Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zvyšování platů učitelů

Zvyšování platů učitelů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Nagyová
Šetření:24. 05. 2020 - 24. 05. 2020
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum k navrhovanému vládnímu zyvšování platů učitelů.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o platy učitelů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

2. O plánovaném zvyšování platů učitelů, se nejčastěji dozvídáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z TV660 %60 %  
Od ostatních lidí220 %20 %  
neregistroval jsem to110 %10 %  
Z novin110 %10 %  

Graf

3. Jaký máte názor na růst mezd učitelů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají dost220 %20 %  
Souhlasím s nim je potřeba110 %10 %  
platy mají odpovídající110 %10 %  
souhlasím110 %10 %  
jedná se o důležitou práci, je to vhodné110 %10 %  
nemám110 %10 %  
přidávají jim často 110 %10 %  
vše se zdražuje, i jim by platy měly růst110 %10 %  
moc se o to nezajímám, ani nevím kolik mají110 %10 %  

Graf

4. Co považujete za největší výhodu u profese učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená po dobu letních prázdnin660 %60 %  
Zajímavá náplň práce440 %40 %  
Možnost motivovat děti k lepšímu vzdělání330 %30 %  
Možnost vyučovat vlastní děti220 %20 %  
Krátká pracovní doba220 %20 %  
Platové ohodnocení110 %10 %  

Graf

5. Jak je podle Vás odpovídající aktuální platové ohodnocení pro učitele? 1- zcela neodpovídající, 2-mírně pod průměrem, 3-odpovídající, 4 mírně nadhodnocené 4-velmi nadhodnocené

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3450 %40 %  
2337,5 %30 %  
5112,5 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.88
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Chtěl/chtěla byste vykonávat povolání učitele v dnešní době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %50 %  
nevím330 %30 %  
ano220 %20 %  

Graf

7. Souhlasíte s nárůstem platů pro učitele v následujících letech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím770 %70 %  
nesouhlasím220 %20 %  
nevím110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nagyová, M.Zvyšování platů učitelů (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://zvysovani-platu-ucitelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.