Spokojenost s postupem vlády během pandemie

Konec vyplňování zítra v 20:57:55, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.03:37

Vážení respondenti, 

jsme studenty Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který jsme si připravili v rámci našeho semestrálního projektu, jehož cílem je zjistit, jak občané ČR nahlíží na vládní protiepidemická opatření. Dotazník je plně anonymní a jeho výsledky budou po skončení dotazování veřejně přístupné. Jeho vyplnění Vám zabere jen několik minut.

Děkujeme Vám za Váš čas.

Martin Svěch, Matouš Polách, Adam Tomášek