Inflace a její negativní dopady na lidskou psychiku

Konec vyplňování 31. 12. 2022 12:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.01:10

Dobrý den,

jmenuji se Michal Beregsázi a jsem vysokoškolským studentem druhého ročníku nástavbového magisterského studia oboru klinické psychologie, tímto způsobem bych Vás chtěl požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, kterým chci realizovat výzkum své magisterské práce.

Dotazník je anonymní a jeho cílem je zjistit, do jaké míry občané České republiky podléhají stresu spojenému s inflací a všeobecným zdražováním.

V dotazníku jsou pouze uzavřené otázky. Prosím, u každé otázky označte pouze jednu odpověď.

Předem chci poděkovat všem účastníkům výzkumu za trpělivost a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku!

Michal Beregsázi

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.