Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zvyšování kvalifikace matek na RD

Zvyšování kvalifikace matek na RD

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Nováková
Šetření:05. 08. 2012 - 24. 08. 2012
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píšu diplomovou práci na téma "Postavení osob na RD při návratu do zaměstnání" a potřebuji tímto dotazníkem zjistit, zda jste během RD využívali jakýchkoliv vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, či prací na doma, či zkrácený úvazek apod. Zároveň mi pomohou i informace o důvodu proč jste šli na tyto kurzy, s jakým cílem a co Vám přinesly. Stejně tak co bylo důvodem pro návrat do zaměstnání.

Zároveň pokud jste využívali různé kurzy, tak zda vám pomohly se zvýšením vaší ceny na trhu práce?

Data použiji pouze pro účely mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Jste v současné době osobou na RD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2379,31 %79,31 %  
ne620,69 %20,69 %  

Graf

2. Využíváte, nebo jste využili nějakých rekvalifikačních kurzů, či jiných kurzů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1655,17 %55,17 %  
ano1344,83 %44,83 %  

Graf

3. V případě kladné odpovědi, o jaké kurzy se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštěvovala1145,83 %37,93 %  
jiné625 %20,69 %  
odborné kurzy od profesionálních agentur (placené)625 %20,69 %  
kurzy pro matky na RD, poskytované mateřskými centry a jinými neziskovými organizacemi (zdarma)28,33 %6,9 %  

Graf

4. Pokud jste uvedli výše, že "jiné" kurzy, uveďte o které se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dodelani maturity

Kurz podvojného účetnictví

Kurz rozšiřující moji kvalifikaci fyzioterapeuta. Jde o různé druhy masáží. Dále jsem navštěvovala angličtinu konverzaci. Vše si sama hradím a vše je pro mé soukromé účely.

O kurzy znakové řeči jsem zdravotní sestra a musla jsem to podstoupit a nevadilo že sem na MD.

obchodní akademie Ústí nad Labem

první pomoc u dětí, úrazy u detí

Studuji distanční studium na Univ.Karlově. Zároveň kurzy odborné pro sociální oblast pořádané v rámci Vzdělávání poskytovatelů Královéhradeckého kraje. Také konference sexuality a reprodukčního zdraví a konference poskytovatelů soc.služeb

škola v Mostě,sociálně správni činnost,dálkové vzdělávání

5. čeho se kurzy týkaly?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1252,17 %41,38 %  
odborné1147,83 %37,93 %  
jazykové14,35 %3,45 %  

Graf

6. V případě odpovědi "jiné", prosím, vyjmenujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

distanční studium - Andragogika a personální řízení kurzy: Sociální šetření, Prevence zdravotních rizik pracovníků v soc.službách, právní způsobilost a opatrovnictví, Paliativní péče a doprovázení při umírání, PowePoint pro začátečníky a Word pro začátečníky.

dodělání středního vzdělání - maturita

netýkaly

vyplnila jsem,že se o kurzy nejednalo, tak proč to po mně vyžaduje povinné otázky?

7. Byly Vám kurzy nápomocné, splnily Vaše očekávání? Opravdu Vám pomohly rozšířit Vaši kvalifikaci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1453,85 %48,28 %  
ano1246,15 %41,38 %  

Graf

8. Pokud ne, co byste jim vytkli, co Vám tam chybělo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel jsem nenašla žádný kurz, který by se týkal mého oboru zaměstnání a byl školen v dostupné lokalitě, dojíždění do Prahy či Brna nebylo možné skloubit s možnostmi hlídání dítěte

Na kurzu nechybělo nic, ale při hledání práce mne stejně nikde nevzali kvůli praxi. Takže vyhozené peníze .......

Nevytkla bych nic - pokud se nedozvím nové informace(což se vzhledem k množství škol a kurzů, které mám za sebou, občas stává), pak beru jako velmi podnětné: setkání s pracovníky z jiných zařízení, výměna informací mezi účastníky, kávové přestávky, kde se často člověk dozví nějaký podnět, nápad pro svou práci, další studium

9. Pokud jste kurzy navštěvovali, kde jste se o jejich existenci dozvěděl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurzů jsem se nezúčastnil(a)1145,83 %37,93 %  
od přátel520,83 %17,24 %  
z internetu520,83 %17,24 %  
jinde312,5 %10,34 %  
z letáčků 14,17 %3,45 %  
v mateřském (rodinném) centru14,17 %3,45 %  

Graf

10. Pracoval(a) jste při RD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1551,72 %51,72 %  
ano1448,28 %48,28 %  

Graf

11. Vracela jste se zpět do zaměstnání a místo vás zústával doma otec dítěte, nebo jste si pouze přivydělávala při RD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracovala jsem1551,72 %51,72 %  
pracovala jsem při RD na zkrácený úvazek ve své původní práci827,59 %27,59 %  
pracovala jsem při RD na zkrácený úvazek u jiné společnosti620,69 %20,69 %  

Graf

12. Pokud jste vybrala jakoukoliv variantu, kde uvádíte, že jste pracovala, vracela jste se do zaměstnání ještě při MD, nebo až později při RD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracovala jsem1553,57 %51,72 %  
na RD1242,86 %41,38 %  
na MD13,57 %3,45 %  

Graf

13. Důvod návratu do zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepracovala jsem1142,31 %37,93 %  
peněžní důvody830,77 %27,59 %  
nechtěla jsem ztratit svou cenu na trhu práce623,08 %20,69 %  
nechtěla jsem ztratit svou pracovní pozici623,08 %20,69 %  
nechtěla jsem zpřetrhat vazby s mou prací519,23 %17,24 %  
hledala jsem novou práci, abych si zvýšila kvalifikaci a prohloubila praxi13,85 %3,45 %  

Graf

14. Vrátila jste již trvale do zaměstnání (na plný úvazek) po skončení RD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2172,41 %72,41 %  
ano827,59 %27,59 %  

Graf

15. pokud jste se již vrátila do práce, pocítila jste svou vyšší hodnotu na trhu práce tím, že jste pracovala při RD, nebo navštěvovala kurzy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, sice jsem nepocítila, že bych byla cennějším pracovníkem, ale neklesla má hodnota na trhu práce729,17 %24,14 %  
během RD jsem nenavštěvovala kurzy ani nepracovala625 %20,69 %  
do zaměstnání jsem se vrátila již při RD625 %20,69 %  
ne, mou praxi ani kurzy nikdo nezohlednil520,83 %17,24 %  

Graf

16. Studovala jste během MD/RD vysokou školu, či střední školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1551,72 %51,72 %  
ne1448,28 %48,28 %  

Graf

17. Jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ - Bc.834,78 %27,59 %  
VŠ - Jiné730,43 %24,14 %  
SŠ - maturita521,74 %17,24 %  
VŠ - Ing.313,04 %10,34 %  

Graf

18. Důvod doplnění vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dodelani maturity a zdokonaleni

ego

Hned po sš. A bez dětí

je to nutné

kvalifikace

Lepší uplatnění na trhu práce

Maturita

možnost většího výběru zaměstnání

nestudovala

nestudovala

nestudovala jsem

nestudovala jsem

opět, nestudovala jsem během RD, tak to nemam vyplknovat:-)

pouze rozšíření svých možností na trhu práce po návratu po RD nebo kdykoliv jindy

rekvalifikace

rozšíření vědomostí a tím i možností na práci

Seberealizace, potřeba tohoto stupně vzdělání, abych se po MD mohla ucházet o zaměstnání, které by mě naplnovalo

Studuji stále bez přerušení. Dítě jsme plánovali mít ještě během mého studia a VŠ.

Titul

Vnitřní potřeba

Vysokou školu jsem absolvovala před rodičovskou dovolenou, ale dotazník nejde odeslat, pokud zde nic nevyplním. Podobný problém je i u některých otázek výše.

Zvýšení kvalifikace a lepší uplatnění na trhu práce

19. Dokončila jste studium ještě během MD/RD?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1664 %55,17 %  
ano936 %31,03 %  

Graf

20. Pokud ano, hledala se Vám po ukončení RD nová práce lépe? Pomohlo Vám vyšší vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1669,57 %55,17 %  
ano730,43 %24,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nováková, A.Zvyšování kvalifikace matek na RD (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zvysovani-kvalifikace-matek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.