Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnostní hrozba extremismu pro ČR

Bezpečnostní hrozba extremismu pro ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Ignác
Šetření:07. 01. 2020 - 01. 02. 2020
Počet respondentů:344
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku - otázek je jen pár a času moc nezabere.  Dotazník má za úkol zjistit názor široké veřejnosti na možnou hrozbu extremismu v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17450,58 %50,58 %  
muž17049,42 %49,42 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-35 let10831,4 %31,4 %  
36-45 let6318,31 %18,31 %  
23-26 let5816,86 %16,86 %  
46-55 let4513,08 %13,08 %  
19-22 let339,59 %9,59 %  
56-70 let257,27 %7,27 %  
15-18 let102,91 %2,91 %  
71 a více let20,58 %0,58 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13238,37 %38,37 %  
VŠ magisterské9226,74 %26,74 %  
VŠ bakalářské6619,19 %19,19 %  
Vyšší odborná škola267,56 %7,56 %  
Učební obor - výuční list164,65 %4,65 %  
Základní123,49 %3,49 %  

Graf

4. Je vám známý pojem "extremismus"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano33797,97 %97,97 %  
Ne72,03 %2,03 %  

Graf

5. Setkal(a) jste se někdy v životě s projevy extremismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13238,37 %38,37 %  
Spíše ano8524,71 %24,71 %  
Spíše ne7822,67 %22,67 %  
Ne4914,24 %14,24 %  

Graf

6. Domníváte se, že je ČR extremismem ohrožena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18553,78 %53,78 %  
Ne11533,43 %33,43 %  
Nevím4412,79 %12,79 %  

Graf

7. Který směr extremismu považujete za největší hrozbu pro ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náboženský13138,08 %38,08 %  
Pravicový7822,67 %22,67 %  
Levicový7220,93 %20,93 %  
Ekologický339,59 %9,59 %  
jiný...308,72 %8,72 %  

Graf

8. Který směr extremismu podle vašeho názoru představuje nejmenší hrozbu pro ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekologický15946,22 %46,22 %  
Pravicový6318,31 %18,31 %  
Náboženský5014,53 %14,53 %  
jiný...4914,24 %14,24 %  
Levicový236,69 %6,69 %  

Graf

9. Považujete stávající opatření proti projevům extremismu (činnost Policie ČR, legislativní rámec, rozhodnutí soudů…) jako dostatečná pro zachování bezpečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano14241,28 %41,28 %  
Spíše ne9026,16 %26,16 %  
Ano6117,73 %17,73 %  
Ne5114,83 %14,83 %  

Graf

10. Znáte osobně nebo ve vašem okolí stoupence nebo přívržence nějakého extremistického hnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20158,43 %58,43 %  
Ano9427,33 %27,33 %  
Nevím4914,24 %14,24 %  

Graf

11. Pokuste se prosím odhadnout, který druh extremismu bude v ČR převažovat do budoucna.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náboženský10029,07 %29,07 %  
Pravicový7321,22 %21,22 %  
Ekologický6017,44 %17,44 %  
Levicový5114,83 %14,83 %  
nevím4412,79 %12,79 %  
jiný164,65 %4,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Je vám známý pojem "extremismus"?

5. Setkal(a) jste se někdy v životě s projevy extremismu?

6. Domníváte se, že je ČR extremismem ohrožena?

7. Který směr extremismu považujete za největší hrozbu pro ČR?

8. Který směr extremismu podle vašeho názoru představuje nejmenší hrozbu pro ČR?

9. Považujete stávající opatření proti projevům extremismu (činnost Policie ČR, legislativní rámec, rozhodnutí soudů…) jako dostatečná pro zachování bezpečnosti?

10. Znáte osobně nebo ve vašem okolí stoupence nebo přívržence nějakého extremistického hnutí?

11. Pokuste se prosím odhadnout, který druh extremismu bude v ČR převažovat do budoucna.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Je vám známý pojem "extremismus"?

5. Setkal(a) jste se někdy v životě s projevy extremismu?

6. Domníváte se, že je ČR extremismem ohrožena?

7. Který směr extremismu považujete za největší hrozbu pro ČR?

8. Který směr extremismu podle vašeho názoru představuje nejmenší hrozbu pro ČR?

9. Považujete stávající opatření proti projevům extremismu (činnost Policie ČR, legislativní rámec, rozhodnutí soudů…) jako dostatečná pro zachování bezpečnosti?

10. Znáte osobně nebo ve vašem okolí stoupence nebo přívržence nějakého extremistického hnutí?

11. Pokuste se prosím odhadnout, který druh extremismu bude v ČR převažovat do budoucna.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ignác, J.Bezpečnostní hrozba extremismu pro ČR (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://hrozba-extremismus-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.