Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adaptační program na středních školách

Adaptační program na středních školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Palicová
Šetření:22. 09. 2021 - 25. 03. 2022
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):30 / 19.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Petra Palicová a jsem studentkou Univerzity Karlovy, oboru Učitelství pedagogiky na SŠ a VOŠ.

Prosím Vás tímto o vyplnění dotazníku zaměřeného na roli třídního učitele střední školy v tvorbě a realizaci adaptačního programu (dále jako AP) pro žáky 1. ročníku střední školy. Data budou využita pro účely diplomové práce na toto téma.

Instrukce k vyplnění dotazníku:

Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Vaši ochotu a zájem.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3976,47 %76,47 %  
muž1223,53 %23,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let2854,9 %54,9 %  
40-49 let815,69 %15,69 %  
50-59 let713,73 %13,73 %  
24-29 let47,84 %7,84 %  
60 a více let47,84 %7,84 %  

Graf

3. Jak dlouho působíte na pozici učitele SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky1019,61 %19,61 %  
4-7 let1019,61 %19,61 %  
8-11 let1019,61 %19,61 %  
16 a více let815,69 %15,69 %  
méně než 1 rok713,73 %13,73 %  
12-15 let611,76 %11,76 %  

Graf

4. Získal/a jste vzdělání v tvorbě a realizaci AP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3568,63 %68,63 %  
ano, v rámci vysokoškolského studia815,69 %15,69 %  
ano, na škole, kde působím nebo jsem působil/a713,73 %13,73 %  
Při specializační studiu - Školní metodik prevence - výchovný poradce11,96 %1,96 %  

Graf

5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, ale jen s přípravou APotázka č. 7, ano, ale jen s realizací APotázka č. 6, ano, s přípravou i realizací APotázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2345,1 %45,1 %  
ano, s přípravou i realizací AP1529,41 %29,41 %  
ano, ale jen s realizací AP917,65 %17,65 %  
ano, ale jen s přípravou AP47,84 %7,84 %  

Graf

6. Pokud jste již absolvoval/a se žáky AP, prosím uveďte, kolikrát to bylo:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1

10x

1x

1x

1x

2

2

2

2 krát

2x

2x

3x

4x

5

5

5x

5x

5x

Dvakrat.

jednou jako třídní, třikrát jako výchovný poradce

Osmkrát.

Pět let po sobě většinou s dvěma třídami po sobě na předchozí škole, letos jsem měnila školu a absolvovala opět se žáky AP.

tři roky, v každém roce s pěti třídami, jednalo se o kurzy na dvě noci

Třikrát

7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3466,67 %66,67 %  
ne1733,33 %33,33 %  

Graf

8. Jakou formu AP škola realizuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobytový adaptační program3188,57 %60,78 %  
docházkový (ambulantní) adaptační program (aby se jej účastnili i sociálně znevýhodnění žáci)411,43 %7,84 %  

Graf

9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídní učitel2470,59 %47,06 %  
jiní učitelé bez třídnictví1647,06 %31,37 %  
externí odborníci mimo školu1132,35 %21,57 %  
metodik prevence1132,35 %21,57 %  
ředitel školy38,82 %5,88 %  
učitel, který se osvědčil (já) + třídní+ psycholožka+ tělocvikář12,94 %1,96 %  
všichni třídní učitelé dohromady12,94 %1,96 %  
Současní a bývalí žáci školy12,94 %1,96 %  
Třídní ve spolupráci s externí firmou12,94 %1,96 %  
Tělocvikáři12,94 %1,96 %  
realizační tým 12,94 %1,96 %  
výchovný poradce12,94 %1,96 %  
speciální pedagog ve škole12,94 %1,96 %  

Graf

10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1955,88 %37,25 %  
ne1544,12 %29,41 %  

Graf

11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [účastním se jen přípravotázka č. 14, účastním se jen realizace AP (jsem s žáky na AP)otázka č. 14, účastním se příprav i realizace APotázka č. 12, neúčastním se ani příprav, ani realizace APotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastním se příprav i realizace AP1852,94 %35,29 %  
účastním se jen realizace AP (jsem s žáky na AP)1029,41 %19,61 %  
neúčastním se ani příprav, ani realizace AP411,76 %7,84 %  
účastním se jen příprav25,88 %3,92 %  

Graf

12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou1266,67 %23,53 %  
je to pro mne zajímavé, něco nového se naučím211,11 %3,92 %  
připravovat AP mi dělá radost211,11 %3,92 %  
Bylo možné vybrat jenom jedno, proto píšu: je to směs pedagogického zájmu a touha naučit se něco nového, ale pustila jsem se do toho původně proto, že jsem čekala, že mi to pomůže v mé pedagogické práci se třídou 15,56 %1,96 %  
dělám to, protože musím (bylo mi to nařízeno, očekává se to ode mne)15,56 %1,96 %  

Graf

13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Pokud se nepodílíte na tvorbě a realizaci AP, prosím napište, kdo tyto aktivity na škole provádí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Agentura Wenku

Aktivity v rámci AP organizuje a řídí bývalý ředitel školy, s ním spolupracují pedagogové školy. Třídní učitelé se účastní až realizace jako pozorovatelé a pomocníci.

Jiní učitelé a absolventi školy.

metodik prevence a výchovný poradce a žáci z vyšších ročníků v rámci své praxe

Nepodilim se na tv

odpověď otázky č. 9

Podílím se

Preventists

Přípravu realizuje metodik výchovný poradce.

Přípravy: ředitel, zástupce, stabilní tým učitelů Realizace: výše uvedení a třídní dané třídy Myslím, že se nějakým způsobem podílí i studenti vyšších ročníků nebo bývalí studenti.

specialni pedagog, tridni ucitel, skolni psycholog

Třídní ucitel společné s temi uciteli, kteří se tohoto programu účastní daný rok

tým speciálně sestavený k tomuto účelu (žáci, bývalí žáci, pedagogové)

Ucitele

viz výše

výchovný poradce

15. Pokud se nepodílíte na tvorbě a realizaci AP, prosím uveďte důvody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z rozhodnutí vedení školy743,75 %13,73 %  
nedovolí mi to16,25 %1,96 %  
nedostatečná edukace v oblasti tvorby a realizace AP16,25 %1,96 %  
obava ze zvládnutí kvůli specifikům vaší osobnosti (např. jste spíše introvert, nemáte organizační schopnosti, tyto situace Vás stresují apod.)16,25 %1,96 %  
Podílím se16,25 %1,96 %  
Vzhledem k tomu, ze najezdim na tyto kurzy, tak se nepodilim na priprave, mam male deti. 16,25 %1,96 %  
Mají to na starost jiné osoby.16,25 %1,96 %  
účastním se realizace16,25 %1,96 %  
-16,25 %1,96 %  
Účastním se.16,25 %1,96 %  
Viz výše16,25 %1,96 %  
podílím jako třídní účastí16,25 %1,96 %  

Graf

16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběr aktivit pro žáky1266,67 %23,53 %  
harmonogram AP1161,11 %21,57 %  
rozhodování o zaměření AP dle skladby žáků (genderové hledisko, obor studia, informace o žácích)950 %17,65 %  
cíle AP950 %17,65 %  
výstupy AP738,89 %13,73 %  
výběr lokality pro AP738,89 %13,73 %  
účastní se 15,56 %1,96 %  
nic, pokud přímo nechtějí15,56 %1,96 %  

Graf

17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seznámení žáků v přirozeném prostředí, hravou formou2264,71 %43,14 %  
stmelení kolektivu2058,82 %39,22 %  
zprostředkovat žákům společné zážitky, na kterých mohou stavět v rámci dalšího rozvoje sociálních vztahů2058,82 %39,22 %  
vytvořit bezpečné psychosociální klima skupiny (třídy)1955,88 %37,25 %  
podpořit spolupráci mezi učiteli a žáky1852,94 %35,29 %  
podpořit spolupráci mezi žáky1647,06 %31,37 %  
umožnit žákům poznat se neformálním způsobem (mimo školu, mimo činnosti zajišťované na AP učiteli, odborníky, v jejich volném čase)1544,12 %29,41 %  
podpořit vhodnou komunikaci mezi žáky1029,41 %19,61 %  
formulace pravidel kolektivu (třídy), které budou platit i ve třídě po skončení AP926,47 %17,65 %  
vytvořit si představu o tom, jací žáci jsou, co učitele čeká926,47 %17,65 %  
umožnit žákům pobyt mimo školu514,71 %9,8 %  
naučit žáky vhodně řešit problémy, konflikty411,76 %7,84 %  
urychlení skupinové dynamiky25,88 %3,92 %  
Ale možná i vše ostatní, zaškrával jsem jen podle doslechu.12,94 %1,96 %  

Graf

18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adaptační (aby si žáci zvykli na nové spolužáky, učitele, specifika školy apod.)2573,53 %49,02 %  
kohezivní (především stmelit kolektiv, vytvořit dobrou atmosféru)1852,94 %35,29 %  
zážitkový (umožnit žákům zažít něco zajímavého, i s následnou reflexí)1544,12 %29,41 %  
rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.)1029,41 %19,61 %  
je to mix, nic nepřevažuje926,47 %17,65 %  
intervenční (směřovat žáky požadovaným směrem, zjistit specifika žáků, tj. slouží více potřebám učitelů)514,71 %9,8 %  
Asi mix, nevím, co převažuje.12,94 %1,96 %  

Graf

19. Uveďte prosím, jaká jsou specifika kurzu (témata jako např. enviromentální výchova, konkrétní kurz od externího dodavatele – název, obsah, duchovní oblast, akcent na zážitkovou pedagogiku, teambuilding apod.):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Adap. kurz pro 1. ročník

Adaptační

adaptační kurz

Akce je na zážitkovou pedagogiku a teambuilding.

Akcent na zážitkovou pedagogiku

akcent na zážitkovou pedagogiku

Akcent na zážitkovou pedagogiku a teambuilding.

Ano

Bez specifik

část programu je zaměřena na studijní obory cestovní ruch a multimediální tvorba

duchovní oblast i teambuilding

Myslím, že hlavní cíl AP je smelení kolektivu a rozdělení rolí jednotlivců v rámci fungování třídy - proto jsou AP specifické od jiných kurzů pořádaných SŠ

Nevím.

Poznávací hry

Seznamovací hry, výlety.

Snazime se zejmena o posileni socialnich dovednosti jednotlivcu a jejich fungovani v kolektivu, aktivitami zamerenymi na spolupraci, komunikaci, ale i relaxacni cviceni na uvolneni napeti. Pripravujeme prostor pro moznost ukazat svou jedinecnost (zajmy, schopnosti..) a ocenit jedinecnost (a odlisnost) druhych.

spíše herní charakter - teambuilding

Sportovni oblast

stmelení kolektivu, pobyt v přírodě, výuka k ekologii

Teambuilding

teambuilding

teambulding

Vyuzivame i externi agenturu a vzdy hlavnim cilem je stmeleni kolektivu, casto s prvky sportu. Dalo by se rict, ze nase AP vypadaji jako teambuilding.

Zaměření na ekologii a udržitelnost v přírodě

zážitek, teambulding

Zážitková pedagogika

zážitková pedagogika, teambuilding

Zážitková, teambuilfing

Žádná

Žádná konkrétní specifika nejsou

žádné konkrétní zaměření

žádné zaměření

20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle potřeby, je to tak napůl (je aktivní, ale též sleduje zpovzdálí, když iniciativu přeberou lektoři nebo jiní učitelé apod.)1955,88 %37,25 %  
hlavní, účastní se většiny aktivit, zapojuje se, organizuje apod.1029,41 %19,61 %  
dle toho, jaký je kolektiv, jedná třídní učitel. Třídní učitel je tím, kdo rozhoduje o tom, jakou roli bude mít v rámci AP25,88 %3,92 %  
spíše monitorovací, pomáhající, příliš se nezapojuje, hlavní odpovědnost a kompetence mají jiní25,88 %3,92 %  
má mít prostor pozorovat třídu a seznamovat se s ní 12,94 %1,96 %  

Graf

21. Je součástí AP zhodnocení, zpětná vazba ze strany žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3294,12 %62,75 %  
ne25,88 %3,92 %  

Graf

22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinovou diskusí na konci AP1856,25 %35,29 %  
vyplněním dotazníku žáky na konci programu1753,13 %33,33 %  
zhodnocením učitelů, kteří se AP zúčastnili, na konci AP412,5 %7,84 %  
zhodnocením učitelů, kteří se AP zúčastnili, po návratu do školy412,5 %7,84 %  
vyplněním dotazníku žáky až po skončení AP, po návratu do školy412,5 %7,84 %  
Určitě píšou dopis tomu AP, možná i další metody.13,13 %1,96 %  
Formou průběžných reflexí 13,13 %1,96 %  
vyplněním dotazníku rodiči žáků13,13 %1,96 %  
Žáci napíší vlastní postřehy a hodnocení v souvislém textu. Píší anonymně.13,13 %1,96 %  

Graf

23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2470,59 %47,06 %  
spíše ano1029,41 %19,61 %  

Graf

24. Svoji odpověď prosím doplňte (v čem spatřujete přínosy, v čem zápory, jaké jsou nedostatky apod.):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

AP vidim jako dulezitou soucast nastupu do prvnich rocniku, deti se uvolni a poznaji. Tridni ucitel ma moznost poznat sve zaky a po AP se da rict, ze uz vi, kde mohou nastat problemy.

hlubší poznání se

Je důležité, aby se žáci seznámili v jiném prostředí, než je prostředí školní třídy a výuky.

Jen Kladna

Kladem je rychlejší vzájemné seznámení a navázání kontaktů.

kolektiv se nezná a je skvělé, že si v jiném prostředí nemusí na nic hrát a poznají se trochu jinak než v lavicích ve škole

Lépe se poznají.

Lepší komunikace, spolupráce, otevřenost

Mají možnost se seznámit se spolužáky a učiteli v prostředí mimo školu, uvolnit se a poznat se. Jsou víc sami sebou.

Málo času, moc závislé na TU. Pozitiva: vše výše zmíněné.

Navození pozitivního sociálního klimatu třídy, posílení pocitu odpovědnosti žáků vůči vlastní osobě i kolektivu třídy

odbourá se prvotní ostych mimo školu

Pozoruji, že se třída na AP vždy změní, ne ve všech ohledech je to ale k lepšímu -j edním slovem "odrznou".

Přínos socializace

Přínosy - viz odpovědi výše. Zápory žádné nevidím ve shodě s hodnocením žáků.

Rozhodně ano. Myslím, že tím, že se žáci poznají s učiteli trošku z jiné strany, tak je to určitě prospěšné i k dalšímu fungování během školního roku.

Seznámení se mimo školní prostředí +

seznámení se na osobnější úrovni, mimo školu, společné zážitky

Seznámeni se spolužáky

společné vzájemné poznání seznámení

Stmelení kolektivu.

Tím,že se poznáme i mimo zdi školy si nastavujeme vyjímečnější vztah se žáky než-li to bylo bez AP

třída se pozná, učitel pozná třídu

Třídní kolektiv se snadněji pozná při neformálních aktivitách, pedagogové mají možnost pozorovat skupiny v různých situacích, udělají si lepší přehled o struktuře třídy.

Třídní učitel má možnost poznat žáky a pomoci jim navázat vztahy a nastavit pravidla pro fungování kolektivu.

Učitel lépe pozná žáky i mimo prostředí školy a žáci se snadněji spolu seznámí. Ale může to mít i úskalí, že díky AP může být nějaký spolužák vyčleněn z kolektivu, pokud se odlišuje, není např. pohybově nadaný apod. Ale správně vedený AP by toto měl eliminovat.

Učitel pozná žáka i v jiném prostředí než je učebna. Žáci mají mo6nost ukázat že něco umí vědí

Většinou se zbaví strachu z neznámého a odjíždějí s tím, že mají nové kamarády. Většina reakcí je pozitivní, což se projevuje alespoň zpočátku natěšeným přístupem i ve škol.

Zapory nevidim. Ucast na AP pomaha lepsi aklimatizaci studentu na narocnejsi prostredi stredni skoly.

Žáci mají možnost poznat učitele (alespoň některé) v neformálním prostředí a tak zlepšit budoucí spolupráci

Žáci se seznámí neformálně mezi sebou. Třídní učitel si udělá lepší obrázek o žácích.

Žáci se seznámí v přirozeném prostředí

25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2058,82 %39,22 %  
spíše ano1338,24 %25,49 %  
spíše ne12,94 %1,96 %  

Graf

26. Svoji odpověď prosím doplňte (v čem spatřujete přínosy, v čem zápory, jaká jsou úskalí apod.):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

+ socializace, lepší vztahy

Alespoň nějaké znalosti chovani a komunikace žáků.

AP je velmi efektivní nástroj k rychlé depistáži žáků, tj. lze efektivně a v relativně krátkém čase identifikovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně pedagog pozná strukturu třídy jako celku.

Je součástí týmu třídy, dovede lepe pracovat s třídou i jednotlivci, větší důvěra.

Lépe pozná žáky, může je více chápat.

Lépe studenty poznám a to i v jiných situacích než při klasické výuce

Lepší poznáni jednotlivých žáků a nově se formujícího kolektivu.

Líp studenty pozná a oni jeho.

Má možnost nahlédnout novou třídu a na zážitky navázat v další práci se tridou

Možnost poznat žáky a jejich chování mimo školu a školní povinnosti

Pokud se AP nese ve stejnem duchu, jako je atmosfera cele skoly, vidim pro tridniho ucitele v absolvovani programu jen prinosy. Studenti a ucitele se navzajem poznaji, dokazi spolu komunikovat, respektovat se a ziskaji pocit sounalezitosti.

Pokud se učitel zapojí, dá žákům možnost, aby ho poznali, lépe s nimi bude dále vycházet.

Pokud třídní učitel chce, umožní mu to poznat svou třídu zpovzdálí, zároveň nechá třídu nahlédnout to, co je on sám za osobnost, na čemž pak může stavět v dalších letech.

Pozná třídu v neformálním prostředí

poznání studentů v jiných situací

Pozorování žáků v neobvyklých a někdy dost náročných situací, navazování sociálních vazeb v rámci nově se tvořícího kolektivu apod. Zápory žádné nevidím.

projde si aktivitami s žáky, mají společné zážitky

Přínosem je, že se třídní učitel může lépe v nové třídě zorientovat. Zápory žádné nevidím.

Přínosy - seznámení, nastavení pravidel, budování pozitivní image, budování respektu Zápory - nutnost vystoupit z komfortní zóny Úskalí - možnost odhalení nežádoucích informací o osobnosti třídního učitele

Rozhodne! Ucitel si na AP zacina budovat se zaky vztah, ktery se dal rozviji. Zaci jsou na AP otevrenejsi, uprimnejsi, ucitel pozna jejich povahu.

Řekla bych, že účast třídního učitele na AP je víc než nutná. Myslím, že AP "boří" hranice mezi profesor - žák, navzájem se obě strany poznají v jiném než školním prostředí, buduje se vzájemná spolupráce, důvěra mezi oběma stranami

Seznámíme se vzájemně

Spíše domněnka, na škole, kde působím, jsem ještě nebyl v roli třídního.

Třídní učitel má možnost poznat žáky i mimo prostředí školy, má možnost pozorovat vztahy mezi žáky, což na půdě školy tolik nejde. I žáci poznají svého TU i v jiném prostředí a to právě, dle mého názoru, je nejvíce prospěšné pro vztah žáků a TU.

Účast na AP umožňuje třídnímu učiteli poznat blíže žáky v mimoškolních aktivitách a mimoškolním prostředí, poznat je jinak než přes výsledky ve výuce.

učitel pozná jednotlivé žáky, vidí je v neformálnějším prostředí

učitel vidí své žáky v jiných rolích

uvolněná atmosféra, seznámení se na osobnější úrovni, mimo školu, společné zážitky

Ve vsem

Viz 24

Viz vyse

získává další zkušenosti při práci s dětmi

27. Účastní se AP všichni nebo téměř všichni žáci, pro které je AP určen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3397,06 %64,71 %  
ne12,94 %1,96 %  

Graf

28. Pokud se neúčastní žáci AP, jak se tato skutečnost promítá do následné práce s třídním kolektivem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to problém, žákům, kteří na AP nebyli, musí být věnována více pozornosti v souvislosti se začleněním do kolektivu, fungování ve třídě1100 %1,96 %  

Graf

29. Jaké činnosti, aktivity, hry apod. se Vám v praxi nejvíce osvědčily a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

---

Aktivity zaměřující se na komunikaci.

Činnosti zaměřené na vzájemnou spolupráci a vyžadující navázání komunikace

gordický uzel, ulička důvěry, noční bojovka.....odbourávání různých obav a strachů

Hry

hry

Hry seznamovacího charakteru, hry na komunikaci v kolektivu, hry k budování důvěry mezi sebou a taky mezi žáky a učiteli, zároveň si ale myslím, že je důležitý nechat žákům prostor na neorganizované aktivity, kdy se žáci mezi sebou poznají v běžném fungování, zjistí jaká je jejich role, kdo je "tahoun" týmu, kdo je naopak ten, který se více přizpůsobí atd.

Hry v menicich se skupinach. Relaxacni aktivity. Stridani pohybovych aktivit a prace ve skupine pri reseni logickych problemu…

Jsem pouze třídní učitel, který aktivity většinou pozoruje, takže na tuto otázku neumím odpovědět.

Kolektivní

kolektivní hry - podporují spolupráci

Kombinace sportovních, týmových a psychosociálních aktivit

komunikační a diskusní hry, sportovní a zážitkove aktivity

krabice, malování na záda, skupinove hry

nejsem schopan posoudit

Nevyužíváme lektora a činnost máme naplánovanou, ale realizujeme ji podle aktuální situace. Rádi necháváme žáky poznávat se volně, nikoli organizovaně.

Pohybové aktivity a táborák.

poznávací, seznamovací a teambuildingové

Psychologické hry

Různé skupinové hry venku i vevnitř podporující týmovou spolupráci.

Seznamovací

Seznamovacky, společně dobrodružství, tvořivé činnosti, duverovky

Skupinové

Sportovni hry

Stmelovací hry, žáci si uvědomí postoje svých spolužáků.

teambuldingové hry

Ty, při kterých žáci mohou vypnout hlavu a mohou věci prožít: fyzické hry, strategické hry, propjování herního principu intelektuálního a fyzického - je nutné, aby měl každý šanci v nějaké aktivitě uspět.

týmová tvorba - např. příprava divadelního vystoupení

Týmové soutěže-snaha o spolupraci

Určitá forma podobná táborové hře, kdy ale žáci nesoutěži ale spolupracuji.

v minulé otázce jsem odpovídala, že se příprav neúčastním

Vzdy pripravujeme nejake Tema, napr. Po stopach Krakonose, deti jsou rozdelene do skupin, dostanou mapu a vydaji se na cestu, kde plní ukoly

záleží na třídě- u někoho více fungují aktivní, sportovnější hry, většinou realizovány při výšlapu, jiné třídy jsou nejspokojenější při kreativní činnosti na ubytování.

30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 15 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 30-39 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-7 let na otázku 3. Jak dlouho působíte na pozici učitele SŠ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?

 • odpověď ano, s přípravou i realizací AP:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?

7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi externí odborníci mimo školu na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiní učitelé bez třídnictví na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodik prevence na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se jen realizace AP (jsem s žáky na AP) na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi učiteli a žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit vhodnou komunikaci mezi žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi seznámení žáků v přirozeném prostředí, hravou formou na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stmelení kolektivu na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit žákům poznat se neformálním způsobem (mimo školu, mimo činnosti zajišťované na AP učiteli, odborníky, v jejich volném čase) na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvořit bezpečné psychosociální klima skupiny (třídy) na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zprostředkovat žákům společné zážitky, na kterých mohou stavět v rámci dalšího rozvoje sociálních vztahů na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi adaptační (aby si žáci zvykli na nové spolužáky, učitele, specifika školy apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kohezivní (především stmelit kolektiv, vytvořit dobrou atmosféru) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zážitkový (umožnit žákům zažít něco zajímavého, i s následnou reflexí) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dle potřeby, je to tak napůl (je aktivní, ale též sleduje zpovzdálí, když iniciativu přeberou lektoři nebo jiní učitelé apod.) na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní, účastní se většiny aktivit, zapojuje se, organizuje apod. na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Je součástí AP zhodnocení, zpětná vazba ze strany žáků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinovou diskusí na konci AP na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyplněním dotazníku žáky na konci programu na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 27. Účastní se AP všichni nebo téměř všichni žáci, pro které je AP určen?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, rodiče hůře spolupracují s třídním učitelem=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychosociální klima ve třídě je zdravější, pokud se AP účastní třídní učitel=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třídní učitel snáze řeší případné problémy ve třídě, pokud se účastní AP=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

8. Jakou formu AP škola realizuje:

 • odpověď pobytový adaptační program:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiní učitelé bez třídnictví na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní, účastní se většiny aktivit, zapojuje se, organizuje apod. na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?

9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

 • odpověď třídní učitel:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy

10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?

 • odpověď účastním se příprav i realizace AP:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?

13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy

 • odpověď Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
 • odpověď Provádění většiny aktivit s žáky=ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
 • odpověď Řešení problémových situací s žáky=ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
 • odpověď Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
 • odpověď Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

 • odpověď výběr aktivit pro žáky:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:

 • odpověď zprostředkovat žákům společné zážitky, na kterých mohou stavět v rámci dalšího rozvoje sociálních vztahů:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:

 • odpověď adaptační (aby si žáci zvykli na nové spolužáky, učitele, specifika školy apod.):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zážitkový (umožnit žákům zažít něco zajímavého, i s následnou reflexí) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:

21. Je součástí AP zhodnocení, zpětná vazba ze strany žáků?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi externí odborníci mimo školu na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi učiteli a žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi adaptační (aby si žáci zvykli na nové spolužáky, učitele, specifika školy apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dle potřeby, je to tak napůl (je aktivní, ale též sleduje zpovzdálí, když iniciativu přeberou lektoři nebo jiní učitelé apod.) na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinovou diskusí na konci AP na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyplněním dotazníku žáky na konci programu na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi seznámení žáků v přirozeném prostředí, hravou formou na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zprostředkovat žákům společné zážitky, na kterých mohou stavět v rámci dalšího rozvoje sociálních vztahů na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvořit bezpečné psychosociální klima skupiny (třídy) na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychosociální klima ve třídě je zdravější, pokud se AP účastní třídní učitel=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?

27. Účastní se AP všichni nebo téměř všichni žáci, pro které je AP určen?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi externí odborníci mimo školu na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiní učitelé bez třídnictví na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodik prevence na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se jen realizace AP (jsem s žáky na AP) na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi učiteli a žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit vhodnou komunikaci mezi žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvořit bezpečné psychosociální klima skupiny (třídy) na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zprostředkovat žákům společné zážitky, na kterých mohou stavět v rámci dalšího rozvoje sociálních vztahů na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zážitkový (umožnit žákům zažít něco zajímavého, i s následnou reflexí) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dle potřeby, je to tak napůl (je aktivní, ale též sleduje zpovzdálí, když iniciativu přeberou lektoři nebo jiní učitelé apod.) na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyplněním dotazníku žáky na konci programu na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychosociální klima ve třídě je zdravější, pokud se AP účastní třídní učitel=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

 • odpověď Pokud se žáci neúčastní AP, rodiče hůře spolupracují s třídním učitelem=ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodik prevence na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
 • odpověď Psychosociální klima ve třídě je zdravější, pokud se AP účastní třídní učitel=ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, s přípravou i realizací AP na otázku 5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi externí odborníci mimo školu na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiní učitelé bez třídnictví na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi metodik prevence na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi třídní učitel na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se jen realizace AP (jsem s žáky na AP) na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se příprav i realizace AP na otázku 11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vím, že to následně pomůže v mé pedagogické práci se třídou na otázku 12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi harmonogram AP na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výběr aktivit pro žáky na otázku 16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi učiteli a žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit spolupráci mezi žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podpořit vhodnou komunikaci mezi žáky na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi seznámení žáků v přirozeném prostředí, hravou formou na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stmelení kolektivu na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi umožnit žákům poznat se neformálním způsobem (mimo školu, mimo činnosti zajišťované na AP učiteli, odborníky, v jejich volném čase) na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytvořit bezpečné psychosociální klima skupiny (třídy) na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zprostředkovat žákům společné zážitky, na kterých mohou stavět v rámci dalšího rozvoje sociálních vztahů na otázku 17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi adaptační (aby si žáci zvykli na nové spolužáky, učitele, specifika školy apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kohezivní (především stmelit kolektiv, vytvořit dobrou atmosféru) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zážitkový (umožnit žákům zažít něco zajímavého, i s následnou reflexí) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dle potřeby, je to tak napůl (je aktivní, ale též sleduje zpovzdálí, když iniciativu přeberou lektoři nebo jiní učitelé apod.) na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní, účastní se většiny aktivit, zapojuje se, organizuje apod. na otázku 20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Je součástí AP zhodnocení, zpětná vazba ze strany žáků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi skupinovou diskusí na konci AP na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyplněním dotazníku žáky na konci programu na otázku 22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled nad dodržováním harmonogramu=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádění většiny aktivit s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešení problémových situací s žáky=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vymýšlení náhradního programu v případě potřeby (počasí, zranění)=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání celkové zpětné vazby žáků k AP po jeho skončení, na konci AP=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Získávání zpětné vazby žáků k dílčím aktivitám=ano na otázku 13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 27. Účastní se AP všichni nebo téměř všichni žáci, pro které je AP určen?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, rodiče hůře spolupracují s třídním učitelem=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud se žáci neúčastní AP, třídní učitel s nimi hůře navazuje vztah=ne na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třídní učitel snáze řeší případné problémy ve třídě, pokud se účastní AP=ano na otázku 30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:
 • odpověď Třídní učitel snáze řeší případné problémy ve třídě, pokud se účastní AP=ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvojové (posílit, podpořit sociální dovednosti apod.) na otázku 18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi externí odborníci mimo školu na otázku 9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jak dlouho působíte na pozici učitele SŠ?

4. Získal/a jste vzdělání v tvorbě a realizaci AP?

5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?

7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?

8. Jakou formu AP škola realizuje:

9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?

11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?

12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy

16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:

18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:

20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?

21. Je součástí AP zhodnocení, zpětná vazba ze strany žáků?

22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:

23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?

25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?

27. Účastní se AP všichni nebo téměř všichni žáci, pro které je AP určen?

30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jak dlouho působíte na pozici učitele SŠ?

4. Získal/a jste vzdělání v tvorbě a realizaci AP?

5. Máte zkušenost s přípravou a realizací AP?

7. Je na střední škole, na které působíte, zaveden adaptační program pro žáky 1. ročníku?

8. Jakou formu AP škola realizuje:

9. Kdo připravuje AP pro žáky 1. ročníku SŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

10. Účastní se příprav AP všichni třídní učitelé 1. ročníků?

11. Jaká je Vaše role v rámci AP na škole?

12. Pokud se podílíte na přípravě a realizaci AP, jaké jsou k tomu Vaše důvody? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

13. V tabulce se prosím vyjádřete ke všem položkám a uveďte, zda dané činnosti provádíte na AP přímo Vy

16. Jaké činnosti provádějí třídní učitelé v rámci příprav AP? Uveďte prosím všechny možnosti, které se týkají třídních učitelů na škole, na které působíte:

17. Na jaké cíle se třídní učitelé v rámci tvorby a realizace AP soustředí? Zvolte prosím tři hlavní cíle:

18. Jaké je zaměření AP? Můžete zvolit více možnosti:

20. Jaká by měla být role třídního učitele během realizace AP?

21. Je součástí AP zhodnocení, zpětná vazba ze strany žáků?

22. Prosím doplňte, jak je tato zpětná vazba získávána. Opět prosím uveďte všechny možnosti, které se Vás týkají:

23. Vede podle Vás účast žáků na AP k lepšímu fungování žáků s učiteli i spolužáky?

25. Vede podle Vás účast třídního učitele na AP k lepšímu zvládání role třídního učitele?

27. Účastní se AP všichni nebo téměř všichni žáci, pro které je AP určen?

30. V tabulce prosím opět uveďte odpovědi na všechny položky:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Palicová, P.Adaptační program na středních školách (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://adaptacni-program-na-stredni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.