Analýza integrace cizinců na území ČR

Konec vyplňování 25. 01. 2017 15:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 32   Průměrná doba vyplňování: 00.08:43

Děkuji za váš zájem rozkliknutím a vyplněním mého krátkého dotazníku k analýze integrace cizinců na území ČR.

Ráda bych s Vaší pomocí charakterizovala proces integrace cizinců na území ČR a postoje českého obyvatelstva k dané aktuální problematice. Jedná se o rozsáhlejší průzkum veřejného mínění. Výsledky mého průzkumu budou sloužit jako podklad pro praktickou část bakalářské práce na dané téma.