Chování na Facebooku

Konec vyplňování 20. 12. 2018 23:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 35   Průměrná doba vyplňování: 00.05:57

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na užívání sociální sítě Facebook. Získaná data budou užita pro účely diplomové práce.

U nabízených otázek, pokud není uvedeno jinak, prosím uveďte vždy jen jednu odpověď – buď některou z nabízených, případně vlastní, je-li u otázky tato možnost. Pokud jste vyzván/a k doplnění, vysvětlení odpovědi, prosím napište, co Vás k otázce napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi touto cestou. 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.