Registrace placeného respondenta

Stránky Vyplňto.cz slouží výhradně pro realizaci internetových průzkumů s využitím dobrovolných respondentů – respondenti za své odpovědi nejsou nijak odměňováni.

Omlouvám se, odkaz na tuto stránku je „past”

Pokud se chcete registrovat jako placený respondent a vydělávat si vyplňováním dotazníků, využijte některé z konkurenčních služeb. Na Vyplňto.cz nikdy žádné odměňování respondentů nebylo a ani v budoucnu se s touto možností nepočítá, a to z několika důvodů:

  • snížení vypovídací hodnoty průzkumů – určité nemalé procento respondentů by ledabyle vyplňovalo dotazníky nikoli proto, že by měli k tématu co říci, ale právě kvůli slíbeným finančním prostředkům
  • snížení anonymity respondentů – placení respondenti musí být registrováni a musí poskytnout pravdivé údaje o své osobě vč. např. adresy nebo čísla účtu
  • vysoká administrativní zátěž – rozesílání peněz, řešení daňových otázek a administrativní podpora by byla práce na plný úvazek
  • vysoká finanční zátěž – naprostou většinu průzkumů realizují studenti, kteří si nemohou dovolit zaplatit byť jen jednotky korun za jednoho respondenta
  • dostatek dobrovolníků – mnoho lidí vyplňování dotazníků baví a necítí potřebu dostávat peníze za to, že veřejně projevují svůj názor a tím ovlivňují svět kolem sebe

Pokud se chcete účastnit průzkumů na Vyplňto.cz i bez finančního ohodnocení, přejděte prosím do databáze dotazníků. V opačném případě se prosím porozhlédněte jinde.