Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kazatelé by měli být raději zticha?

Kazatelé by měli být raději zticha?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan KIRSCHNER
Šetření:25. 07. 2012 - 24. 08. 2012
Počet respondentů:377
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Do nebe přišel kněz a řidič autobusu a svatý Petr chce vpustit pouze toho druhého. Kněz se zoufale brání a říká, že celý život usilovně kázal. Svatý Petr mu na to: “Když ty jsi kázal, všichni lidé v kostele spali, ale když řidič řídil svůj autobus, tak se cestující úpěnlivě modlili...” Tak lidová anekdota z italského prostředí nepřímo vystihuje homiletickou situaci v praxi.

Chceme-li změnit situaci, je potřeba něco dělat. Můžeme začít provedením analýzy současné situace a na základě výsledků zlepšit formování a výchovu nových kazatelů.

Budoucnost úrovně kázání duchovních záleží i na Tobě!!! Zapoj se do ankety a odpověz na následující otázky!

Následující dotazník má výzkumně zmapovat situaci u nás v oblasti homiletiky. Výsledky pak poslouží k tomu, aby kázání odpovídalo lépe duchovním potřebám věřících, a projeví se v budoucí formaci našich duchovních.

Úkolem je porovnat skupinu katolickou a protestantskou.

Stanovil jsem následující hypotézu:

Mají protestanté vyšší požadavky na úroveň homilie a jejich kazatele než římskokatolíci?


Rád bych nasbíral alespoň 500 korespondentů z každé dotazované skupiny.

Metodou ověření je následující dotazník a jeho statistické zpracování.

Dotazník je anonymní, ale prosím vyplnit pohlaví, věk a náboženské vyznání. Výsledky tohoto výzkumu budou publikovány na webových stránkách ChristNet.cz i v odborné teologické literatuře.

Předpokládané ukončení výzkumu bude koncem listopadu 2012.


 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž22659,95 %59,95 %  
žena15039,79 %39,79 %  
woman10,27 %0,27 %  

Graf

2. Věk ...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27143,71 %3,71 %  
34123,18 %3,18 %  
35123,18 %3,18 %  
37123,18 %3,18 %  
24112,92 %2,92 %  
44112,92 %2,92 %  
50112,92 %2,92 %  
22112,92 %2,92 %  
25102,65 %2,65 %  
42102,65 %2,65 %  
ostatní odpovědi 26
30
52
33
48
36
23
45
18
40
60
32
28
31
39
41
51
38
20
56
54
49
29
53
43
21
46
55
47
70
57
59
58
63
16
19
61 let
65
68
třicettři
17
třicet devět
čtyřicet sedm
čtyřicetčtyři
61
68 let
65 roků
padesáttři
třicet jedna
päťdesiatsedem
čtyřicet
15
starší
¨53
osmnáct
75
padesát sedm
čtyřicetosm
šedesát devět
osmdesát
čtyřicet šest
čtyřicet čtyři
26 let
sedmdesát roků
sedemdesiat rokov
šedesát
46 let
64
sedmdesat let
čtyřicet let
72
76 roků
66
62
73
58 let
62 let
49 let
padesat
20 let
sedmdeasát
>50
26369,76 %69,76 % 

Graf

3. význání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
katolické27372,41 %72,41 %  
bez vyznání5514,59 %14,59 %  
protestantské4411,67 %11,67 %  
pravoslavné41,06 %1,06 %  
Catholic10,27 %0,27 %  

Graf

4. Kázání v poslání duchovních:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je důležité17446,15 %46,15 %  
je velmi důležité17345,89 %45,89 %  
není důležité297,69 %7,69 %  
is very important10,27 %0,27 %  

Graf

5. Od kázání čekám na prvním místě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posilu a povzbuzení ve víře15741,64 %41,64 %  
témata zaměřená na aktuální životní problémy13335,28 %35,28 %  
exegezi biblických textů7219,1 %19,1 %  
duchovní a fyzické uzdravení a hojení psychických ran143,71 %3,71 %  
topics focusing on current life problems10,27 %0,27 %  

Graf

6. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by měla být perfektní30280,11 %80,11 %  
není podstatná7419,63 %19,63 %  
not relevant10,27 %0,27 %  

Graf

7. Celková doba kázání duchovních by neměla být méně než:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 min16142,71 %42,71 %  
5 min13235,01 %35,01 %  
20 min6416,98 %16,98 %  
30 min195,04 %5,04 %  
10 min10,27 %0,27 %  

Graf

8. Jaký vliv může mít kázání na změnu života věřících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi silný22058,36 %58,36 %  
průměrný12232,36 %32,36 %  
slabý287,43 %7,43 %  
žádný61,59 %1,59 %  
very strong10,27 %0,27 %  

Graf

9. Osobní příklad a život kazatele je důležitější než jeho kázání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30179,84 %79,84 %  
ne7519,89 %19,89 %  
yes10,27 %0,27 %  

Graf

10. Poslouchám raději kázání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věk duchovního nehraje žádnou roli33989,92 %89,92 %  
mladých duchovních (do 35 let)195,04 %5,04 %  
starších duchovních 184,77 %4,77 %  
spiritual age plays no role10,27 %0,27 %  

Graf

11. Kázání by měla dojímat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není podstatné26670,56 %70,56 %  
ne8322,02 %22,02 %  
ano277,16 %7,16 %  
yes10,27 %0,27 %  

Graf

12. Homilie formou diskuse s posluchači:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas by mohla být užitečná25367,11 %67,11 %  
nemá žádný význam9124,14 %24,14 %  
měla by být vždy jako diskuze328,49 %8,49 %  
sometimes might be useful10,27 %0,27 %  

Graf

13. Doškolovací kurs pro zlepšení kvality kázání duchovních:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je žádoucí18248,28 %48,28 %  
byl by velmi žádoucí14939,52 %39,52 %  
není třeba4511,94 %11,94 %  
It is desirable10,27 %0,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

  • odpověď muž:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 na otázku 2. Věk ...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk ...

3. význání

4. Kázání v poslání duchovních:

5. Od kázání čekám na prvním místě:

6. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního

7. Celková doba kázání duchovních by neměla být méně než:

8. Jaký vliv může mít kázání na změnu života věřících?

9. Osobní příklad a život kazatele je důležitější než jeho kázání:

10. Poslouchám raději kázání:

11. Kázání by měla dojímat:

12. Homilie formou diskuse s posluchači:

13. Doškolovací kurs pro zlepšení kvality kázání duchovních:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk ...

3. význání

4. Kázání v poslání duchovních:

5. Od kázání čekám na prvním místě:

6. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního

7. Celková doba kázání duchovních by neměla být méně než:

8. Jaký vliv může mít kázání na změnu života věřících?

9. Osobní příklad a život kazatele je důležitější než jeho kázání:

10. Poslouchám raději kázání:

11. Kázání by měla dojímat:

12. Homilie formou diskuse s posluchači:

13. Doškolovací kurs pro zlepšení kvality kázání duchovních:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

KIRSCHNER, J.Kazatelé by měli být raději zticha? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kazatele-by-meli-byt-radeji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.