Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Žvýkačky

Žvýkačky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Pachlerová
Šetření:06. 05. 2010 - 11. 05. 2010
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.05
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník potřebuji do školy na výzkum trhu. Proto děkuji všem za ztracenou minutku a mě velké pomoci :)

Odpovědi respondentů

1. Máte rádi žvýkačky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9091,84 %92,78 %  
ne88,16 %8,25 %  

Graf

2. Jaké žvýkačky máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Orbit

Wrigley´s


Airwawes

Huba Buba


Winterfresh

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Orbit6263,27 %63,92 %  
Winterfresh1414,29 %14,43 %  
Airwawes1010,2 %10,31 %  
Huba Buba77,14 %7,22 %  
Jiné33,06 %3,09 %  
Wrigley´s22,04 %2,06 %  

Graf

3. Jak často žvýkáte žvýkačky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 4, 2-4x týdněotázka č. 4, 1x týdněotázka č. 4, Občasotázka č. 4, Vůbecotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4x týdně3434,69 %35,05 %  
Každý den3030,61 %30,93 %  
Občas2222,45 %22,68 %  
1x týdně1111,22 %11,34 %  
Vůbec11,02 %1,03 %  

Graf

4. Kolik za žvýkačky měsíčně utratíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 -50 Kčotázka č. 5, 51 - 100 Kčotázka č. 5, 101 - 150 Kčotázka č. 5, 151 - 200 Kčotázka č. 5, 200 - a více Kčotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 -50 Kč6263,27 %63,92 %  
51 - 100 Kč2828,57 %28,87 %  
101 - 150 Kč33,06 %3,09 %  
151 - 200 Kč33,06 %3,09 %  
200 - a více Kč22,04 %2,06 %  

Graf

5. Podle čeho si žvýkačky vybíráte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kvalitaotázka č. 6, chuťotázka č. 6, obalotázka č. 6, značkaotázka č. 6, cenaotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť8586,73 %87,63 %  
kvalita66,12 %6,19 %  
značka33,06 %3,09 %  
cena22,04 %2,06 %  
obal11,02 %1,03 %  
chuŠ¥11,02 %1,03 %  

Graf

6. Kde si žvýkačky nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obchodě9294,85 %94,85 %  
v trafice22,06 %2,06 %  
trafika11,03 %1,03 %  
večerka11,03 %1,03 %  
na diskotéce11,03 %1,03 %  

Graf

7. Proč žvýkáte žvýkačky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na svěží dech6162,89 %62,89 %  
na chuť2020,62 %20,62 %  
proti nečistotám na zubech66,19 %6,19 %  
proti zápachu po cigaretách/ alkoholu55,15 %5,15 %  
první tři možnosti11,03 %1,03 %  
na ukľudnenie11,03 %1,03 %  
Chuť, svěží dech, zuby11,03 %1,03 %  
jen tak11,03 %1,03 %  
Ani nevím, už je to prostě závislost.11,03 %1,03 %  

Graf

8. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 9, Ženaotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6971,13 %71,13 %  
Muž2828,87 %28,87 %  

Graf

9. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 - 12 let → konec dotazníku, 13 - 16 let → konec dotazníku, 17 - 25 let → konec dotazníku, 26 a více → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 - 25 let6668,04 %68,04 %  
13 - 16 let1717,53 %17,53 %  
26 a více 1414,43 %14,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte rádi žvýkačky?

2. Jaké žvýkačky máte nejraději?

3. Jak často žvýkáte žvýkačky?

4. Kolik za žvýkačky měsíčně utratíte?

5. Podle čeho si žvýkačky vybíráte?

6. Kde si žvýkačky nejčastěji kupujete?

7. Proč žvýkáte žvýkačky?

8. Vaše pohlaví je?

9. Váš věk je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte rádi žvýkačky?

2. Jaké žvýkačky máte nejraději?

3. Jak často žvýkáte žvýkačky?

4. Kolik za žvýkačky měsíčně utratíte?

5. Podle čeho si žvýkačky vybíráte?

6. Kde si žvýkačky nejčastěji kupujete?

7. Proč žvýkáte žvýkačky?

8. Vaše pohlaví je?

9. Váš věk je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pachlerová, Š.Žvýkačky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zvykacky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.