Barokní zahrady a jejich potenciál pro CR

Konec vyplňování dnes v 23:59:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 22   Průměrná doba vyplňování: 00.06:00

Dobrý den,

Dovolte mi obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníkového šetření, které slouží ke zjištění zhodnocení návštěvnosti a potenciálu barokních zahrad pro cestovní ruch.

Dotazník je anonymní a slouží jako podklad pro zpracování diplomové práce. V jednotlivých otázkách zaškrtněte jednu nebo více možností, obodujte nebo doplňte odpověď, která nejvíce odpovídá Vaší zkušenosti. Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 15 minut.

 

Více informací o průzkumu naleznete na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzský_park

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.