Vyplňto.cz > Rady a tipy > Deset nejčastějších chyb při vytváření veřejných dotazníků

Deset nejčastějších chyb při vytváření veřejných dotazníků

V následujícím přehledu můžete nalézt nejčastější důvody, kvůli kterým dotazníky na Vyplnto.cz neprojdou schvalovacím procesem.
Zatímco některé problémy mají za následek neschválení dotazníku pro propagaci na titulní stránce a partnerských webech, jiné vedou ke SMAZÁNÍ CELÉHO DOTAZNÍKU bez náhrady.

Níže uvedené se týká pouze veřejných dotazníků, které byly vytvořeny v rámci produktu Vyplňto FREE.

Neveřejné dotazníky standardně nepodléhají kontrole administrátora (pouze na základě stížnosti třetí osoby), případné problémy s veřejnými dotazníky uživatelů produktů Student, Premium nebo Komplet jsou řešeny telefonicky nebo e-mailem (dotazníky jsou na základě dohody buď upraveny nebo přepnuty do neveřejného režimu).

Seznam nejčastějších chyb

  1. Omezení využití výsledků
  2. Dotaz na osobní nebo kontaktní údaje
  3. Uvedení falešného jména autora průzkumu
  4. Nevyplnitelný dotazník = chybějící větvení dotazníku
  5. Gramatické chyby
  6. Typografické chyby
  7. Snížení vážnosti průzkumu v rámci úvodního textu
  8. Dotazník porušující zákony ČR
  9. Skrytá reklama
  10. Nevhodná cílová skupina respondentů

Omezení využití výsledků v úvodním nebo děkovném textu

V případě veřejného dotazníku Vám Vyplnto.cz může pomoci se získáním respondentů, naoplátku po Vás však žádá, abyste mu poskytli výsledky k veřejné publikaci v rámci sekce Výsledky.

Jelikož server Vyplňto.cz nemůže a ani nechce nikterak omezovat využití těchto výsledků např. v různých bakalářských nebo diplomových pracích, novinářských článcích apod., je nutné, abyste výsledky uvolnili pro libovolné využití (Ti, kdo výsledky použijí, musí zachovat Vaše autorství a správně výsledky průzkumu odcitovat - vzor citace je u každého z výsledků uveden).

Velice často je v úvodních textech dotazníku přítomna věta "Tento dotazník je zcela anonymní a výsledky budou využity pouze v mé diplomové práci". Jelikož by tato věta mohla serveru Vyplňto.cz přinést potenciální problémy (respondenti by si mohli stěžovat, že jsou jejich odpovědi volně k nalezení na internetu), jsou takovéto dotazníky v rámci opatrnosti vždy bez milosti SMAZÁNY.

Potřebujete výsledky pouze pro sebe? Vytvořte dotazník neveřejný. Potřebujete získat respondenty? Objednejte si přednostní propagaci dotazníku v rámci reklamních pozic.

Dotaz na osobní nebo kontaktní údaje

Služba Vyplňto.cz podléhá registraci na Úřadě pro ochranu osobních údajů (číslo registrace: 36627) a stará se o to, co se děje s osobními údaji, které do ní respondenti vloží.

Jelikož jsou výsledky veřejných průzkumů volně k dispozici (vč. např. indexace ve vyhledávačích), nesmí se stát, že bude součástí výsledků jméno, e-mail, telefon nebo jiný jednoznačný identifikátor daného respondenta.

Výsledky průzkumu, který obsahuje osobní nebo kontaktní údaje respondentů, jsou snadno zneužitelné telemarketingovými společnostmi (finanční poradenství, drogerie, výhodnější volání,…), případně k rozesílání spamu, a proto jsou všechny tyto průzkumy bez milosti okamžitě SMAZÁNY.

Tip: Uživatelé produktu Vyplňto Premium mohou označit konkrétní otázky jako neveřejné, nevstupující do veřejných výsledků.

Poznámky: Potřebujete získat osobní údaje svých respondentů (např. pro účely organizování třídního srazu,…)? Vytvořte neveřejný dotazník a vše bude v naprostém pořádku!
Chcete s pomocí dotazníku získat nové zákazníky a pojmout jej spíše jako reklamu na Vaše produkty? Udělejte neveřejný dotazník a zaplaťte si přednostní propagaci dotazníku, případně se informujte o dalších možnostech získání respondentů.

Uvedení falešného jména autora průzkumu

Vyplňto.cz má zájem pouze o seriózní veřejné průzkumy prováděné pod skutečnými jmény. V případě, kdy je za autora označen Kačer Donald, stává se sebelepší průzkum naprosto nedůvěryhodným a zejména necitovatelným v ostatních odborných textech.

Průzkumy bez uvedení platného celého jména autora průzkumu jsou vždy bez milosti SMAZÁNY.

Autorem průzkumu může být vždy jen jeden člověk – pokud dělá na dotazníku tým lidí, je zapotřebí uvést jméno vedoucího týmu. Pokud chcete dotazník publikovat pod jménem firmy, pořiďte si produkt PREMIUM nebo KOMPLET.

Nevyplnitelný dotazník = chybějící větvení dotazníku

Vyplňto.cz navštěvuje mnoho dobrovolných respondentů, které vyplňování veřejných dotazníků baví (mnozí vyplňují všechny dotazníky, nejen ty se schválenou propagací). Nekažte jim radost a připravte pro ně profesionální dotazník, který budou moci vyplnit.

Pokud vytvoříte dotazník s názvem „Jaké kupujete jogurty?” a po několika neutrálních (zodpověditelných) otázkách přijde otázka „Jak často kupujete jogurt Danone?” s možnostmi odpovědí „1x týdně, 2x týdně, častěji”, bude dotazník velmi pravděpodobně SMAZÁN nebo přinejmenším neschválen pro propagaci.

Pokud se dotazník jmenuje „Jak se lidem žije s cukrovkou”, nemusí být vyplnitelný lidmi, kteří tímto onemocněním netrpí. Rovněž pokud je v úvodním textu uvedeno, že je dotazník určen „pouze spotřebitelům nakupujících produkty firmy Danone”, je možné se zeptat pouze na nákup produktů této firmy. Respondent však musí nejpozději po přečtení úvodního textu vědět, zda je dotazník určen pro něj či ne.

Potřebujete se zeptat na něco jen části respondentů? Použijte otázku typu „Seznam - právě jedna - rozdělovací”. S použitím této otázky docílíte stavu, že nebudete obtěžovat nerelevantní respondenty otázkami, na které nemohou odpovědět - dotazník se vhodně rozvětví.

Gramatické chyby

Průzkumy s gramatickými chybami působí nedůvěryhodně, jsou necitovatelné v odborných textech a zbytečně odvádí pozornost respondentů od obsahu k formě dotazníku.

V případě nalezení alespoň dvou hrubých gramatických chyb bude dotazník neschválen pro propagaci na titulní stránce a partnerských serverech. V případech extrémního výskytu gramatických chyb může být dotazník SMAZÁN.

Neumíte dobře česky? Vytvořte dotazník ve své mateřštině! K propagaci bývají běžně schvalovány i dotazníky ve slovenském jazyce (v případě velmi zajímavých průzkumů je schvalována propagace i dotazníku v angličtině).

V případě problémů s mateřštinou požádejte kamaráda :-)

Typografické chyby

V případě, že se budete snažit upoutat pozornost respondentů „nečestnými způsoby”, jako je například NAPSÁNÍ NÁZVU DOTAZNÍKU VELKÝMI PÍSMENY, nebude Váš dotazník schválen pro propagaci na titulní stránce a partnerských serverech.

Text napsaný velkými písmeny působí na stránce rušivě, cílem je nenarušovat vzhled titulní strany Vyplňto.cz ani partnerských webů.

Snížení vážnosti průzkumu v rámci úvodního textu

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, součástí úvodních textů se čas od času objeví věta typu „Vyplňte mi tento drbnutý dotazník, ať mám splněný úkol z marketingu - díkes”.

Vyplňto.cz je určeno výhradně pro provádění vážně míněných veřejných průzkumů, podobné „legrácky” jsou vždy bez milosti SMAZÁNY.

Dotazník porušující zákony ČR (zejména podněcování k nenávisti vůči určitým skupinám obyvatel)

Dotazníky s obsahem v rozporu se zákony ČR (příp. tzv. "dobrými mravy") jsou bez milosti mazány.

V dotazníku můžete občas použít expresivnější výrazy (a zkoumat např. míru extrémismu v ČR), nicméně extrémistické návrhy odpovědí musí být vždy vyváženy protikladnými a neutrálními odpověďmi. Formulace otázek nesmí být v žádném případě manipulativní, otázky musí být položeny neutrálně.

Skrytá reklama

Pokud je dotazník spíše skrytou reklamou než průzkumem, nebude u něj schválena propagace na titulní stránce a partnerských webech.

Prostor na partnerských webech je dojednáván na základě speciálních obchodních podmínek, které neumožňují propagaci produktů a služeb.

Posouzení, zda se jedná o skrytou reklamu nebo ne, je vždy na uvážení administrátora. Za skrytou reklamu je obvykle považován dotazník, který se týká pouze jednoho produktu nebo firmy a u kterého je velká šance, že nemalá část respondentů získá povědomí o předmětném produktu / firmě až na základě zobrazení dotazníku.

Cílová skupina respondentů neodpovídá obvyklé struktuře respondentů na Vyplňto.cz

Vyplňto.cz chrání zadavatele průzkumů před nerelevantními respondenty a současně chrání respondenty před nerelevantními dotazníky.

Naprostá většina stálých respondentů Vyplňto.cz je ve věku 15 - 35 let. Pokud je dotazník zaměřen na věkovou skupinu 30+, případně je regionálně omezen (např. pouze na obyvatele Vysočiny), nebývá zpravidla schválen pro propagaci na titulní stránce a partnerských serverech.

Nejedná se o Vaši chybu, jedná se o chybu Vyplňto.cz – Vyplňto.cz pro Vás bohužel nemá vhodné respondenty, musíte je tedy získat vlastními silami.