Finanční chování domácností

Konec vyplňování 16. 04. 2021 17:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 15   Průměrná doba vyplňování: 00.01:48

Finance jsou něco, s čím přicházíme do styku každý den, a většinou nad tím ani moc nepřemýšlíme. Tento dotazník je zaměřen právě na finanční chování, na vztah mezi finančními návyky, finanční gramotností a celkovým hospodařením domácnosti. Jeho cílem je zjistit, které skutečnosti ovlivňují finanční situaci domácností nejvíce. Výsledky budou po jeho vyhodnocení veřejně dostupné a mohou sloužit právě k zamyšlení. Já osobně je využiji i ve své bakalářské práci.

Dotazník je určen všem, kteří někde bydlí, ať už sami, nebo se svojí rodinou. Pokud žijete společně, jako vícečlenná rodina, je to pro účely šetření ideální. Pokud např. zrovna studujete a dočasně bydlíte na koleji/bytě, můžete odpovídat sami za sebe, ale výsledky budou zajímavější, pokud odpovíte, jako byste stále byli doma. Kdybyste náhodou odpověď sami nevěděli, nebojte se doma zeptat.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.