
ano1929,23 %28,79 %  
ne1218,46 %18,18 %  

Graf

25. Dostáváte minimální nebo žádné odměny ve srovnání s Vašimi kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3452,31 %51,52 %  
nevím1827,69 %27,27 %  
ano1320 %19,7 %  

Graf

26. Ovlivňuje pracovní klima Váš soukromý život?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy částečně3249,23 %48,48 %  
někdy velmi1320 %19,7 %  
vůbec ne913,85 %13,64 %  
často ano a velmi69,23 %9,09 %  
často ano, ale nikoli značně57,69 %7,58 %  

Graf

27. Přemýšlíte o odchodu ze zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3350,77 %50 %  
ano2030,77 %30,3 %  
nevím1218,46 %18,18 %  

Graf

28. Máte pocit, že kolegové nebo nadřízený žárlí na Vaše schopnosti a kompetence?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3960 %59,09 %  
nevím1726,15 %25,76 %  
ano913,85 %13,64 %  

Graf

29. Myslíte si, že pramení případná antipatie Vašich kolegů či nadřízeného vůči Vám z Vaší atraktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3249,23 %48,48 %  
žádnou antipatii vůči mě nepociťuji2538,46 %37,88 %  
nevím69,23 %9,09 %  
ano23,08 %3,03 %  

Graf

30. Jsou na Vašem pracovišti časté odchody ze zaměstnání z důvodu neshod mezi zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4670,77 %69,7 %  
nevím1015,38 %15,15 %  
ano913,85 %13,64 %  

Graf

31. Máte na vašem pracovišti mediátora nebo psychologa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5686,15 %84,85 %  
ano57,69 %7,58 %  
nevím46,15 %6,06 %  

Graf

32. Mohou se zaměstnanci obrátit na pomoc k odborové organizaci při řešení konfliktů nebo problémů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3858,46 %57,58 %  
ano1421,54 %21,21 %  
nevím1320 %19,7 %  

Graf

33. Stává se Vám, že své rozčílení v práci nezvládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vždy se ovládnu2741,54 %40,91 %  
ano, někdy se to stane2640 %39,39 %  
v práci se vůbec nerozčiluji1015,38 %15,15 %  
ano, stává se to poměrně často23,08 %3,03 %  

Graf

34. Jakou metodu používáte na zvládání vlastního vzteku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevztekam se46,15 %6,06 %  
žádnou23,08 %3,03 %  
chvilkovy oddych od prace11,54 %1,52 %  
Zařvu, zanadávam a pak jdu problém vyřešit :-)11,54 %1,52 %  
klid11,54 %1,52 %  
jsem klidná11,54 %1,52 %  
cvičení11,54 %1,52 %  
někdy odejdu11,54 %1,52 %  
žádnou, v práci nepociťuji vztek11,54 %1,52 %  
Hlasitá metalová hudba11,54 %1,52 %  
ostatní odpovědi vyspat se z toho
...
Procházku na cerstvém vzduchu
počítám
nejlepší je prevence - žádný vztek vůbec nedostat
jdu se prodýchat na cigaretu a zavolám kamarádce
bud se proste vyrvu nebo to dusim v sobe
cigareta
slovní
Pustím se do jné činnosti
pocitat do 10
řev, pláč
zavřu se na WC
nic, za chvilku to přejde
procházku
nádech výdech
vydýchat se
kouření s jinými kolegy a vypovídám se
predycham to a poviem si, ze zajtra bude lepsie a
Většinou si v soukromí zanadávám a něčím praštím.
cigarety, ignoracia
pustím si hudbu
Počítání do 20
činnosťou
klidné dýchání, krátké opuštění místnosti
kouření
hudbu
beru věci s nadhledem
nevím
nevztekám se, jsem klidná osoba
Odejdu na chvíli z místnosti.
hluboké dýchání
odreagování
3x hluboký nádech + uklidni se a mysli pozitivně
nadhled, časový odstup
"vykašli se na ní, něj - bude dusno a nepomůžeš si
muzikoterapie
vykricet se a najist se
jdu na vzduch
Uvědomělost z odpovědnosti, vhled a nadhled :)
cigaretu
pocitam do 100
....
ventiluji ho
Zajdu si zakouřit a náležitě ostatní pomluvit :)
změna prostředí
vypovídám se kolegini
zadnou
něčim praštím, popláču si na wc
počítání v duchu, odchod
zamyšlení nad vlastním chováním
5178,46 %77,27 % 

Graf

35. Jste muž?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3860,32 %57,58 %  
ano2539,68 %37,88 %  

Graf

36. Do jaké věkové skupiny patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let3960 %59,09 %  
30-40 let1421,54 %21,21 %  
více než 50 let69,23 %9,09 %  
40-50 let57,69 %7,58 %  
méně než 20 let11,54 %1,52 %  

Graf

37. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3147,69 %46,97 %  
2436,92 %36,36 %  
SŠ bez maturity57,69 %7,58 %  
VOŠ34,62 %4,55 %  
11,54 %1,52 %  
jiná varianta11,54 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vládne na Vašem pracovišti příjemná atmosféra?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivně na otázku 2. Jak vnímáte vztahy na vašem pracovišti?

8. V jaké denní době dochází ke konfliktům častěji?

 • odpověď nepozoruji častější výskyt konfliktů v závislosti na denní době:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativně na otázku 2. Jak vnímáte vztahy na vašem pracovišti?

14. Má Váš nadřízený sklony k razantnímu jednání?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Byl by schopen Váš nadřízený na Vás křičet, uhodit předmětem nebo Vás ponižovat?

16. Byl by váš nadřízený v nejkrajnějším případě schopen použít vůči Vám fyzickou sílu?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Byl by schopen Váš nadřízený na Vás křičet, uhodit předmětem nebo Vás ponižovat?

19. Účastníte se s kolegy podnikových akcí, oslav, večírků?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, udržuji mimopracovní přátelské vztahy s více než čtyřmi kolegy na otázku 18. Udržujete s kolegy i mimopracovní přátelské vztahy? S kolika?

32. Mohou se zaměstnanci obrátit na pomoc k odborové organizaci při řešení konfliktů nebo problémů?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi negativně na otázku 2. Jak vnímáte vztahy na vašem pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vládne na Vašem pracovišti příjemná atmosféra?

2. Jak vnímáte vztahy na vašem pracovišti?

3. Můžete na Vašem pracovišti svobodně vyjádřit svůj kritický názor?

4. Vyskytují se konflikty na Vašem pracovišti?

5. Je ochoten Váš nadřízený případné konflikty řešit?

6. Vyústily někdy konflikty mezi kolegy ve fyzický střet?

7. V jaké části týdne dochází ke konfliktům na pracovišti častěji?

8. V jaké denní době dochází ke konfliktům častěji?

9. V jakém období jsou zaměstnanci konfliktnější?

10. Je důvodem konfliktů nespravedlivé vedení nadřízeného?

11. Stává se Vám, že mezi Vámi a Vaším nadřízeným dochází k názorovým neshodám?

12. Je Váš přímý nadřízený muž nebo žena?

13. Dovedl by Váš nadřízený uznat svou případnou chybu?

14. Má Váš nadřízený sklony k razantnímu jednání?

15. Byl by schopen Váš nadřízený na Vás křičet, uhodit předmětem nebo Vás ponižovat?

16. Byl by váš nadřízený v nejkrajnějším případě schopen použít vůči Vám fyzickou sílu?

17. Máte pocit, že vám nadřízený klade náročnější pracovní podmínky než Vašim kolegům?

18. Udržujete s kolegy i mimopracovní přátelské vztahy? S kolika?

19. Účastníte se s kolegy podnikových akcí, oslav, večírků?

20. Jsou Vaši kolegové s Vámi ochotni spolupracovat?

21. Dopouští se kolegové vůči vám nepříjemných schválností?

22. Myslíte si, že nemáte možnost uplatnit své schopnosti a jste v práci přehlížený/á?

23. Máte dojem, že Vaše profesní kvalifikace a odborné kompetence jsou zpochybňovány?

24. Byl jste někdy očerňován Vašimi kolegy u nadřízeného?

25. Dostáváte minimální nebo žádné odměny ve srovnání s Vašimi kolegy?

26. Ovlivňuje pracovní klima Váš soukromý život?

27. Přemýšlíte o odchodu ze zaměstnání?

28. Máte pocit, že kolegové nebo nadřízený žárlí na Vaše schopnosti a kompetence?

29. Myslíte si, že pramení případná antipatie Vašich kolegů či nadřízeného vůči Vám z Vaší atraktivity?

30. Jsou na Vašem pracovišti časté odchody ze zaměstnání z důvodu neshod mezi zaměstnanci?

31. Máte na vašem pracovišti mediátora nebo psychologa?

32. Mohou se zaměstnanci obrátit na pomoc k odborové organizaci při řešení konfliktů nebo problémů?

33. Stává se Vám, že své rozčílení v práci nezvládáte?

35. Jste muž?

36. Do jaké věkové skupiny patříte?

37. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vládne na Vašem pracovišti příjemná atmosféra?

2. Jak vnímáte vztahy na vašem pracovišti?

3. Můžete na Vašem pracovišti svobodně vyjádřit svůj kritický názor?

4. Vyskytují se konflikty na Vašem pracovišti?

5. Je ochoten Váš nadřízený případné konflikty řešit?

6. Vyústily někdy konflikty mezi kolegy ve fyzický střet?

7. V jaké části týdne dochází ke konfliktům na pracovišti častěji?

8. V jaké denní době dochází ke konfliktům častěji?

9. V jakém období jsou zaměstnanci konfliktnější?

10. Je důvodem konfliktů nespravedlivé vedení nadřízeného?

11. Stává se Vám, že mezi Vámi a Vaším nadřízeným dochází k názorovým neshodám?

12. Je Váš přímý nadřízený muž nebo žena?

13. Dovedl by Váš nadřízený uznat svou případnou chybu?

14. Má Váš nadřízený sklony k razantnímu jednání?

15. Byl by schopen Váš nadřízený na Vás křičet, uhodit předmětem nebo Vás ponižovat?

16. Byl by váš nadřízený v nejkrajnějším případě schopen použít vůči Vám fyzickou sílu?

17. Máte pocit, že vám nadřízený klade náročnější pracovní podmínky než Vašim kolegům?

18. Udržujete s kolegy i mimopracovní přátelské vztahy? S kolika?

19. Účastníte se s kolegy podnikových akcí, oslav, večírků?

20. Jsou Vaši kolegové s Vámi ochotni spolupracovat?

21. Dopouští se kolegové vůči vám nepříjemných schválností?

22. Myslíte si, že nemáte možnost uplatnit své schopnosti a jste v práci přehlížený/á?

23. Máte dojem, že Vaše profesní kvalifikace a odborné kompetence jsou zpochybňovány?

24. Byl jste někdy očerňován Vašimi kolegy u nadřízeného?

25. Dostáváte minimální nebo žádné odměny ve srovnání s Vašimi kolegy?

26. Ovlivňuje pracovní klima Váš soukromý život?

27. Přemýšlíte o odchodu ze zaměstnání?

28. Máte pocit, že kolegové nebo nadřízený žárlí na Vaše schopnosti a kompetence?

29. Myslíte si, že pramení případná antipatie Vašich kolegů či nadřízeného vůči Vám z Vaší atraktivity?

30. Jsou na Vašem pracovišti časté odchody ze zaměstnání z důvodu neshod mezi zaměstnanci?

31. Máte na vašem pracovišti mediátora nebo psychologa?

32. Mohou se zaměstnanci obrátit na pomoc k odborové organizaci při řešení konfliktů nebo problémů?

33. Stává se Vám, že své rozčílení v práci nezvládáte?

35. Jste muž?

36. Do jaké věkové skupiny patříte?

37. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gilíková, P.Zvládání agresivity na pracovišti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zvladani-agresivity-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.