Vyplňto.cz > Nápověda

NÁPOVĚDA

Obsah

Pro rychlý přístup k nápovědě si prosím zvolte oblast, které se má nápověda týkat:

 1. O službě Vyplňto.cz
 2. Registrace uživatele
 3. Vytvoření dotazníku
 4. Vyplnění dotazníku (nápověda pro respondenty)
 5. Sledování průběhu šetření
 6. Úprava dotazníku po publikování
 7. Vyhodnocení otevřených otázek a slučování odpovědí u uzavřených otázek
 8. Klonování dotazníků
 9. Prohlížení výsledků vlastních dotazníků
 10. Prohlížení výsledků dotazníku
 11. Možnosti spolupráce s Vyplňto.cz
 12. Možnosti inzerce na Vypňto.cz

O službě Vyplňto.cz

Stručné představení

Vyplňto.cz je služba pro realizaci internetových průzkumů a zároveň archivem průzkumů již provedených. Kdokoli si může vytvořit svůj vlastní dotazník, a pokud jej označí jako „veřejný”, může se později kdokoli podívat na výsledky (veřejné průzkumy jsou publikovány pod licencí CC-BY). Výsledky „neveřejných” dotazníků jsou vždy k dispozici pouze zadavateli, a to po přihlášení na stránky Vyplňto.cz.

Největší přínosy

 • Bezkonkurenční funkcionalita zdarma a cenově dostupná prémiová funkcionalita pro profesionály
 • Vysoký počet respondentů zdarma
 • Neomezený počet otázek a předdefinovaných odpovědí
 • Veřejné i neveřejné průzkumy (neveřejné = výsledky pouze pro Vás)
 • Možnost získání pomoci při shánění respondentů pro Váš dotazník (při splnění podmínek služby)
 • Automatické zpracování dotazníku zdarma, včetně generování grafů a zjišťování skrytých souvislostí
 • Nástroj pro pokročilou analýzu závislosti odpovědí
 • Stažení surových dat ve formátech CSV, XLS, XLSX, XHTML a PDF+QR (vhodné pro tisk a papírovou archivaci)
 • Sběr dat přes webový prohlížeč nebo mobilní aplikace pro operační systémy iOS (iPhone, iPad) a Android
 • Možnost zajištění unikátnosti respondentů pomocí IP adresy nebo emailu
 • V rámci prémiové funkcionality možnost změnit design dotazníku, schovat reklamy, vložit dotazník přímo na své stránky pomocí elementu IFRAME a další
 • V rámci produktu Vyplňto KOMPLET plný servis při zadávání dotazníku do systému (zašlete dotazník v libovolném formátu a o jeho převod do online podoby se postará administrátor systému) a vytvoření vzhledu dotazníku na míru.

Registrace uživatele (vč. přihlášení, získání zapomenutého hesla, změny nastavení apod.)

Proč se registrovat, přínosy registrace

Registrace na Vyplňto.cz má v současné době význam výhradně pro autory průzkumů – registrace je nutná pro vytvoření vlastního dotazníku. Pro respondenty nemá registrace v tomto momentě vůbec žádný význam (dotazníky jsou vždy anonymní, pokud zadavatel výslovně nezadal otázku na nějaký osobní údaj).

Jak se zaregistrovat

Hlavní odkaz pro registraci uživatele Vyplňto.cz (https://www.vyplnto.cz/registrovat-se/) se nachází v pravém horním rohu stránky (není určen pro licenci ACADEMIC a licence objednané na základě kupní smlouvy). Při registraci je zapotřebí vyplnit skutečné celé jméno a zejména zadat svůj platný email.

Před registrací je zapotřebí si přečíst a odsouhlasit Obchodní podmínky (https://www.vyplnto.cz/obchodni-podminky/).

Registraci je nutné aktivovat s pomocí odkazu, který Vám bude zaslán na Vámi vyplněný email současně s přihlašovacím heslem.

Pro registraci studentů v rámci licence Vyplňto ACADEMIC je určena speciální registrační stránka Studentské registrace (https://www.vyplnto.cz/studentske-registrace/) - registrace v takovém případě vyžaduje buď přístup z IP adresy školy, nebo zadání školního e-mailu, nebo přístup na registrační stránku přes speciální odkaz ze školních stránek. Více informací o registraci poskytne studentům kontaktní osoba, která v dané škole licenci zařizovala.

Služby stránek Vyplňto.cz je možné zakoupit také jako „balíčkové řešení” – v takovém případě jsou na základě kupní smlouvy poskytnuty licenční klíče, s jejichž pomocí je možné se registrovat na stránce https://www.vyplnto.cz/aktivace/.

Jak se přihlásit

Přihlášení všech zadavatelů průzkumů probíhá na adrese https://www.vyplnto.cz/prihlasit-se/ (tzn. tato adresa je společná pro uživatele licencí FREE, STUDENT, PREMIUM, KOMPLET, ACADEMIC, INDIVIDUAL i uživatele balíčkových řešení). Uživatelé vkládají do přihlašovacího formuláře vždy přihlašovací jméno (e-mailovou adresu) a heslo, které jim bylo vytvořeno při registraci (je vždy součástí aktivačního e-mailu).

Pozor: Při přihlášení je nezbytně nutné dodržet velikost písmen a při kopírování uživatelského jména a hesla je zapotřebí se ujistit, že společně s přihlašovacími údaji nejsou na začátku nebo na konci přihlašovacích údajů zkopírovány také mezery (nejvhodnější je přihlašovací údaje nekopírovat, ale přímo opsat).

Jak získat ztracené heslo

Hesla uživatelů jsou v databázi uložena pouze v podobě zašifrovaného otisku – to znamená, že nikdo (ani hacker) nemá možnost hesla přečíst nebo zneužít. V případě, že své heslo zapomenete, je zapotřebí jej změnit prostřednictvím formuláře pro získání nového hesla (https://www.vyplnto.cz/zapomenute-heslo/).

Z bezpečnostních důvodů je možné požádat o změnu hesla pouze jednou za 24h a nejdříve 24h po posledním přihlášení uživatele. V případě časové tísně je možné požádat o mimořádný reset hesla prostřednictvím emailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. (budete potřebovat variantu produktu s technickou podporou).

Jak změnit své údaje a nahrát fotografii

Změna údajů je možná po přihlášení pod odkazem Moje nastavení v levém menu. Můžete změnit své jméno, přihlašovací heslo, fakturační údaje a nahrát fotografii (ideální velikost fotografie je 180x227 px, formát jpg). Dále můžete zapnout nebo vypnout vizuální editor pro vkládání určitých textů – vizuální editor Vám umožní vkládat a formátovat text podobně jako aplikace MS Word a dostanete s ním zároveň prostor 10 MB pro ukládání fotografií, flash animací a dalších souborů, které Vám pomohou Váš dotazník vylepšit.

V rámci úpravy uživatelských údajů není možné změnit přihlašovací jméno (e-mailovou adresu). V případě potřeby je možné požádat o změnu e-mailové adresy v rámci technické podpory (potřebujete placenou licenci).

Jak zrušit registraci

Úplné zrušení registrace není standardně možné, zejména pokud máte realizované nějaké veřejné průzkumy. Ve výjimečných případech je možné o zrušení registrace požádat pomocí emailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. – veškeré veřejné průzkumy budou převedeny na jiného uživatele Vyplňto.cz a poté bude registrace smazána. Případné smazání veřejných průzkumů je zpoplatněno dle ceníku.

Problémy s uživatelskými účty a jejich řešení

V případě, že Vám na email nedorazí aktivační odkaz, můžete se ozvat na email E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.. Aktivace bude provedena administrátorem ručně a bude Vám též sděleno přihlašovací heslo. Před kontaktováním technické podpory prosím vyčkejte alespoň 60 minut od odeslání registračního formuláře a ujistěte se, zda je Vaše e-mailová adresa funkční (zkuste si na ni poslat zprávu z jiné e-mailové schránky, případně se podívejte do složky "spam").

Pokud Vám byl z nějakého důvodu (porušení pravidel) zablokován účet, je ve většině případů možné požádat o jeho odblokování na adrese E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. (pokud využíváte produkt Vyplňto FREE a přístup Vám byl zablokován z důvodu porušení pravidel, bude pravděpodobně nutné povýšit na variantu produktu Vyplňto PREMIUM).

Vytvoření dotazníku

Co je vhodné vědět před začátkem tvorby dotazníku

Před začátkem tvorby dotazníku je mimořádně vhodné se seznámit s textem Zásady tvorby dotazníku (https://www.vyplnto.cz/tipy/jak-spravne-sestavit-dotaznik/). Všechny veřejné dotazníky jsou administrátorem kontrolovány a v případě, že dojde k porušení pravidel, může být dotazník smazán nebo neschválen pro propagaci na partnerských serverech. Neveřejné dotazníky jsou kontrolovány pouze namátkově nebo na základě upozornění třetí osoby.

Popis průvodce vytvořením dotazníku

Jak spustit průvodce vytvořením dotazníku

Průvodce vytvořením dotazníku spustíte klepnutím na odkaz Moje průzkumy (v levém boxu, pokud nevidíte levý box, přihlaste se nebo klikněte na své jméno v horní liště stránek). V jednom okamžiku je možné vytvářet nebo upravovat jen jeden průzkum.

Přerušení tvorby dotazníku a pozdější návrat k rozdělané práci

Vámi vytvářený dotazník se automaticky průběžně ukládá na server (změněné pozadí -krátké probliknutí- formulářového prvku signalizuje ukládání dat na server), takže pokud například zavřete okno prohlížeče, při příštím přihlášení a spuštění průvodce se automaticky vrátíte ke své rozdělané práci.

Vyplnění základních údajů - volba názvu apod.

Velice pečlivě zvolte název svého průzkumu – buďte co možná nejkonkrétnější, snažte se zaujmout své potenciální respondenty. Pokud například chcete zjistit zkušenosti turistů z ostrova Ibiza, nepojmenovávejte svůj průzkum slovem "Ibiza", ale přímo "Zkušenosti turistů z Ibizy".

Dále budete vyzváni k vyplnění data vyhodnocení průzkumu – to je okamžik, od kdy již dotazník nebude možné vyplnit (výsledky budou automatizovaně zpracovány do několika minut). Datum vyhodnocení můžete případně změnit v rámci úpravy dotazníku (u veřejných dotazníků jsou úpravy po dosažení 100 responsí blokovány, pokud nemáte placenou licenci), dotazování můžete navíc kdykoli ukončit. Doporučená doba sběru dat jsou cca 1-2 týdny a dotazování je spuštěno ihned, jakmile dotazník v závěrečném kroku průvodce publikujete.

Dále v prvním kroku průvodce volíte, zda chcete vytvořit dotazník veřejný (získat nějaké respondenty z řad návštěvníků Vyplňto.cz výměnou za poskytnutí výsledků pod licencí Creative Commons - BY /libovolné využití s uvedením autora/), nebo neveřejný (respondenty si oslovíte vlastními silami a výsledky budou pouze pro Vás).

Dotazník můžete zařadit do některé z kategorií (vhodné u veřejných průzkumů) a nastavit jazyk dotazníku (v tomto jazyce se objeví doprovodné systémové texty a případné chybové hlášky).

Zejména veřejné dotazníky by navíc měly mít uvedený nějaký úvodní text (zobrazí se při načtení dotazníku a měl by obsahovat důvody, proč by se měl respondent dotazníkem zabývat), vhodné je uvést i nějaký děkovný text (zobrazí se po odeslání dotazníku). Dotazníky bez úvodního textu nemají šanci získat bezplatnou propagaci v rámci databáze veřejných dotazníků.

U dotazníku je dále možné vypnout zobrazení diskuse, která je standardně u dotazníků přítomná (vypnutí diskuse není možné v případě varianty produktu Vyplňto FREE).

Součástí prvního kroku průvodce jsou též některá pokročilá nastavení – tato měňte jen v případě, kdy víte, proč je chcete změnit. Standardně jsou nastaveny doporučené nebo nejpoužívanější hodnoty.

Nastavit lze kontrolu unikátnosti respondenta dle IP adresy (standardně NENÍ), kontrolu unikátnosti respondenta dle e-mailu (standardně NENÍ), adresu dotazníku (adresu, na které bude dotazník dostupný pro vyplnění - vždy ve tvaru „https://něco.vyplnto.cz”), text nápovědy k vyplnění dotazníku (zobrazí se v prostoru mezi názvem dotazníku a první otázkou), cílovou URL (kam bude respondent po vyplnění dotazníku přesměrován) a některé další volby.

Rozhraní pro vkládání dotazníku je k dispozici pouze v českém jazyce, vytvářené dotazníky však mohou být z pohledu respondentů v jednom z 15 podporovaných jazyků (čeština, slovenština, angličtina, ruština, němčina, vietnamština,...).

Definice otázek

V kroku 2 můžete s pomocí odkazu Vložit novou otázku postupně vložit neomezené množství otázek. Na pořadí otázek nemusíte příliš dbát, pokud si na konci vkládání vzpomenete, že byste chtěl/a ještě nějakou otázku na začátek, nevadí – v dalším kroku budete moci pořadí otázek změnit (můžete také v rámci kroku č. 2 rovnou vložit libovolnou otázku před libovolnou otázku). U každé otázky musíte zvolit její text (je vhodné jej ukončit otazníkem nebo dvojtečkou), zda bude povinná (nepovinná = respondent může přeskočit) a jakého bude typu. V současné době jsou podporované následující typy odpovědí:

 • seznam - právě jedna: uživatel zvolí právě jednu odpověď z nabízeného seznamu, vhodné do cca 10 nabízených odpovědí
 • seznam - právě jedna - rozdělující: stejně jako seznam - právě jedna, ale navíc je možné na základě zvolené odpovědi respondenta směrovat na různou následující otázku (je možné přeskakovat otázky na základě určité odpovědi)
 • seznam - právě jedna - polouzavřená: uživatel zvolí právě jednu odpověď z nabízeného seznamu nebo vyplní vlastní odpověď textově (je možné přidat popisek vlastní odpovědi, např. "Jiný názor, napište jaký:")
 • seznam - právě jedna - multimediální: uživatel zvolí právě jednu odpověď z nabízeného seznamu, vhodné do cca 10 nabízených odpovědí; každou odpověď je možné doplnit obrázkem nebo např. krátkou skladbou v mp3 (vhodné např. pro výběr nejvhodnějšího loga apod.)
 • seznam - alespoň jedna: uživatel zaškrtne libovolný počet odpovědí z nabízeného seznamu (můžete nastavit minimální a maximální počet zaškrtnutých odpovědí)
 • seznam - alespoň jedna - polouzavřená: uživatel zaškrtne libovolný počet odpovědí z nabízeného seznamu nebo doplní libovolný počet vlastních odpovědí (můžete nastavit minimální a maximální počet zaškrtnutých odpovědí)
 • seznam - seřazení možností: respondent je vyzván k určení pořadí u každé z nabízených hodnot / podotázek (na každém řádku je nutné vyplnit vždy unikátní pořadí, je vhodné respondenty upozornit na to, že jedno pořadí nelze použít u více možností)
 • krátký text: uživatel je vyzván k vyplnění krátkého textu jako odpověď (vhodné např. pro velmi otevřené otázky typu "Jaký je Váš nejoblíbenější zpěvák?")
 • delší text: uživatel je vyzván k vyplnění delšího (víceřádkového) textu, vhodné například pro otázky typu "vaše další komentáře k tématu nebo tomuto dotazníku"
 • číslo: uživatel je vyzván pro vyplnění libovolného čísla (pozn.: zvažte, zda není vhodnější nabídnout respondentům intervaly od-do s pomocí otázky seznam - právě jedna)
 • nezáporné číslo: uživatel je vyzván pro vyplnění nezáporného čísla (pozn.: zvažte, zda není vhodnější nabídnout respondentům intervaly od-do s pomocí otázky seznam - právě jedna)
 • kladné číslo: uživatel je vyzván pro vyplnění kladného čísla (pozn.: zvažte, zda není vhodnější nabídnout respondentům intervaly od-do s pomocí otázky seznam - právě jedna)
 • sémantický diferenciál: uživateli jsou nabídnuty dvojice (protikladných) výroků a na škále má určit, ke kterému se více kloní (je možné si vybrat z několika předpřipravených škál - alternativní, tříbodová, pětibodová nebo sedmibodová)
 • ano - ne: zobrazí tlačítka ano / ne
 • ano - nevím - ne: zobrazí tlačítka ano / nevím / ne
 • souhlasím - nevím - nesouhlasím: zobrazí tlačítka souhlasím/nevím/nesouhlasím
 • souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím: zobrazí tlačítka souhlasím / spíše souhlasím / nevím / spíše nesouhlasím / nesouhlasím
 • výborný - chvalitebný - dobrý - dostatečný - nedostatečný: zobrazí tlačítka výborný / chvalitebný / dobrý / dostatečný / nedostatečný
 • 1-2-3-4-5: zobrazí tlačítka 1 / 2 / 3 / 4 / 5
 • 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10: zobrazí tlačítka 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 • maticová: 1/2/3/4: určeno pro sadu podotázek, na každou podotázku respondent odpovídá v rozmezí 1 až 4 (při vyhodnocení nás zajímá průměr)
 • maticová: 1/2/3/4/5: určeno pro sadu podotázek, na každou podotázku respondent odpovídá v rozmezí 1 až 5 (při vyhodnocení nás zajímá průměr)
 • maticová: ++/+/0/-/--: určeno pro sadu podotázek, na každou podotázku respondent odpovídá v rozmezí ++ až -- (při vyhodnocení nás zajímá průměr, hodnoty odpovídají číslům +2 až -2)
 • maticová - volná: určeno pro sadu podotázek, na každou podotázku respondent odpovídá v rozmezí, které si sami navolíte
 • maticová - čísla: určeno pro sadu podotázek, na každou podotázku respondent odpovídá celým číslem (v rámci technické podpory je možné požádat o nastavení kontroly součtu 100 % u odpovědí na tuto otázku)
 • nahrání souboru: respondent může odpovědět formou nahrání obrázku nebo jiného souboru (pouze pro placené licence)

U otázek je možné nastavit:

 • zda jsou pro respondenty povinné či nepovinné
 • kolik odpovědí je nutné zaškrtnout (minimálně, maximálně) - u otázek s možností zaškrtnutí více odpovědí
 • text před a pod textem otázky, který může obsahovat například videa z Youtube.com, obrázky, odkazy a obecně libovolný formátovaný text (tato funkce je dostupná pouze zákazníkům s produktem Vyplňto Student, Vyplňto Premium, Vyplňto Komplet nebo Vyplňto Academic)
 • příznak otázky (v současné době je podporován pouze příznak „neveřejná otázka” - takto označená otázka má neveřejné výsledky i v rámci jinak veřejného průzkumu, což se hodí například u otázky na kontaktní údaje respondentů)

TIP: Pokud máte již dotazník připravený například ve Wordu, můžete také využít funkce "Importovat otázky...". Otázky včetně navrhovaných odpovědí jednoduše překopírujete do speciálního pole, a Vyplňto.cz inteligentně jednotlivé otázky naimportuje ve strukturované podobě. Následně budete moci jednotlivé otázky „doladit” - například změnit typ odpovědi (možnost zaškrtnout více odpovědí místo jedné,…) a podobně.

Sestavení dotazníku - poskládání otázek za sebou a přeskakování na základě určitých odpovědí

V kroku 3 je zapotřebí poskládat otázky tak, jak půjdou za sebou. Můžete změnit pořadí otázek pomocí šipek a u každé otázky zvolit otázku, která bude po jejím zodpovězení následovat (aby se zabránilo zacyklení dotazníku, je možné zvolit vždy pouze otázky s vyšším pořadovým číslem). K dispozici je také funkce automaticky sestavit dotazník, která otázky spojí tak, jak jsou definovány (po první následuje druhá, po druhé třetí atd.). U případných rozdělujících otázek je zapotřebí pro každou odpověď nastavit následující otázku ručně (definovat přeskok).

Nastavení vzhledu dotazníku

V kroku 4 je možné upravit vzhled dotazníku (většina funkcí je dostupná pouze zákazníkům využívajících některý z placených produktů). Můžete upravit oblast záhlaví (umístit do ní například logo nebo nějaký ilustrační obrázek,…) a zápatí (vhodné pro vložení kontaktních údajů na Vás,…), vybrat jeden z předdefinovaných vzhledů dotazníku, nastavit zobrazení dotazníku po jedné otázce (ve výchozím stavu se zobrazí všechny otázky najednou) a zakázat možnost vracení se v odpovědích (má smysl jen u dotazníku se zobrazením po jedné otázce).

TIP: Vyzkoušejte různé předpřipravené vzhledy a vyberte si ten, který Vám nejvíce vyhovuje (některé vzhledy mohou i měnit funkcionalitu dotazníku, případně zobrazovat / schovávat některé informace). Je možné si také nechat vytvořit vzhled dotazníku na míru a používat jej pro všechny své dotazníky (zdarma 1 vlastní vzhled v rámci licence KOMPLET, další vzhledy možno vytvořit za částku dle ceníku).

Automatická kontrola dotazníku

V pátém kroku dojde k automatické kontrole dotazníku a v případě zjištění chyb je nabídnuta oprava. Kontrolují se například tyto věci:

 • název dotazníku musí být vyplněn
 • texty všech otázek musí být vyplněny
 • otázky s nabídkou odpovědí (typ seznam) musí mít nadefinovanou alespoň jednu odpověď
 • žádná otázka nesmí být nezodpověditelná (přeskočená v každém případě)

Publikování dotazníku a následné činnosti

Odkaz Publikovat ukončí průvodce vytvořením dotazníku a zpřístupní dotazník veřejnosti. Jako první byste měl/a dotazník vyplnit Vy, abyste objevil/a případné automaticky nezjistitelné chyby.

Jakmile budete s dotazníkem spokojen/a, pošlete jeho odkaz svým respondentům. Pokud nevíte, jak respondenty nalézt, přečtěte si Deset rad pro získání respondentů.

Nejčastější chyby v publikovaných dotaznících

Seznam nejčastějších chyb, kvůli kterým bývají veřejné dotazníky administrátorem neschváleny nebo smazány (netýká se placených variant služeb):

 • není jasný účel dotazníku – autor průzkumu klade takové otázky, že nikdo neví, co vlastně chce zjistit; popř. dotazník nejde dostatečně do hloubky (např. nezkoumá příčiny odpovědí, souvislosti, okolnosti,..)
 • dotazník obsahuje gramatické chyby – pozor dejte zejména na to, že neexistují žádné tvary typu "by jste"
 • dotazník obsahuje nepravdivé nebo zavádějící informace
 • není vyplněno celé jméno autora průzkumu

Problémy při vytváření dotazníku a jejich řešení

Pokud vytvoříte veřejný dotazník a nemůžete jej najít na úvodní straně, tak vězte, že se na úvodní straně zobrazí až po schválení administrátorem Vyplňto.cz. Obvykle bývají dotazníky schváleny (nebo neschváleny) za cca 3 - 4 dny od publikování. Na titulní straně se přitom zobrazují vždy 3 náhodně vybrané dotazníky. Na stránce Průzkumy se vždy zobrazuje cca 10 nejzajímavějších průzkumů (musí být schválené pro propagaci a musí mít nadprůměrný počet responsí, seznam je řazen dle data vyhodnocení vzestupně). Všechny veřejné dotazníky se zobrazují na stránce Veřejné dotazníky k vyplnění - tučně se zobrazují administrátorem zkontrolované a schválené dotazníky, netučně se zobrazují dotazníky, které čekají na schválení (u nových registrací může být vyžadována kontrola dotazníku před zveřejněním), a netučně šedivě jsou zobrazeny dotazníky, které administrátor neschválil pro bezplatnou propagaci.

Změna vzhledu dotazníku

V rámci prémiových služeb máte možnost změnit design svého dotazníku – můžete použít vlastní definici kaskádových stylů CSS (popř. si nechat kaskádové styly upravit na míru) nebo třeba jen schovat okolní navigaci stránek a prvky Vyplňto.cz. Dotazník tak může vypadat přesně podle Vašich představ a nikdo nemusí poznat, že jste použili zrovna Vyplňto.cz. Tyto služby jsou zpoplatněny dle ceníku (v rámci Vyplňto KOMPLET je vytvoření jednoho vzhledu v ceně).

Vložení dotazníku přímo na vlastní stránky nebo na vlastní doménu

V rámci prémiových služeb máte možnost schovat okolní navigaci stránky Vyplňto a "vyříznout" jen samotný dotazník. Takto vyříznutý dotazník poté můžete snadno vložit na své stránky prostřednictvím elementu IFRAME. Chcete-li zprovoznit dotazník přímo na vlastní (sub)doméně, je to také možné. Všechny tyto služby jsou zpoplatněny dle ceníku.

Úprava dotazníku po publikování

Co je vhodné vědět před začátkem úpravy dotazníku

Pokud jste již dotazník publikoval/a a objevil/a v něm nějakou chybu, můžete jej přepnout do editačního režimu a chybu opravit. Každá úprava dotazníku však přináší minimálně dva vážné problémy:

Zaprvé – pokud již máte sebrané nějaké odpovědi od respondentů, existuje riziko, že svou úpravou tyto odpovědi znehodnotíte. Přidáte-li například nějakou novou otázku, tak původní respondenti tuto otázku samozřejmě nemohli zodpovědět a celkové výsledky budou znehodnoceny. Ke znehodnocení dojde také v případě, že třeba změníte text nějaké odpovědi u otázky typu seznam - právě jedna. Po závažnějších změnách dotazníku může být vhodnější vymazat všechny přijaté odpovědi.

Druhou podstatnou nevýhodou může být fakt, že během editace není z bezpečnostních důvodů umožněno respondentům dotazník vyplňovat. Snažte se proto provádět úpravy co možná nejrychleji a nezapomeňte po provedených úpravách dotazník opětovně publikovat (je vhodné si dotazník po provedení úprav zkusit vyplnit).

Otevřít dotazník pro editaci můžete v detailu probíhajícího průzkumu (Moje průzkumy). Editace není z bezpečnostních důvodů umožněna v případě, že již máte získáno více než 100 respondentů – ve vážných případech je možné zažádat o povolení k editaci pomocí emailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.. V jednom momentu můžete editovat pouze jeden průzkum.

Popis rozhraní pro úpravu dotazníku

Změna otázek

Otázky můžete změnit v druhém kroku průvodce úpravou dotazníku. Přidáte-li novou otázku, nezapomeňte se podívat také do odkazu "Editace struktury", kde ji začleníte do dotazníku. Po ukončení úprav nezapomeňte dotazník opět publikovat.

Změna poskládání otázek

Změnit pořadí otázek a návaznost můžete změnit ve třetím kroku průvodce úpravou dotazníku. Po dokončení úprav nezapomeňte dotazník opět publikovat.

Známé problémy s úpravou dotazníku a jejich řešení

U dotazníku není možné měnit url identifikátor (je součástí odkazu, který by se neměl měnit). Ve vážných případech lze o tyto změny požádat prostřednictvím kontaktního formuláře (jen uživatelé Student / Premium / Komplet účtu).

Nezapomeňte svůj dotazník po dokončení úprav opětovně publikovat — dokud to neuděláte, nebude dotazník pro respondenty k dispozici!

Vyplnění dotazníku

Typy dotazníků a rozdíly mezi nimi

Na Vyplňto.cz mohou probíhat dotazníky několika různých typů. Nejvýraznější členění dotazníků je na základě ne/veřejnosti výsledků, způsobu zobrazení otázek a způsobu kontroly unikátnosti respondenta.

Autor průzkumu se může rozhodnout, zda poskytne výsledky svého průzkumu čtenářům Vyplňto (široké veřejnosti pod licencí CC-BY), či nikoli.

Pokud se rozhodne vytvořit dotazník jako neveřejný, neobjeví se na něj na stránkách Vyplňto.cz žádný odkaz – autor průzkumu si musí zajistit respondenty sám, např. rozesláním adresy dotazníku emailem nebo umístěním odkazu na své stránky. Po vyhodnocení průzkumu je na adrese dotazníku pouze zpráva o tom, že byl průzkum již ukončen a autor si nepřál zveřejnit výsledky.

Pokud se autor rozhodne pro vytvoření veřejného průzkumu, zobrazí se odkaz na tento průzkum okamžitě v sekci Dotazníky (u nových registrací může být vyžadována kontrola dotazníku před zveřejněním) a je možné jej začít vyplňovat. Pokud dotazník projde procesem schválení administrátorem (kontrola, zda dotazník splňuje pravidla), zobrazí se následně také na titulní straně Vyplňto.cz a partnerských webech (pokud je dotazníků v systému větší počet, jsou vybírány k propagaci schválené dotazníky na základě interního hodnocení kvality, případně na základě náhody).

Autor průzkumu si dále může zvolit, zda nechá zobrazit celý dotazník najednou, či zda zvolí radši zobrazení dotazníku po jedné otázce. Způsob vyplňování je v obou případech podobný, jen je u zobrazení celého dotazníku celý proces o něco přehlednější a u zobrazení otázek po jedné o něco rychlejší.

Aby byly výsledky průzkumů co možná nejpřesnější, může si autor průzkumu zvolit kontrolu unikátnosti respondentů. Dotazníky mohou mít aktivovánu kontrolu dle IP adresy, při které v případě opakovaného vyplnění dotazníku z jednoho počítače druhé a další vyplnění služba Vyplňto.cz v tichosti zahodí (respondentovi „bude poděkováno”, ale odpovědi se nebudou počítat).

Při volbě kontroly emailem bude respondent na začátku dotazníku požádán/a o vyplnění platného emailu. Na tento email mu bude po vyplnění dotazníku doručen odkaz, s jehož pomocí bude muset své odpovědi potvrdit. Dokud odpovědi nepotvrdí, nebudou se počítat (pokud nestihne odpovědi potvrdit do konce šetření, budou z databáze při vyhodnocení dotazníku vymazány). E-mail určený pro kontrolu unikátnosti respondenta bude z databáze v momentě vyhodnocení průzkumu smazán a nebude v žádném případě předán autorovi průzkumu.

Postup pro vyplnění dotazníku (respondenti)

Vyplnění dotazníku se snaží být co možná nejintuitivnější a zároveň nejpohodlnější. Celý dotazník se průběžně (prakticky v reálném čase) ukládá na server, a tak vůbec nevadí, pokud například omylem otevřete v okně prohlížeče nějakou jinou stránku - po stisku tlačítka Zpět v prohlížeči se Vám opět celý formulář dotazníku načte a můžete pokračovat ve vyplňování (pozor - jakmile zavřete okno prohlížeče, seance se ukončí a budete muset začít znova). Ke stejnému výsledku dospějete například při obnovení stránky (F5) - odpovědi zůstanou vždy uložené. Během ukládání vyplněných hodnot se krátkodobě mění pozadí prvků formuláře (signalizace přenosu dat), nemusíte se tímto nikterak znepokojovat - je to znamení, že je vše v pořádku.

Titulní strana dotazníku vždy obsahuje základní informace o konci vyplňování (vyhodnocení dotazníku), počtu otázek, ne/veřejnosti výsledků a přibližné délky vyplňování (průměrná doba, kterou respondenti potřebovali k vyplnění dotazníku). Pod těmito informacemi je zobrazen úvodní text, který by měl shrnovat důvody, kvůli kterým je průzkum prováděn. Proces vyplňování dotazníku vždy začíná stisknutím tlačítka Vyplnit dotazník.

Pokud se jedná o dotazník se zobrazením po jedné otázce, jsou Vám postupně zobrazovány jednotlivé otázky dotazníku.

Pokud se jedná o "celý dotazník na jedné straně", může se v určitých případech zobrazit pouze část dotazníku. Obsahuje-li totiž dotazník větvící otázky (přeskakování otázek na základě určitých odpovědí), není možné zobrazit celý formulář najednou, jelikož ještě nejsou jednotlivé otázky přesně známy. V momentě zodpovězení větvící otázky dochází k automatickému obnovení stránky a načtení zbylých otázek.

Před odesláním dotazníku a jeho uložením do databáze vždy probíhá kontrola, zda byly vyplněny všechny povinné otázky. Pokud ne, je respondent automaticky upozorněn.

Informace o vyhodnocení dotazníku na email

Pokud Vás zajímají výsledky průzkumu, je Vám po zodpovězení dotazníku nabídnuto se zaregistrovat pro odběr jednorázového upozornění na email. Jednoduše vyplníte svůj email, stisknete tlačítko "Nastavit upomínku", a robot Vyplňto Vám dá později vědět. Registrace pro odběr jednorázového upozornění není z pochopitelných důvodů možná u neveřejných dotazníků, jelikož jejich výsledky nebudou veřejnosti přístupné.

Součástí nastavení notifikačního e-mailu o vyhodnocení průzkumu je také checkbox „Rád(a) se zúčastním dalších průzkumů na Vyplňto.cz” - v takovém případě bude zařazena adresa respondenta do seznamu odběratelů newsletteru se zajímavými průzkumy (vždy rozesílka max. 1x / 14 dní, rozesílku možno kdykoli zrušit).

Problémy s vyplňováním dotazníku (a jejich případné řešení)

Během vyplňování dotazníku může být průzkum autorem otevřen pro editaci - autor může chtít například opravit překlep, přidat odpověď u některé z otázek, nebo také některou otázku smazat nebo posunout na jiné místo. Aby se zabránilo různým nekonzistencím, je v průběhu editace pro respondenty dotazník nepřístupný. Pokud dojde k náhlému přepnutí do editačního režimu v průběhu vyplňování, jsou odpovědi respondenta ztraceny. Stejná situace může nastat v případě, kdy se autor průzkumu rozhodne vyhodnotit výsledky dříve a průzkum předčasně ukončit.

Pokud se Vám během vyplňování zobrazí hlášky typu "Chyba spojení #12029 Unknown", máte pravděpodobně (krátkodobý) výpadek internetového připojení, případně je připojení jiným způsobem nestabilní. Zkuste opakovat poslední volbu (kliknout na odpověď znovu, případně obnovit stránku). Pokud ani to nepomůže, vyplňte prosím dotazník později (až bude výpadek internetu vyřešen).

Při zběsilém klikání nebo nějaké jiné výjimečné situaci může zhavarovat javascriptový engine stránek. Jediným možným a zároveň nejrychlejším řešením je obnovit stránku (F5) – vyplněné údaje zůstanou na 99% zachovány.

Sledování průběhu šetření (zadavatelé průzkumů)

Prohlížení výsledků online

Během šetření máte možnost sledovat průběžně přijaté odpovědi. Probíhající průzkumy zobrazíte po přihlášení klepnutím na odkaz Moje průzkumy. Rozkliknutím detailu průzkumu se Vám zobrazí náhled přijatých odpovědí.

Vymazání všech odpovědí

V průběhu průzkumu máte možnost vymazat všechny přijaté odpovědi. Tato zvláštní volba se Vám může hodit například pokud provedete nějaké větší změny v dotazníku a již přijaté odpovědi by Vám mohly vadit. Jakmile získáte u veřejného dotazníku alespoň 100 respondentů, je Vám tato možnost z bezpečnostních důvodů automaticky zablokována.

Předčasné ukončení šetření

Pokud již máte dost respondentů a nechcete déle čekat na vyhodnocení průzkumu, můžete jej kdykoli předčasně ukončit (odkaz pro ukončení naleznete v probíhajících průzkumech po rozkliknutí detailu).

Smazání celého dotazníku

Celý svůj dotazník můžete v průběhu šetření smazat, například pokud se jednalo pouze o zkušební dotazník, který nechcete, aby Vám ve Vašem profilu překážel. Jakmile Váš dotazník získá alespoň 100 respondentů, je Vám tato volba automaticky z bezpečnostních důvodů zablokována.

Stažení CSV nebo XLS s průběžnými daty

Potřebujete-li získat průběžné výsledky ve formátu CSV nebo XLS pro předběžné analýzy, lze to v rámci placených prémiových služeb - odkaz se Vám zobrazí nad náhledem průběžných odpovědí. Pokud využíváte produkt Vyplňto FREE, obdržíte surová data ve formátu CSV až po uzavření dotazování.

Vyhodnocení otevřených otázek a slučování odpovědí u uzavřených otázek

Pokud jste do systému zadali otevřené otázky a máte velmi mnoho unikátních nebo jen velmi málo zastoupených odpovědí, je pro Vás určena funkce nazvaná "sloučit odpovědi".

Pomocí této funkce si můžete otevřené (a vybrané uzavřené) otázky převést na uzavřené. V prvním kroku dostanete (dlouhý) seznam všech přijatých odpovědí v otevřené otázce a Vašim úkolem bude z něj vybrat nebo zadat skupinu reprezentativních odpovědí (vytvoříte si uzavřené odpovědi tak, aby se každá otevřená odpověď dala přiřadit alespoň jedné z uzavřených odpovědí). Ve druhém kroku Vám budou nabídnuty postupně všechny otevřené odpovědi, a Vašim úkolem bude vždy označit, kterou uzavřenou odpovědí se má dotyčná otevřená odpověď nahradit. V případě, že převádíte otevřenou otázku na uzavřenou otázku typu seznam - právě jedna, budete moci přiřadit vždy jednu odpověď, pro uzavřenou otázku typu seznam - alespoň jedna budete moci přiřadit k jedné otevřené odpovědi libovolné množství uzavřených odpovědí.

Jakmile převedete všechny požadované otevřené otázky na uzavřené (z jedné otevřené otázky můžete vytvořit více uzavřených otázek), klikněte na odkaz Znovu vyhodnotit dotazník. Po několika sekundách (je zapotřebí vygenerovat všechny grafy, jeden graf se generuje až jednu sekundu) Vám budou zobrazeny výsledky včetně odvozených otázek.

Tato funkce je mimořádně vhodná také pro slučování odpovědí pro účely DZD, vyhodnocení úloh DZD probíhá zpravidla do jedné hodiny po opětovném vyhodnocení dotazníku.

Funkci sloučit odpovědi naleznete (po přihlášení) pod odkazem Moje průzkumy, a to po rozkliknutí detailu vyhodnoceného průzkumu. Funkce je dostupná pouze uživatelům služby Vyplňto STUDENT, Vyplňto PREMIUM a Vyplňto KOMPLET.

Klonování dotazníků (vytvoření kopie, opakování průzkumu)

Pokud hodláte provádět své průzkumy opakovaně (třeba každý měsíc), popř. potřebujete najednou dotazník ve více variantách (např. jste objevili chybu, kterou nelze opravit bez znehodnocení výsledků průzkumu), můžete svůj probíhající nebo i již ukončený dotazník jednoduše naklonovat.

Stačí po rozkliknutí detailu průzkumu klepnout na odkaz Klonovat, a celý dotazník se Vám překopíruje do nového dotazníku (draftu). Tento nový dotazník můžete dále upravovat pomocí Průvodce vytvořením nového dotazníku (je mimořádně vhodné upravit přinejmenším název).

Klonovaný dotazník bude mít samozřejmě svou vlastní adresu, která bude vycházet z jeho názvu (pokud název nezměníte, doplní se do adresy pořadové číslo dotazníku).

Funkce klonování dotazníku je v současné době dostupná pouze uživatelům placených služeb Student, Premium a Komplet.

Prohlížení výsledků vlastních dotazníků

Výsledky všech svých dotazníků (veřejných i neveřejných) naleznete po přihlášení pod odkazem Moje průzkumy.

Prohlížení výsledků dotazníku

Vyhledávání dotazníku

Výsledky průzkumů můžete prohledávat pomocí formuláře v sekci Archiv výsledků. Můžete vyhledávat dle autora nebo výrazu – standardně se výraz vyhledává v názvu průzkumu, textu všech otázek a úvodních textech. Zaškrtnete-li volbu prohledávat i v odpovědích, bude se výraz fulltextově vyhledávat i v přijatých odpovědích od respondentů.

Úvodní informace a metadata

Na začátku výsledků každého průzkumu jsou zobrazena základní metadata (v rámci oblasti je odkaz pro stažení surových dat v různých formátech) a úvodní informace zveřejněná respondentům (měla by objasňovat účel průzkumu).

Odpovědi respondentů a jejich zpracování

Odpovědi na otázky respondentů jsou zobrazeny vždy v závislosti na typu odpovědí. Pokud se Vám nějaká hodnota ve výsledcích nelíbí, klepněte vedle ní na křížek a eliminujte ji. Společně s hodnotou se vymažou i všechny ostatní odpovědi respondentů, kteří filtrovanou odpověď zvolili. Vzhledem k tomu, že na tento filtr reagují i grafy, můžete pomocí funkce filtruj respondenty i vhodně segmentovat – pro získání odpovědí pouze žen jednoduše vyfiltrujte odpověď "muž" a všechny výsledky včetně grafů budou sestaveny pouze z odpovědí zaslaných ženami. Kromě negativního filtru existuje také filtr pozitivní – klepnutím na zelenou fajfku vedle určité odpovědi odstraníte všechny odpovědi respondentů, kteří danou odpověď nezvolili.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD - dobývání znalostí z databází)

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD) automaticky zkoumá závislosti mezi jednotlivými odpověďmi. Tato prozatím experimentální funkce provádí pro každou dvojici výroků test změny pravděpodobnosti jedné odpovědi v závislosti na jiné odpovědi (zkoumá se odchylka od průměru). V případě zjištění významné změny pravděpodobnosti nějaké odpovědi se následně vyhodnocuje spolehlivost implikace "zodpověděl první otázku takhle" => "zodpoví druhou otázku takhle" (confidence) a hledá se počet respondentů, u kterých by tato zjištění platila (base). Pokud je změna pravděpodobnosti jedné odpovědi při zodpovězení druhé odpovědi alespoň o 50% vyšší, implikace platí alespoň v 90% a existuje alespoň 10 respondentů, kteří by tato zjištění mohli potvrdit, objeví se zjištěná závislost mezi zajímavými souvislostmi.

Příklad (z průzkumu Hudba, rádia, parties a lidé): Zjistilo se, že pokud si respondent myslí, že ke správné taneční akci patří cigarety, zvyšuje se o 60% pravděpodobnost, že si zároveň myslí, že ke správné taneční akci patří alkohol (= pokud na diskotéce potkám kuřáka, mám o 60% větší šanci, že bude pít alkohol, než kdybych o něm nevěděl, že kouří). Následně se testuje platnost implikace (zjednodušeně) "pokud kouří", tak "pije alkohol". U 25 respondentů tato implikace platí, u jednoho neplatí, implikace je tedy pravdivá v 96%. Nyní již tedy víme, že 96% kuřáků na diskotéce vyhledává alkohol. Jelikož nám implikaci potvrdilo alespoň 10 respondentů (potvrdilo jich 25), je výrok (zjednodušeně) "kdo na diskotéce kouří, ten také pije" považován za platný a je právem zařazen na seznam zajímavých souvislostí a závislostí.

Velkým omezením analýzy zajímavých závislostí v současné době je fakt, že jsou (prozatím) analyzovány vždy pouze dvojice výroků. Standardní úlohy Dobývání znalostí z databází, které budou zkoumat závislost jedné odpovědi na skupině více odpovědí, proto musíte prozatím provádět ve specializovaných nástrojích typu 4ft Miner. V omezeném "ručním" režimu můžete zkoumat závislosti odpovědi na skupině odpovědí s pomocí funkce "Zjišťování závislosti odpovědí pomocí čtyřpolní tabulky" (popis níže).

Poznámka: Dotazníky s méně než 100 respondenty nejsou pro úlohy DZD vhodné

Zjišťování závislosti odpovědí pomocí čtyřpolní tabulky

Před přečtením tohoto textu je vhodné si přečíst i předcházející část.

Využití této funkce může být v zásadě dvojí – buď si myslíme, že se nějaké odpovědi ovlivňují, a chceme si to potvrdit (nebo vyvrátit), nebo nás zajímají příčiny nějaké odpovědi a chceme "naslepo" a zkusmo nalézt odpovědi, které by ke zkoumané odpovědi vedly. Oba případy budou následně popsány a doplněny o praktickou ukázku realizovanou na průzkumu Hudba, rádia, parties a lidé – pro lepší pochopení si výsledky tohoto průzkumu otevřete v novém okně.

Případ první — ověření hypotézy o ovlivňování dvou odpovědí. V zajímavých souvislostech u průzkumu Hudba, rádia, parties a lidé je uveden vztah "kdo na party kouří, ten také pije". Pro ověření této hypotézy ve formuláři v části A zvolíme odpověď, která nás zajímá (závislý výrok), tedy "24. Ke správné pařbě patří: alkohol". V části B zvolíme odpověď (výrok) "24. Ke správné pařbě patří: cigarety" – na základě této odpovědi se vytvoří výběrová skupina respondentů, jejíž odpověď na otázku definovanou v části "A" necháme srovnat s celkovou skupinou respondentů. Srovnání / analýzu spustíme tlačítkem "Analyzovat".

Příslušnost k výběrové skupině (platnost výroků v části B) bude pro naše další účely označena termínem antecedent – kdo na diskotékách kouří, patří do skupiny antecedent, kdo na diskotékách nekouří, bude patřit do skupiny non antecedent.

Respondenti, kteří uvedli, že ke správné pařbě patří alkohol, vytváří také svou skupinu – bude se nazývat succedent (ti, kteří alkohol na diskotékách nevyhledávají, budou patřit do skupiny non succedent).

Všechny tyto čtyři podskupiny respondentů je možné vložit do čtyřpolní tabulky, kde na řádcích bude antecedent a non antecedent a ve sloupcích bude succedent a non succedent. V jednotlivých buňkách tabulky jsou počty respondentů patřících zároveň do skupiny daného řádku a sloupce – vlevo nahoře (a) je počet respondentů, kteří kouří a současně pijí alkohol, vpravo nahoře (b) počet respondentů, kteří kouří a současně nepijí alkohol, vlevo dole (c) počet respondentů, kteří nekouří, ale pijí alkohol, a konečně vpravo dole (d) jsou respondenti, kteří ani nekouří, ani nepijí alkohol. U každého řádku i sloupce nás dále zajímají součty, které se použijí pro další výpočty. Z těchto výpočtů nás zajímá zejména tyto čtyři:

Odchylka od průměru: vyjádřená v procentech nám říká, o kolik procent se změní pravděpodobnost succedentu při platnosti antecedentu oproti celkové pravděpodobnosti succedentu — (a/(a+b))/((a+c)/(a+b+c+d)). Výsledek pro výše uvedený příklad je +59.34%, což znamená, že pokud se o některém návštěvníkovi diskotéky dozvím, že kouří, mám o 59.34% větší pravděpodobnost, že pije alkohol (snadno lze vypočítat, že mezi všemi respondenty je 70/116=60% alkoholiků, zatímco mezi kuřáky jich je 25/26=96%; 0,96/0,6=1,6 => cca 60% nárůst).

Podpora: počet respondentů, kteří by mohli potvrdit implikaci "kouří, tedy také pije". Pokud je počet respondentů splňujících zároveň antecedent i succedent (buňka a) vyšší než cca 15, lze se na výsledek spolehnout, je-li respondentů méně, může se teoreticky jednat o náhodu a je potřeba k výsledkům analýzy přistupovat opatrně (příliš tomu nevěřit).

Spolehlivost implikace: říká nám, u kolika procent respondentů splňujících antecedent je splněn succedent, konkrétně v našem příkladu v kolika procentech případů je kuřák zároveň alkoholikem. V ideálním případě by měla implikace platit alespoň v 85% případů, jinak se nejedná o silnou závislost mezi odpověďmi (zvýraznění rozdílu: při vysoké spolehlivosti implikace můžeme říci "kdo kouří, ten také pije", při nízké spolehlivosti můžeme říci "kdo kouří, ten má větší předpoklady k tomu, aby také pil").

Spolehlivost ekvivalence: procento případů, kdy platí buď antecedent i succedent, nebo non antecedent i non succedent. V konkrétním případě to znamená procento respondentů, kteří současně pijí alkohol a kouří nebo ani nepijí, ani nekouří.

Případ druhý — zkoumání příčin nějaké odpovědi. V tomto případě se naše činnost bude tak trochu podobat věštění z koule, nebo chcete-li metodě pokus-omyl. Zajímá nás například, kdo na diskotéce stále žadoní o písničky na přání – zvolíme si tedy odpověď "24. Ke správné pařbě patří: písničky na přání" v části A. Následně se budeme snažit definovat vhodnou výběrovou skupinu (antecedent) v části B.

Zkusíme zaškrtnout odpověď muž a spustíme analýzu – odchylka od průměru je -39% a my už víme, že muži spíše písničky na přání nevyhledávají. Zvolíme tedy ženy a získáme odchylku od průměru +25% a spolehlivost implikace 63% (to je málo na to, abychom mohli říct, že jsou to ženy, kdo si na diskotékách přeje písničky na přání).

Zkusíme do antecedentu přidat věk 13 - 16 let (tedy ženy 13 - 16 let) – odchylka od průměru stoupla na 57% a spolehlivost implikace vzrostla na docela dobrých 80%. Trochu problémem je pouze podpora 12 respondentů, přesto prvním použitelným závěrem může být, že si písničky na přání přejí zejména dívky ve věku 13 - 16 let.

Můžeme zkoumat dále a místo věku použít omezení dle bydliště, například zaškrtneme bydliště na venkově nebo v jiném městě ČR (tedy vyloučíme respondenty z Prahy a všechny muže). Výsledkem je kladná odchylka 54% od normálu při 78% spolehlivosti implikace. Jelikož máme 22 respondentů jako podporu, můžeme přidat další omezení – třeba přesvědčení, že ke správné akci patří hezké holky (hezcí kluci). Výsledkem je 75% kladná odchylka od průměru se sílou implikace 89% a podporou 16 respondentek. Výsledek je jasný – Písničky na přání si žádají mimopražské ženy, které chodí na diskotéky balit kluky :-)

Poznámky: Funkce "Zjišťování závislostí odpovědí" je dostupná pouze u průzkumů s více než 50 respondenty. V části "A" i "B" je možné vybírat pouze z odpovědí, které zodpovědělo alespoň 10 respondentů. Číselné odpovědi jsou automaticky rozděleny do pěti intervalů na principu percentilů.

Tisk výsledků průzkumu

Chcete-li vytisknout průzkum na papír, můžete tak učinit přímo z menu svého oblíbeného internetového prohlížeče. Pro tisk je připravený speciální soubor kaskádových stylů, takže ve výsledcích nebudou překážet žádné navigační lišty ani reklamy – bude tam jen to, co potřebujete.

Možnosti spolupráce s Vyplňto.cz

Stránky Vyplňto.cz mají velkou touhu spolupracovat s ostatními weby, zejména pokud by spolupráce měla mít vliv na rozmanitost respondentů. Pro bližší informace o spolupráci přejděte do sekce Partnerské weby nebo kontaktujte autora stránek prostřednictvím kontaktních údajů.

Možnosti inzerce na Vypňto.cz

Pokud máte zájem inzerovat na tomto webu, přečtěte si stránku Inzerce.