Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zvyky spotřebitele

Zvyky spotřebitele

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šedivcová
Šetření:16. 10. 2013 - 09. 11. 2013
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.35:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Co je pro Vás nejdůležitější při nakupování spotřebního zboží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita výrobku7862,9 %62,4 %  
Cena výrobku2116,94 %16,8 %  
Složení výrobku118,87 %8,8 %  
Známost/znalost výrobku108,06 %8 %  
Doporučení od známých/rodiny32,42 %2,4 %  
Země původu10,81 %0,8 %  

Graf

2. Co Vás nejvíce ovlivňuje v nakupování spotřebního zboží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena výrobku6048 %48 %  
Kvalita výrobku5040 %40 %  
Výrobek ve slevě ("akční výrobek")75,6 %5,6 %  
Doporučení od známých64,8 %4,8 %  
Reklama výrobku21,6 %1,6 %  

Graf

3. Co si představujete pod pojmem kvalitní výrobek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitní suroviny výrobku8568,55 %68 %  
Dlouhá životnost výrobku3629,03 %28,8 %  
Cena výrobku32,42 %2,4 %  

Graf

4. Jaký by podle Vás měl být kvalitní výrobek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyroben z kvalitních surovin10080 %80 %  
Měl by být označen značkou kvality1512 %12 %  
Lokální výroba (česká výroba)64,8 %4,8 %  
Měl by být značkový43,2 %3,2 %  

Graf

5. Podle čeho rozeznáte, že jde o kvalitní výrobek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Složení výrobku7862,4 %62,4 %  
Značka výrobku1713,6 %13,6 %  
Nepoznám to1612,8 %12,8 %  
Označení BIO či značka kvality108 %8 %  
Vzhled výrobku43,2 %3,2 %  

Graf

6. Dáváte přednost koupi českých výrobků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7661,79 %60,8 %  
Ne4738,21 %37,6 %  

Graf

7. České výrobky jsou v porovnání se zahraničními?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitnější3125,2 %24,8 %  
Stejné3125,2 %24,8 %  
Méně kvalitní2721,95 %21,6 %  
Dražší2318,7 %18,4 %  
Levnější118,94 %8,8 %  

Graf

8. Jak často nakupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvakrát v týdnu4838,71 %38,4 %  
Každý den3729,84 %29,6 %  
Jednou v týdnu3024,19 %24 %  
Jednou měsíčně54,03 %4 %  
Jednou za čtrnáct dní43,23 %3,2 %  

Graf

9. Preferujete značkové zboží nebo konfekční zboží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Značkové zboží6957,02 %55,2 %  
Konfekční zboží5242,98 %41,6 %  

Graf

10. Ovlivňuje Vás při koupi vašich oblíbených výrobků cena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6955,2 %55,2 %  
Občas4435,2 %35,2 %  
Ne129,6 %9,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Dáváte přednost koupi českých výrobků?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalitnější na otázku 7. České výrobky jsou v porovnání se zahraničními?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je pro Vás nejdůležitější při nakupování spotřebního zboží?

2. Co Vás nejvíce ovlivňuje v nakupování spotřebního zboží?

3. Co si představujete pod pojmem kvalitní výrobek?

4. Jaký by podle Vás měl být kvalitní výrobek?

5. Podle čeho rozeznáte, že jde o kvalitní výrobek?

6. Dáváte přednost koupi českých výrobků?

7. České výrobky jsou v porovnání se zahraničními?

8. Jak často nakupujete?

9. Preferujete značkové zboží nebo konfekční zboží?

10. Ovlivňuje Vás při koupi vašich oblíbených výrobků cena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je pro Vás nejdůležitější při nakupování spotřebního zboží?

2. Co Vás nejvíce ovlivňuje v nakupování spotřebního zboží?

3. Co si představujete pod pojmem kvalitní výrobek?

4. Jaký by podle Vás měl být kvalitní výrobek?

5. Podle čeho rozeznáte, že jde o kvalitní výrobek?

6. Dáváte přednost koupi českých výrobků?

7. České výrobky jsou v porovnání se zahraničními?

8. Jak často nakupujete?

9. Preferujete značkové zboží nebo konfekční zboží?

10. Ovlivňuje Vás při koupi vašich oblíbených výrobků cena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šedivcová, V.Zvyky spotřebitele (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zvyky-spotrebitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.