Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Co víte o Chartě 77?

Co víte o Chartě 77?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Heissler
Šetření:18. 11. 2022 - 01. 02. 2023
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci výzkumu zaměřeného na novodobou historii ČR a transgenerační přenos traumatu se tento průzkum stručně zabývá obdobím spjatým s Chartou 77 a komunistickou vládou. Zajímá nás Vaše faktické povědomí, základní znalosti a postoje ohledně této problematiky a období.

Dotazník je určen pro širší veřejnost, bez konkrétních omezení.

Prosíme, abyste pro zpřesnění a zkvalitnění našich výsledků odpovídali tak, jak právě víte a odpovědi na některé otázky si v průběhu dotazování nedohledávali. Děkujeme!

 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o Chartě 77?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám11880,27 %80,27 %  
Už jsem někdy slyšel/a2919,73 %19,73 %  

Graf

2. Mluvilo se o Chartě 77 někdy ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8054,42 %54,42 %  
Ano6745,58 %45,58 %  

Graf

3. Pokud něco víte o Chartě 77, odkud jste se to hlavně dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií5638,36 %38,1 %  
Ze školy4128,08 %27,89 %  
Z jiných zdrojů2617,81 %17,69 %  
Z rodiny2315,75 %15,65 %  

Graf

4. První komunistická vláda vznikla v naší zemi v roce 1946.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda7752,38 %52,38 %  
Pravda4631,29 %31,29 %  
Nevím2416,33 %16,33 %  

Graf

5. Po roce 1968 se upevnil komunistický režim.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda12987,76 %87,76 %  
Nepravda106,8 %6,8 %  
Nevím85,44 %5,44 %  

Graf

6. Nejdříve byl rok 1968, teprve poté vznikla, vlivem Václava Havla a dalších, Charta 77.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda13289,8 %89,8 %  
Nevím85,44 %5,44 %  
Nepravda74,76 %4,76 %  

Graf

7. S Chartou 77 je spojeno jméno Jana Patočky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda8155,1 %55,1 %  
Nevím5940,14 %40,14 %  
Nepravda74,76 %4,76 %  

Graf

8. S Chartou 77 je spojeno jméno Antonína Zápotockého.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda10370,07 %70,07 %  
Nevím3523,81 %23,81 %  
Pravda96,12 %6,12 %  

Graf

9. Termín StB označuje složku současné policie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda13793,2 %93,2 %  
Pravda96,12 %6,12 %  
Nevím10,68 %0,68 %  

Graf

10. StB byla součástí ministerstva vnitra.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda9665,31 %65,31 %  
Nevím3725,17 %25,17 %  
Nepravda149,52 %9,52 %  

Graf

11. Charta 77 se zaměřila na práva firem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda12585,03 %85,03 %  
Nevím2114,29 %14,29 %  
Pravda10,68 %0,68 %  

Graf

12. Charta 77 se zaměřila na lidská práva.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda13793,2 %93,2 %  
Nepravda64,08 %4,08 %  
Nevím42,72 %2,72 %  

Graf

13. Tzv. normalizace se vztahuje k 90. letům 20. století.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda11880,27 %80,27 %  
Pravda1912,93 %12,93 %  
Nevím106,8 %6,8 %  

Graf

14. Chartu 77 podepsalo do roku 1989 asi 1 procento populace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7148,3 %48,3 %  
Nepravda5134,69 %34,69 %  
Pravda2517,01 %17,01 %  

Graf

15. Chartu 77 podepsalo do roku 1989 přibližně 1900 osob.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7651,7 %51,7 %  
Pravda6141,5 %41,5 %  
Nepravda106,8 %6,8 %  

Graf

16. Tzv. antichartu podepsalo více lidí, než Chartu 77.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda6443,54 %43,54 %  
Nevím6040,82 %40,82 %  
Nepravda2315,65 %15,65 %  

Graf

17. Signatáři Charty převážně mohli pracovat ve svých profesích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda12786,39 %86,39 %  
Nevím128,16 %8,16 %  
Pravda85,44 %5,44 %  

Graf

18. Někteří signatáři Charty byli přinuceni opustit zemi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda12484,35 %84,35 %  
Nevím1510,2 %10,2 %  
Nepravda85,44 %5,44 %  

Graf

19. Jak hodnotíte roli, kterou sehrála Charta 77 a chartisté v československé historii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi příznivě5235,37 %35,37 %  
Spíše příznivě5034,01 %34,01 %  
Nevím2013,61 %13,61 %  
Ani příznivě, ani nepříznivě149,52 %9,52 %  
Velmi nepříznivě85,44 %5,44 %  
Spíše nepříznivě32,04 %2,04 %  

Graf

20. Signatáři Charty 77 jsou příkladem pro občanskou společnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda10470,75 %70,75 %  
Nevím2315,65 %15,65 %  
Nepravda2013,61 %13,61 %  

Graf

21. Domníváte se, že je potřebné, nebo nepotřebné připomínat si Chartu 77?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně potřebné7349,66 %49,66 %  
Spíše potřebné4228,57 %28,57 %  
Rozhodně nepotřebné117,48 %7,48 %  
Spíše nepotřebné117,48 %7,48 %  
Nevím106,8 %6,8 %  

Graf

22. Když se ve fantazii přenesete do té doby… bylo by správné, abych Chartu 77 podepsal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7551,02 %51,02 %  
Nevím5134,69 %34,69 %  
Ne2114,29 %14,29 %  

Graf

23. Zadejte, prosíme, Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33138,9 %8,84 %  
2574,79 %4,76 %  
2964,11 %4,08 %  
4964,11 %4,08 %  
3264,11 %4,08 %  
2864,11 %4,08 %  
3464,11 %4,08 %  
4053,42 %3,4 %  
2653,42 %3,4 %  
4553,42 %3,4 %  
ostatní odpovědi 17
31
56
30
19
23
42
67
35
21
22
63
58
37
53
68
52
38
57
39
43
24
51
73
50
44
60
66
27
59
61
65
41
64
16
55
15
20
76
74
62
8155,48 %55,1 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.17
Minimum:19
Maximum:67
Variační rozpětí:48
Rozptyl:156.8
Směrodatná odchylka:12.52
Medián:33
Modus:33

Graf

24. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8356,85 %56,46 %  
Muž6242,47 %42,18 %  
Jiné10,68 %0,68 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4631,51 %31,29 %  
vysokoškolské magisterského stupně (Mgr., Ing.)4329,45 %29,25 %  
vysokoškolské bakalářského stupně1812,33 %12,24 %  
vysokoškolské postgraduální/doktorské128,22 %8,16 %  
základní106,85 %6,8 %  
středoškolské bez maturity96,16 %6,12 %  
vyšší odborné (Dis.)85,48 %5,44 %  

Graf

26. Jaká je Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká13693,15 %92,52 %  
Jiná64,11 %4,08 %  
Slovenská42,74 %2,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Mluvilo se o Chartě 77 někdy ve Vaší rodině?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z rodiny na otázku 3. Pokud něco víte o Chartě 77, odkud jste se to hlavně dozvěděli?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 18. Někteří signatáři Charty byli přinuceni opustit zemi.

4. První komunistická vláda vznikla v naší zemi v roce 1946.

 • odpověď Nevím:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 13. Tzv. normalizace se vztahuje k 90. letům 20. století.

7. S Chartou 77 je spojeno jméno Jana Patočky.

 • odpověď Nevím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. S Chartou 77 je spojeno jméno Antonína Zápotockého.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o Chartě 77?

2. Mluvilo se o Chartě 77 někdy ve Vaší rodině?

3. Pokud něco víte o Chartě 77, odkud jste se to hlavně dozvěděli?

4. První komunistická vláda vznikla v naší zemi v roce 1946.

5. Po roce 1968 se upevnil komunistický režim.

6. Nejdříve byl rok 1968, teprve poté vznikla, vlivem Václava Havla a dalších, Charta 77.

7. S Chartou 77 je spojeno jméno Jana Patočky.

8. S Chartou 77 je spojeno jméno Antonína Zápotockého.

9. Termín StB označuje složku současné policie.

10. StB byla součástí ministerstva vnitra.

11. Charta 77 se zaměřila na práva firem.

12. Charta 77 se zaměřila na lidská práva.

13. Tzv. normalizace se vztahuje k 90. letům 20. století.

14. Chartu 77 podepsalo do roku 1989 asi 1 procento populace.

15. Chartu 77 podepsalo do roku 1989 přibližně 1900 osob.

16. Tzv. antichartu podepsalo více lidí, než Chartu 77.

17. Signatáři Charty převážně mohli pracovat ve svých profesích.

18. Někteří signatáři Charty byli přinuceni opustit zemi.

19. Jak hodnotíte roli, kterou sehrála Charta 77 a chartisté v československé historii?

20. Signatáři Charty 77 jsou příkladem pro občanskou společnost.

21. Domníváte se, že je potřebné, nebo nepotřebné připomínat si Chartu 77?

22. Když se ve fantazii přenesete do té doby… bylo by správné, abych Chartu 77 podepsal/a?

23. Zadejte, prosíme, Váš věk

24. Pohlaví:

25. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

26. Jaká je Vaše národnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o Chartě 77?

2. Mluvilo se o Chartě 77 někdy ve Vaší rodině?

3. Pokud něco víte o Chartě 77, odkud jste se to hlavně dozvěděli?

4. První komunistická vláda vznikla v naší zemi v roce 1946.

5. Po roce 1968 se upevnil komunistický režim.

6. Nejdříve byl rok 1968, teprve poté vznikla, vlivem Václava Havla a dalších, Charta 77.

7. S Chartou 77 je spojeno jméno Jana Patočky.

8. S Chartou 77 je spojeno jméno Antonína Zápotockého.

9. Termín StB označuje složku současné policie.

10. StB byla součástí ministerstva vnitra.

11. Charta 77 se zaměřila na práva firem.

12. Charta 77 se zaměřila na lidská práva.

13. Tzv. normalizace se vztahuje k 90. letům 20. století.

14. Chartu 77 podepsalo do roku 1989 asi 1 procento populace.

15. Chartu 77 podepsalo do roku 1989 přibližně 1900 osob.

16. Tzv. antichartu podepsalo více lidí, než Chartu 77.

17. Signatáři Charty převážně mohli pracovat ve svých profesích.

18. Někteří signatáři Charty byli přinuceni opustit zemi.

19. Jak hodnotíte roli, kterou sehrála Charta 77 a chartisté v československé historii?

20. Signatáři Charty 77 jsou příkladem pro občanskou společnost.

21. Domníváte se, že je potřebné, nebo nepotřebné připomínat si Chartu 77?

22. Když se ve fantazii přenesete do té doby… bylo by správné, abych Chartu 77 podepsal/a?

23. Zadejte, prosíme, Váš věk

24. Pohlaví:

25. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

26. Jaká je Vaše národnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Heissler, R.Co víte o Chartě 77? (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://co-vite-o-charte-77.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.