Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza manažerských kompetencí - Policie ČR

Analýza manažerských kompetencí - Policie ČR

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Uřičářová
Šetření:25. 03. 2014 - 03. 04. 2014
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):21 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti a v současnosti zpracovávám bakalářskou práci na téma Analýza manažerských kompetencí krizových manažerů týkajících se tacitních vlastností a kompetencí krizových manažerů Policie České republiky.

Chtěla bych vás požádat o přibližně pět minut Vašeho času, kterých je potřeba pro vyplnění několika otázek tohoto dotazníku.

Odpovědi na otázky jsou anonymní a v případě Vašeho zájmu Vám výsledky tohoto dotazníku budou poskytnuty.

Zatržením označte odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor, případně odpověď vypište.

Děkuji Vám za věnovaný čas, ochotu a spolupráci.

Barbora Uřičářová

studentka 3. ročníku

 

Odpovědi respondentů

1. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6053,57 %53,57 %  
ano5246,43 %46,43 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4892,31 %42,86 %  
žena47,69 %3,57 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let3057,69 %26,79 %  
46 - 55 let1834,62 %16,07 %  
56 let a více35,77 %2,68 %  
18 - 30 let11,92 %0,89 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské, magisterské (Ing., Mgr., RNDr., PhDr., PaedDr., JUDr. MUDr.,...)3567,31 %31,25 %  
vysokoškolské, bakalářské (Bc., Bc.A)917,31 %8,04 %  
středoškolské odborné s maturitou23,85 %1,79 %  
středoškolské všeobecné s maturitou23,85 %1,79 %  
středoškolské s výučním listem23,85 %1,79 %  
vysokoškolské, akademické (doc., prof.)11,92 %0,89 %  
základní11,92 %0,89 %  

Graf

5. Jakého typu máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní2650 %23,21 %  
jiné1223,08 %10,71 %  
technické917,31 %8,04 %  
ekonomické59,62 %4,46 %  

Graf

6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 let2344,23 %20,54 %  
1 - 5 let1121,15 %9,82 %  
11 - 15 let1019,23 %8,93 %  
16 let a více815,38 %7,14 %  

Graf

7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3873,08 %33,93 %  
spíše ano1223,08 %10,71 %  
určitě ne23,85 %1,79 %  

Graf

8. Myslíte si, že jste u svých podřízených pracovníků uznáván jako dobrý vedoucí pracovník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4586,54 %40,18 %  
určitě ano47,69 %3,57 %  
nevím35,77 %2,68 %  

Graf

9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a3363,46 %29,46 %  
spíše nespokojen/a1223,08 %10,71 %  
velmi spokojen/a47,69 %3,57 %  
velmi nespokojen/a35,77 %2,68 %  

Graf

10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2548,08 %22,32 %  
určitě ano2242,31 %19,64 %  
spíše ne47,69 %3,57 %  
určitě ne11,92 %0,89 %  

Graf

11. Vzděláváte se v současné době nějak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3363,46 %29,46 %  
ne1325 %11,61 %  
ne, ale uvažuji o tom611,54 %5,36 %  

Graf

12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné znalosti4178,85 %36,61 %  
organizační schopnost3771,15 %33,04 %  
schopnost analyticky hodnotit vzniklé situace2446,15 %21,43 %  
odolnost vůči stresu2344,23 %20,54 %  
schopnost předvídat a být o krok napřed1325 %11,61 %  
schopnost přijmout riziko1223,08 %10,71 %  
silná osobnost611,54 %5,36 %  

Graf

13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3057,69 %26,79 %  
určitě ano1834,62 %16,07 %  
určitě ne35,77 %2,68 %  
spíše ne11,92 %0,89 %  

Graf

14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita odvedené práce nesouvisí s dosaženým vzděláním (důležitější jsou schopnosti, zkušenosti)2751,92 %24,11 %  
pro výkon manažerské pozice je nutní mít odborné vzdělání (SŠ, VŠ)2548,08 %22,32 %  

Graf

15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4076,92 %35,71 %  
ne1223,08 %10,71 %  

Graf

16. Účastníte se těchto aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2972,5 %25,89 %  
ano, vždy820 %7,14 %  
ne, nikdy25 %1,79 %  
většinou ne12,5 %0,89 %  

Graf

17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, určitě neotázka č. 19, spíše neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1834,62 %16,07 %  
spíše ano1426,92 %12,5 %  
určitě ne1019,23 %8,93 %  
spíše ne1019,23 %8,93 %  

Graf

18. Co si představíte pod pojmem tacitní vlastnosti manažera?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

acitní znalost je skrytá, nevyslovená a nezaznamenaná znalost, která je silně svázána s činností, postupy, rutinami, idejemi, nápady, hodnotami a emocemi konkrétního člověka. Je to soubordovedností, zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních představ každého z nás.

dovednosti, zkušenosti, předvídavost

gdf

intuice, dovednosti, znalosti

Jakási latentní vlastnost manažera vázaná na znalosti, rutijní postupy a samozřejmě emocionální stránku osobnosti manažery. Je to v podstatě soubor získaného know - how manažera na základě vlastních zkušeností.

Je to osobnostní "know-how" každého jedince, získané zkušenostmí, vzděláním, pohledem na svět a běh života.

Je to soubor dovedností, zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních představ každého z nás.

Jsou to vlastnosti, které jsou charakteristické pro jednotlivce jako osobnost, nemusí si je ani uvědomovat, získal je působením na určitém místě atd.

nevím

nic

nmn

Pod tímto pojmem si představuji dovednosti, schopnosti, návyky, které souvisí s mojí osobou, které provádím svým stylem a svým způsobem, i když podle přesných pravidel, která platí pro všechny stejně, jejich provedení je osobité. Může to být dáno hlasem, úsměvem, přístupem, gesty.

rozhodovací skryté schopnosti a utajené dovednosti, které se projeví a využijí v krizových situacích, aniž by byl za všech známých situací dodržován pouze předepsaný postup, ale nabízení variabilních adekvátních řešení k odstranění následků.

skrytá znalost spojená s rutinními postupy jedince

skrytá, latentní znalost, odbornost, zkušenost

skrytá, nevyslovená a nezaznamenaná znalost

skryté neuvědomělé vlastnosti a znalosti

Skryté znalosti, které manager využije v případě potřeby, na které okázala neupozorňuje a které dost možná od něj každý nečeká, či je u něj netuší

skryté, neuvědomělé vlastnosti

Soubor osobních představ o činnosti, jedinečné

soubordovedností, zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních představ

tacitní znalosti = zjednodušeně vědomosti, těžko vysvětlitelné, uchopitelné

Vlastnost, kterou si v rozhodovací pozici ani v podstatě neuvědomuji

Vlastnosti jedince, které nejsou vrozené, ale získané postupným nabývanim zkušeností. Tyto vlastnosti mohou mít vliv například pro analytické zhodnocení situace a následné rychlé a operatitivní rozhodnutí.

Vlastnosti, znalosti, odbornosti a dovednosti spojené s osobou, získané životní praxí, velmi napomáhají při rozhodování či řešení problémů, někdy se v této souvislosti hovoří i o intuici dotyčného.

Vrozené osobnostní vlastnosti, které vás předurčují být dobrým manažerem.

Vrozené skryté znalosti , dovednosti a schopnosti

zkušenosti, návyky

Znalosti a schopnosti, které člověk postupně nabývá nebo k nim má vlohy a používá je při řešení problémů, aniž by si to uvědomoval. Schopnost intuitivně rozhodnout v pravý čas správným způsobem.

znalosti nejsou vrozené. Každý jedinec si je vytváří sám. Jsou to osobní znalosti zahrnuté v individuální zkušenosti a obsahující nehmotné faktory jako jsou osobní přesvědčení, náhledy, je to znalost nevědomá, skrytá, neverbalizovaná.

Znalosti získané zkušeností, ovlivněné hodnotovou orientací, postoji, používanými vzorci chování, osobností jedince. Jsou v podstatě podvědomé. Nejsou sdělitelné a sdílitelné, ale ovlivňuji rozhodování, proto mají velký význam v rozhodování při řešení krizovývh situací. Byť jsem označil odpověď, že pro manažera je podstatné vzdělání proti zkušenostem (atd), byla to jen z nutnosti vybrat jednu z odpovědí. Ve skutečnosti takto jednoduše odpovědět nelze.....

způsob aplikace teorie do praxi - určitý vzájemný vztah

19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?

Tacitními znalostmi nazýváme vnitřní znalosti člověka, pomocí kterých každý jednotlivec řeší dané úkoly či přistupuje ke konkrétním potřebám, často bez vědomí, že je používá či že je vůbec vlastní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4178,85 %36,61 %  
ne1121,15 %9,82 %  

Graf

20. Uvažujete v současné době o změně povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne2344,23 %20,54 %  
spíše ne1936,54 %16,96 %  
spíše ano611,54 %5,36 %  
určitě ano47,69 %3,57 %  

Graf

21. V jakém kraji jste profesně zařazen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský kraj1019,23 %8,93 %  
Jihočeský kraj815,38 %7,14 %  
Ústecký kraj611,54 %5,36 %  
Hlavní město Praha59,62 %4,46 %  
Zlínský kraj47,69 %3,57 %  
Jihomoravský kraj35,77 %2,68 %  
Vysočina35,77 %2,68 %  
Olomoucký kraj35,77 %2,68 %  
Pardubický kraj35,77 %2,68 %  
Plzeňský kraj23,85 %1,79 %  
Středočeský kraj23,85 %1,79 %  
Královéhradecký kraj11,92 %0,89 %  
Karlovarský kraj11,92 %0,89 %  
Liberecký kraj11,92 %0,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Pohlaví:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 45 let na otázku 3. Věk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 - 55 let na otázku 3. Věk:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské, magisterské (Ing., Mgr., RNDr., PhDr., PaedDr., JUDr. MUDr.,...) na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 5. Jakého typu máte vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 5. Jakého typu máte vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 let na otázku 6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11 - 15 let na otázku 6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 let na otázku 6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Myslíte si, že jste u svých podřízených pracovníků uznáván jako dobrý vedoucí pracovník?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Vzděláváte se v současné době nějak?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Vzděláváte se v současné době nějak?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné znalosti na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odolnost vůči stresu na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizační schopnost na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost analyticky hodnotit vzniklé situace na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost předvídat a být o krok napřed na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost přijmout riziko na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita odvedené práce nesouvisí s dosaženým vzděláním (důležitější jsou schopnosti, zkušenosti) na otázku 14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro výkon manažerské pozice je nutní mít odborné vzdělání (SŠ, VŠ) na otázku 14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ano na otázku 16. Účastníte se těchto aktivit?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 20. Uvažujete v současné době o změně povolání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 20. Uvažujete v současné době o změně povolání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský kraj na otázku 21. V jakém kraji jste profesně zařazen?

2. Pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Vzděláváte se v současné době nějak?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 20. Uvažujete v současné době o změně povolání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský kraj na otázku 21. V jakém kraji jste profesně zařazen?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 45 let na otázku 3. Věk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita odvedené práce nesouvisí s dosaženým vzděláním (důležitější jsou schopnosti, zkušenosti) na otázku 14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 let na otázku 6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odolnost vůči stresu na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Myslíte si, že jste u svých podřízených pracovníků uznáván jako dobrý vedoucí pracovník?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizační schopnost na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ano na otázku 16. Účastníte se těchto aktivit?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborné znalosti na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 5. Jakého typu máte vzdělání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost analyticky hodnotit vzniklé situace na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost přijmout riziko na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské, magisterské (Ing., Mgr., RNDr., PhDr., PaedDr., JUDr. MUDr.,...) na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 let na otázku 6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?

7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?

 • odpověď určitě ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost předvídat a být o krok napřed na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

8. Myslíte si, že jste u svých podřízených pracovníků uznáván jako dobrý vedoucí pracovník?

 • odpověď spíše ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 45 let na otázku 3. Věk:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi humanitní na otázku 5. Jakého typu máte vzdělání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 20. Uvažujete v současné době o změně povolání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Vzděláváte se v současné době nějak?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi organizační schopnost na otázku 12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 5 let na otázku 6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?

12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

 • odpověď odborné znalosti:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?
 • odpověď organizační schopnost:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?

15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ano na otázku 16. Účastníte se těchto aktivit?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro výkon manažerské pozice je nutní mít odborné vzdělání (SŠ, VŠ) na otázku 14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?

19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 5. Jakého typu máte vzdělání?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Jakého typu máte vzdělání?

6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?

8. Myslíte si, že jste u svých podřízených pracovníků uznáván jako dobrý vedoucí pracovník?

9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?

10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?

11. Vzděláváte se v současné době nějak?

12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?

14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?

15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?

16. Účastníte se těchto aktivit?

17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?

19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?

20. Uvažujete v současné době o změně povolání?

21. V jakém kraji jste profesně zařazen?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zastáváte pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Jakého typu máte vzdělání?

6. Jakou dobu působíte na pozici vedoucího pracovníka u Policie ČR?

7. Je podle Vás důležitá emocionální inteligence (EQ) u vedoucího pracovníka?

8. Myslíte si, že jste u svých podřízených pracovníků uznáván jako dobrý vedoucí pracovník?

9. Jste spokojen/a se současnými kompetencemi vztahujícími se k Vaší pracovní pozici?

10. Zvýšil/a byste svou kvalifikaci, kdyby to znamenalo rozšíření Vašich kompetencí?

11. Vzděláváte se v současné době nějak?

12. Které z uvedených vlastností krizového manažera u Policie ČR považujete za nezbytné pro výkon jeho pozice?

13. Byly Vaše odborné znalosti a dovednosti při zvládání mimořádných situacích dostačující?

14. Myslíte si, že pro kvalitní výkon manažerské pozice u Policie ČR je důležité dosažené vzdělání?

15. Probíhají u Vás v organizaci vzdělávací kurzy nebo školení, např. jak lépe postupovat při vzniku krizové situace?

16. Účastníte se těchto aktivit?

17. Říká Vám něco pojem tacitní vlastnosti manažera?

19. Máte zájem se dále zdokonalovat v tacitních kompetencích?

20. Uvažujete v současné době o změně povolání?

21. V jakém kraji jste profesně zařazen?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uřičářová, B.Analýza manažerských kompetencí - Policie ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://analyza-kompetenci-policie-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.