Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace studentů ke studiu na vysoké škole

Motivace studentů ke studiu na vysoké škole

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicol Šuláková
Šetření:03. 03. 2020 - 29. 03. 2020
Počet respondentů:398
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená studentko/studente, Vážený absolvente,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je praktickou částí mé diplomové práce. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaká je motivace studentů k přihlášení na vysokou školu. Dovoluji si Vás požádat o přesné a pravdivé vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní. Výsledky budou zpracovány souhrnně a Vaše odpovědi budou sloužit pro statistické účely.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Co Vás vedlo k podání přihlášky na vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní přesvědčení33183,17 %83,17 %  
Rodina4110,3 %10,3 %  
Kombinace obojího20,5 %0,5 %  
nestuduji10,25 %0,25 %  
vystudované gymnázium10,25 %0,25 %  
Lepší profesní uplatnění, možnost dále se vzdělávat10,25 %0,25 %  
nechtěl jsem na vojnu ani do práce10,25 %0,25 %  
Kombinace výše uvedených možností (cca 60% vlastní a 40% rodina)10,25 %0,25 %  
Nechtěl jsem pracovat10,25 %0,25 %  
Atmosféra na střední škole, jiná varianta než jít na vysokou se všeobecně ani nebrala v potaz10,25 %0,25 %  
obojí, vlastní přesvědčení často pramení z vlivu rodičů 10,25 %0,25 %  
Nutnost Vš vzdělání v profesi10,25 %0,25 %  
Rodina a skutečnost, že mám jen gymnazium10,25 %0,25 %  
Vlastni presvedceni i rodina10,25 %0,25 %  
Asi mne nejvic namotivovalo to, že muj pritel (ted uz manzel) studoval 10,25 %0,25 %  
buh10,25 %0,25 %  
nevěděl jsem co jiného udělat10,25 %0,25 %  
Slušná práce vyžaduje zaměření, s gymplem žádné zaměření nemám...10,25 %0,25 %  
Kompetence k vysněné práci10,25 %0,25 %  
Obojí 10,25 %0,25 %  
kariérní růst10,25 %0,25 %  
Kombinace obou možností10,25 %0,25 %  
Gympl nestačí10,25 %0,25 %  
nechci pracovat10,25 %0,25 %  
Přítel10,25 %0,25 %  
Oboje + významná podpora kamarádky10,25 %0,25 %  
dohoda s kamarády10,25 %0,25 %  

Graf

2. Co pro Vás znamená úspěšné dokončení studia na VŠ a získání titulu?

Vyberte pouze jednu možnost, která je pro Vás nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost lepšího uplatnění na trhu práce19950 %50 %  
Pocit uznání a seberealizace10827,14 %27,14 %  
Možnost realizace na vyšších pozicích4711,81 %11,81 %  
Vyšší platové ohodnocení235,78 %5,78 %  
Lepší postavení ve společnosti215,28 %5,28 %  

Graf

3. Jaký vědní obor studujete/jste studoval/a?

Pokud jste studoval/a více oborů či vysokých škol, prosím vycházejte z nejvyššího dosaženého vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický17042,71 %42,71 %  
Humanitní9223,12 %23,12 %  
Pedagogický5213,07 %13,07 %  
Technický348,54 %8,54 %  
Lékařský256,28 %6,28 %  
přírodovědný30,75 %0,75 %  
Cestovní ruch20,5 %0,5 %  
Právní10,25 %0,25 %  
Jadernou fyziku10,25 %0,25 %  
Humanitní a ekonomický10,25 %0,25 %  
Priridovedecky a filozoficky (humanitni)10,25 %0,25 %  
Humanitní + přírodovědecký10,25 %0,25 %  
Biologie10,25 %0,25 %  
Studovala jsem architekturu a po dodelani bakalare studiju zmovu bakalare, ale na stavarne - architektura me nebavila. Stavarna me bavi. Nektere me odpovedi muzou byt tudiz trochu matouci10,25 %0,25 %  
Přírodovědecké 10,25 %0,25 %  
Lingvistický 10,25 %0,25 %  
zemědělský10,25 %0,25 %  
Sociální10,25 %0,25 %  
Potravinářství10,25 %0,25 %  
Umělecký10,25 %0,25 %  
Nevim kam zaradit zahradni tvorba10,25 %0,25 %  
Mezinárodní vědy10,25 %0,25 %  
chemický10,25 %0,25 %  
Hudba - hra na nastroj10,25 %0,25 %  
potravinářský10,25 %0,25 %  
Zdravotnický10,25 %0,25 %  
vedný10,25 %0,25 %  

Graf

4. Věnujete se nebo se budete věnovat svému zvolenému oboru i po úspěšném dokončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – v mém oboru je velká možnost pracovního uplatnění13834,67 %34,67 %  
Ano – je to můj sen/práce v oboru mě baví13533,92 %33,92 %  
Nevím5012,56 %12,56 %  
Ne – chci se věnovat/věnuji se jinému oboru4611,56 %11,56 %  
Ano – lákají mě finanční možnosti, které tento obor přináší225,53 %5,53 %  
Ano – v mém oboru je velká možnost pracovního71,76 %1,76 %  

Graf

5. Přihlásili byste se na daný obor znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokračujte na otázku č. 7)30576,63 %76,63 %  
Ne9323,37 %23,37 %  

Graf

6. Proč byste změnil/a obor/školu?

Tuto otázku nevyplňujte, pokud jste v otázce č. 5 odpověděl/a Ano

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesplnilo to mé očekávání6668,04 %16,58 %  
Špatné uplatnění na trhu práce2121,65 %5,28 %  
Zvolil/a bych stejný obor, ale na jiné vysoké škole1010,31 %2,51 %  

Graf

7. Proč jste si zvolili Váš studijní obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daný obor mě zajímá/zajímal25965,08 %65,08 %  
Nevěděl/a jsem, kam se přihlásit5914,82 %14,82 %  
Velká možnost pracovního uplatnění5714,32 %14,32 %  
Vidina finančních možností v daném oboru235,78 %5,78 %  

Graf

8. Změnila se v průběhu studia na vysoké škole Vaše motivace k dokončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28872,36 %72,36 %  
Ano – zjistil/a jsem, že mě obor nezajímá6716,83 %16,83 %  
Ano – špatné finanční možnosti v daném oboru225,53 %5,53 %  
Ano – malá možnost pracovního uplatnění215,28 %5,28 %  

Graf

9. Uveďte, jakou střední školu jste studoval/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium23960,05 %60,05 %  
Střední odbornou školu15939,95 %39,95 %  

Graf

10. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2632782,16 %82,16 %  
27-405213,07 %13,07 %  
41-54153,77 %3,77 %  
55 a více41,01 %1,01 %  

Graf

11. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na bakalářské studiu16842,21 %42,21 %  
Na magisterském studiu13734,42 %34,42 %  
Absolvent9323,37 %23,37 %  

Graf

12. Uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena31478,89 %78,89 %  
Muž8421,11 %21,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Přihlásili byste se na daný obor znovu?

  • odpověď Ne:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesplnilo to mé očekávání na otázku 6. Proč byste změnil/a obor/školu?
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatné uplatnění na trhu práce na otázku 6. Proč byste změnil/a obor/školu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás vedlo k podání přihlášky na vysokou školu?

2. Co pro Vás znamená úspěšné dokončení studia na VŠ a získání titulu?

3. Jaký vědní obor studujete/jste studoval/a?

4. Věnujete se nebo se budete věnovat svému zvolenému oboru i po úspěšném dokončení studia?

5. Přihlásili byste se na daný obor znovu?

6. Proč byste změnil/a obor/školu?

7. Proč jste si zvolili Váš studijní obor?

8. Změnila se v průběhu studia na vysoké škole Vaše motivace k dokončení studia?

9. Uveďte, jakou střední školu jste studoval/a:

10. Uveďte Váš věk:

11. V současné době jste:

12. Uveďte Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás vedlo k podání přihlášky na vysokou školu?

2. Co pro Vás znamená úspěšné dokončení studia na VŠ a získání titulu?

3. Jaký vědní obor studujete/jste studoval/a?

4. Věnujete se nebo se budete věnovat svému zvolenému oboru i po úspěšném dokončení studia?

5. Přihlásili byste se na daný obor znovu?

6. Proč byste změnil/a obor/školu?

7. Proč jste si zvolili Váš studijní obor?

8. Změnila se v průběhu studia na vysoké škole Vaše motivace k dokončení studia?

9. Uveďte, jakou střední školu jste studoval/a:

10. Uveďte Váš věk:

11. V současné době jste:

12. Uveďte Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šuláková, N.Motivace studentů ke studiu na vysoké škole (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://70988.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.