Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost ČR

Bezpečnost ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:XVI XVII
Šetření:04. 10. 2019 - 24. 10. 2019
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V tomto dotazníku pokládáme otázky týkající se vojenství a bezpečnosti v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-303260,38 %60,38 %  
31-501833,96 %33,96 %  
51-7035,66 %5,66 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2954,72 %54,72 %  
Žena1935,85 %35,85 %  
Bojová helikoptéra59,43 %9,43 %  

Graf

3. Jste věřící?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3667,92 %67,92 %  
Ano1222,64 %22,64 %  
Nevím59,43 %9,43 %  

Graf

4. Kam se řadíte na politickém kompasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravice2852,83 %52,83 %  
Liberál2649,06 %49,06 %  
Levice1426,42 %26,42 %  
Autoritarián47,55 %7,55 %  

Graf

5. Cítíte se občanem….

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR4075,47 %75,47 %  
EU815,09 %15,09 %  
Světa59,43 %9,43 %  

Graf

6. Kterým směrem se cítíte být orientováni? Západ-1 , Východ-5

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31833,96 %33,96 %  
11732,08 %32,08 %  
21426,42 %26,42 %  
535,66 %5,66 %  
411,89 %1,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.16
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.93
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:2
Modus:3

Graf

7. Souhlasíte se zavedením jednotné evropské armády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3260,38 %60,38 %  
ano2139,62 %39,62 %  

Graf

8. Jak se ztotožňujete s příslovím: “chceš-li mír, připravuj válku.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1426,42 %26,42 %  
souhlasím1120,75 %20,75 %  
spíše souhlasím1018,87 %18,87 %  
nesouhlasím1018,87 %18,87 %  
nevím815,09 %15,09 %  

Graf

9. Souhlasíte s členstvím ČR v NATO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4279,25 %79,25 %  
ne1120,75 %20,75 %  

Graf

10. Souhlasíte s přítomností českých vojáků na zahraničních misích NATO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3056,6 %56,6 %  
nesouhlasím1426,42 %26,42 %  
nevím916,98 %16,98 %  

Graf

11. Jak pohlížíte na příslušníky AČR na misích? Žoldák/vrah-1 , Hrdina- 5

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32750,94 %50,94 %  
41018,87 %18,87 %  
5916,98 %16,98 %  
247,55 %7,55 %  
135,66 %5,66 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.37
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Jak pohlížíte na vojáky AČR celkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře3667,92 %67,92 %  
Nevím1324,53 %24,53 %  
Špatně47,55 %7,55 %  

Graf

13. Měli bychom zvýšit rozpočet pro AČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3158,49 %58,49 %  
ne2241,51 %41,51 %  

Graf

14. Měla by AČR rozšířit stavy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2649,06 %49,06 %  
nevím1528,3 %28,3 %  
ne1222,64 %22,64 %  

Graf

15. Chcete, aby se opět zavedla povinná vojenská služba?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2241,51 %41,51 %  
spíše souhlasím1222,64 %22,64 %  
souhlasím713,21 %13,21 %  
spíše nesouhlasím713,21 %13,21 %  
nevím59,43 %9,43 %  

Graf

16. Vadila by vám vojenská osádka v blízkosti vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4381,13 %81,13 %  
ano1018,87 %18,87 %  

Graf

17. Cítíte se v ČR bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2241,51 %41,51 %  
chvalitebný2037,74 %37,74 %  
dobrý713,21 %13,21 %  
dostatečný35,66 %5,66 %  
nedostatečný11,89 %1,89 %  

Graf

18. Jste pro osobní vlastnictví zbraní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %54,72 %  
ne2445,28 %45,28 %  

Graf

19. Chováte úctu k PČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2852,83 %52,83 %  
souhlasím1324,53 %24,53 %  
nevím59,43 %9,43 %  
nesouhlasím47,55 %7,55 %  
spíše nesouhlasím35,66 %5,66 %  

Graf

20. Myslíte, že mají příslušníci PČR dostatečné pravomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2037,74 %37,74 %  
ano1935,85 %35,85 %  
nevím1426,42 %26,42 %  

Graf

21. Souhlasili byste s povinností pracovat pro vězně podle vzoru USA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3973,58 %73,58 %  
ne1426,42 %26,42 %  

Graf

22. Souhlasíte s právem vězňů vyjádřit se při volbách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3158,49 %58,49 %  
ne2241,51 %41,51 %  

Graf

23. Jste pro trest smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3056,6 %56,6 %  
ano2343,4 %43,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Souhlasíte s přítomností českých vojáků na zahraničních misích NATO?

  • odpověď nesouhlasím:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Souhlasíte s členstvím ČR v NATO?

13. Měli bychom zvýšit rozpočet pro AČR?

  • odpověď ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Měla by AČR rozšířit stavy?

18. Jste pro osobní vlastnictví zbraní?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Jak se ztotožňujete s příslovím: “chceš-li mír, připravuj válku.“

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše věková skupina?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jste věřící?

4. Kam se řadíte na politickém kompasu?

5. Cítíte se občanem….

6. Kterým směrem se cítíte být orientováni? Západ-1 , Východ-5

7. Souhlasíte se zavedením jednotné evropské armády?

8. Jak se ztotožňujete s příslovím: “chceš-li mír, připravuj válku.“

9. Souhlasíte s členstvím ČR v NATO?

10. Souhlasíte s přítomností českých vojáků na zahraničních misích NATO?

11. Jak pohlížíte na příslušníky AČR na misích? Žoldák/vrah-1 , Hrdina- 5

12. Jak pohlížíte na vojáky AČR celkově?

13. Měli bychom zvýšit rozpočet pro AČR?

14. Měla by AČR rozšířit stavy?

15. Chcete, aby se opět zavedla povinná vojenská služba?

16. Vadila by vám vojenská osádka v blízkosti vašeho bydliště?

17. Cítíte se v ČR bezpečně?

18. Jste pro osobní vlastnictví zbraní?

19. Chováte úctu k PČR?

20. Myslíte, že mají příslušníci PČR dostatečné pravomoci?

21. Souhlasili byste s povinností pracovat pro vězně podle vzoru USA?

22. Souhlasíte s právem vězňů vyjádřit se při volbách?

23. Jste pro trest smrti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše věková skupina?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jste věřící?

4. Kam se řadíte na politickém kompasu?

5. Cítíte se občanem….

6. Kterým směrem se cítíte být orientováni? Západ-1 , Východ-5

7. Souhlasíte se zavedením jednotné evropské armády?

8. Jak se ztotožňujete s příslovím: “chceš-li mír, připravuj válku.“

9. Souhlasíte s členstvím ČR v NATO?

10. Souhlasíte s přítomností českých vojáků na zahraničních misích NATO?

11. Jak pohlížíte na příslušníky AČR na misích? Žoldák/vrah-1 , Hrdina- 5

12. Jak pohlížíte na vojáky AČR celkově?

13. Měli bychom zvýšit rozpočet pro AČR?

14. Měla by AČR rozšířit stavy?

15. Chcete, aby se opět zavedla povinná vojenská služba?

16. Vadila by vám vojenská osádka v blízkosti vašeho bydliště?

17. Cítíte se v ČR bezpečně?

18. Jste pro osobní vlastnictví zbraní?

19. Chováte úctu k PČR?

20. Myslíte, že mají příslušníci PČR dostatečné pravomoci?

21. Souhlasili byste s povinností pracovat pro vězně podle vzoru USA?

22. Souhlasíte s právem vězňů vyjádřit se při volbách?

23. Jste pro trest smrti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

XVII, X.Bezpečnost ČR (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://bezpecnost-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.