Kanada jako atraktivní destinace cestovního ruchu

Konec vyplňování 25. 04. 2019 13:03, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 13   Průměrná doba vyplňování: 00.03:44

Tento dotazník mi pomůže k vytvoření zájezdu v mé bakalářské práci.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.