Co víte o Chartě 77?

Konec vyplňování 01. 02. 2023 09:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 26   Průměrná doba vyplňování: 00.03:14

V rámci výzkumu zaměřeného na novodobou historii ČR a transgenerační přenos traumatu se tento průzkum stručně zabývá obdobím spjatým s Chartou 77 a komunistickou vládou. Zajímá nás Vaše faktické povědomí, základní znalosti a postoje ohledně této problematiky a období.

Dotazník je určen pro širší veřejnost, bez konkrétních omezení.

Prosíme, abyste pro zpřesnění a zkvalitnění našich výsledků odpovídali tak, jak právě víte a odpovědi na některé otázky si v průběhu dotazování nedohledávali. Děkujeme!

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.