Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní potenciál - otáčivé hlediště v Č. Krumlově

Kulturní potenciál - otáčivé hlediště v Č. Krumlově

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Masaryk
Šetření:08. 02. 2013 - 17. 02. 2013
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Vážená paní, Vážený pane,

v rámci svého výzkumu k diplomové práci na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze si Vás dovoluji požádat o spolupráci při zjišťování údajů potřebných ke zpracování praktické části práce, která je zaměřena na téma Kulturního potenciálu regionálního rozvoje a věnuje se problematice otáčivého hlediště v areálu zahrady českokrumlovského zámku.

Předem děkuji  za Vaši ochotu.
Josef Masaryk

Odpovědi respondentů

1. Navštívil(a) jste v posledních 5-ti letech českokrumlovský region?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15186,29 %86,29 %  
Ne2413,71 %13,71 %  

Graf

2. Jaký byl cíl Vaší návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prohlídka hradu a zámku Český Krumlovotázka č. 3, Kulturní akce v areálu zámku Český Krumlov (koncert, výstava, představení v barokním divadle, konference, semináře)otázka č. 5, Kulturní akce realizovaná jiným pořadatelem(koncert, výstava,konference, semináře,apod.)otázka č. 5, Divadelní představení na otáčivém hledištiotázka č. 4, Slavnosti pětilisté růže, Václavské slavnosti, apod.otázka č. 5, Sportovní akceotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Divadelní představení na otáčivém hledišti4328,48 %24,57 %  
Prohlídka hradu a zámku Český Krumlov3925,83 %22,29 %  
Slavnosti pětilisté růže, Václavské slavnosti, apod.2919,21 %16,57 %  
Kulturní akce v areálu zámku Český Krumlov (koncert, výstava, představení v barokním divadle, konference, semináře)2013,25 %11,43 %  
Kulturní akce realizovaná jiným pořadatelem(koncert, výstava,konference, semináře,apod.)106,62 %5,71 %  
Sportovní akce106,62 %5,71 %  

Graf

3. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní služeb v rámci prohlídky zámeckých expozic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano,velmi spokojen(a)otázka č. 5, Ano, spokojen(a)otázka č. 5, Ne, nespokojen(a)otázka č. 5, Ne, velmi nespokojen(a)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano,velmi spokojen(a)2051,28 %11,43 %  
Ano, spokojen(a)1948,72 %10,86 %  

Graf

4. Jako návštěvník divadelního představení realizujete v den představení i jiné aktivity v Českém Krumlově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, návštěvu divadla spojuji s jinými aktivitami (prohlídka zámku, města, jiná kulturní akce)1841,86 %10,29 %  
Ano, návštěvu divadla spojuji s jinými aktivitami (využití nabídek gastronomických zařízení, apod.)1330,23 %7,43 %  
Ne, přijíždím pouze na divadelní představení1227,91 %6,86 %  

Graf

5. Jaký je Váš názor na problematiku umístění a podobu otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Souhlasím se stávajícím umístěním a podobou otáčivého hledištěotázka č. 7, Nesouhlasím se stávajícím umístěním a podobou otáčivého hledištěotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím se stávajícím umístěním a podobou otáčivého hlediště13376 %76 %  
Nesouhlasím se stávajícím umístěním a podobou otáčivého hlediště4224 %24 %  

Graf

6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stávající podoba otáčivého hlediště je nevhodným architektonickým prvkem v zámecké zahradě1535,71 %8,57 %  
Obnova barokní zámecké zahrady je památkově významnější hodnotou než "točna"1433,33 %8 %  
Provoz a umístění otáčivého hlediště neumožňuje vhodnější využívání zámecké zahrady a letohrádku Bellarie1023,81 %5,71 %  
Česká republika nerespektuje rozhodnutí Světového výboru Unesco37,14 %1,71 %  

Graf

7. Důvodem Vašeho souhlasu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Divadelní představení na otáčivém hlediště je kulturním zážitkem8362,41 %47,43 %  
Současná podoba a umístění otáčivého hlediště se mi jeví jako vhodný prvek využití lokality památky Unesco4936,84 %28 %  
Mám obdobné zkušenosti ze zahraničí10,75 %0,57 %  

Graf

8. Jaký máte názor, na přemístění otáčivého hlediště do jiné lokality (např. za zámeckou zahradu), která je akceptovatelná z hlediska podmínek Světového výboru památek Unesco:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akceptovatelná varianta, která umožní zachování "točny" v Č.Krumlově a současně umožní vhodnější využití zámecké zahrady a letohrádku Bellarie9353,14 %53,14 %  
Neakceptovatelná varianta, "točna" má smysl pouze na stávajícím místě7542,86 %42,86 %  
Neakceptovatelná varianta, jiná lokalita není k dispozici74 %4 %  

Graf

9. Je podle Vás reálná hrozba, vyškrtnutí Českého Krumlova ze seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco v případě setrvání stávající podoby otáčivého hlediště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, hrozba je reálnáotázka č. 10, Ne, žádné nebezpečí nehrozíotázka č. 11, Nedokážu to posoudit, nemám dostatečné informaceotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu to posoudit, nemám dostatečné informace10358,86 %58,86 %  
Ano, hrozba je reálná4827,43 %27,43 %  
Ne, žádné nebezpečí nehrozí2413,71 %13,71 %  

Graf

10. Myslíte si, že případné vyškrtnutí Č.Krumlova z prestižního seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco bude mít dopad na cestovní a turistický ruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bez značky Unesco dojde k propadu cestovního a turistického ruchu4183,67 %23,43 %  
Ne, vyškrtnutí ze seznamu Unesco nebude mít žádný dopad na cestovní a turistický ruch816,33 %4,57 %  

Graf

11. Je podle Vás problematika otáčivého hlediště zneužívána v rámci politických předvolebních kampaní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, před každými volbami je to opakované a politiky zneužívané téma9353,14 %53,14 %  
Nevím, nemám názor4224 %24 %  
Ne, myslím si, že jde zejména o téma odborné4022,86 %22,86 %  

Graf

12. Co si myslíte o možnosti přemístění otáčivého hlediště mimo Český Krumlov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím, "otáčko" do Č.Krumlova patří14985,14 %85,14 %  
Je mi to jedno158,57 %8,57 %  
Souhlasím116,29 %6,29 %  

Graf

13. Jaká je podle Vás kvalita divadelní produkce na otáčivém hledišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Divadelní produkce je velmi vkusná11666,29 %66,29 %  
Divadelní produkce je spíše průměrného charakteru4525,71 %25,71 %  
Divadelní produkce je velmi podprůměrná a neodpovídá potenciálu exteriérového divadla v památce Unesco148 %8 %  

Graf

14. Má se podle Vás stát finančně podílet na výstavbě nového otáčivého hlediště, případně jeho přemístění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, za využití státních fondů a fondů Evropské unie14281,14 %81,14 %  
Ne, financováno má být vlastníkem divadla3318,86 %18,86 %  

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10258,29 %58,29 %  
Muž7341,71 %41,71 %  

Graf

16. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-50 let9856 %56 %  
51-65 let4827,43 %27,43 %  
25 a méně let2011,43 %11,43 %  
66 a více let95,14 %5,14 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7744 %44 %  
Středoškolské6537,14 %37,14 %  
Střední odborné3017,14 %17,14 %  
Základní31,71 %1,71 %  

Graf

18. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj12772,57 %72,57 %  
Praha179,71 %9,71 %  
Středočeský kraj116,29 %6,29 %  
Jihomoravský kraj42,29 %2,29 %  
Ústecký kraj42,29 %2,29 %  
Karlovarský kraj21,14 %1,14 %  
Plzeňský kraj21,14 %1,14 %  
Olomoucký kraj21,14 %1,14 %  
Moravskoslezský kraj21,14 %1,14 %  
Zlínský kraj10,57 %0,57 %  
Liberecký kraj10,57 %0,57 %  
Kraj Vysočiny10,57 %0,57 %  
Královehradecký kraj10,57 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký byl cíl Vaší návštěvy?

 • odpověď Divadelní představení na otáčivém hledišti:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, návštěvu divadla spojuji s jinými aktivitami (prohlídka zámku, města, jiná kulturní akce) na otázku 4. Jako návštěvník divadelního představení realizujete v den představení i jiné aktivity v Českém Krumlově?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, návštěvu divadla spojuji s jinými aktivitami (využití nabídek gastronomických zařízení, apod.) na otázku 4. Jako návštěvník divadelního představení realizujete v den představení i jiné aktivity v Českém Krumlově?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, přijíždím pouze na divadelní představení na otázku 4. Jako návštěvník divadelního představení realizujete v den představení i jiné aktivity v Českém Krumlově?
 • odpověď Prohlídka hradu a zámku Český Krumlov:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, spokojen(a) na otázku 3. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní služeb v rámci prohlídky zámeckých expozic?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano,velmi spokojen(a) na otázku 3. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní služeb v rámci prohlídky zámeckých expozic?

5. Jaký je Váš názor na problematiku umístění a podobu otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku?

 • odpověď Nesouhlasím se stávajícím umístěním a podobou otáčivého hlediště:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obnova barokní zámecké zahrady je památkově významnější hodnotou než "točna" na otázku 6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provoz a umístění otáčivého hlediště neumožňuje vhodnější využívání zámecké zahrady a letohrádku Bellarie na otázku 6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stávající podoba otáčivého hlediště je nevhodným architektonickým prvkem v zámecké zahradě na otázku 6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:

8. Jaký máte názor, na přemístění otáčivého hlediště do jiné lokality (např. za zámeckou zahradu), která je akceptovatelná z hlediska podmínek Světového výboru památek Unesco:

 • odpověď Akceptovatelná varianta, která umožní zachování "točny" v Č.Krumlově a současně umožní vhodnější využití zámecké zahrady a letohrádku Bellarie:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obnova barokní zámecké zahrady je památkově významnější hodnotou než "točna" na otázku 6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provoz a umístění otáčivého hlediště neumožňuje vhodnější využívání zámecké zahrady a letohrádku Bellarie na otázku 6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 12. Co si myslíte o možnosti přemístění otáčivého hlediště mimo Český Krumlov?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím se stávajícím umístěním a podobou otáčivého hlediště na otázku 5. Jaký je Váš názor na problematiku umístění a podobu otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, bez značky Unesco dojde k propadu cestovního a turistického ruchu na otázku 10. Myslíte si, že případné vyškrtnutí Č.Krumlova z prestižního seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco bude mít dopad na cestovní a turistický ruch?

9. Je podle Vás reálná hrozba, vyškrtnutí Českého Krumlova ze seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco v případě setrvání stávající podoby otáčivého hlediště?

 • odpověď Ano, hrozba je reálná:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, bez značky Unesco dojde k propadu cestovního a turistického ruchu na otázku 10. Myslíte si, že případné vyškrtnutí Č.Krumlova z prestižního seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco bude mít dopad na cestovní a turistický ruch?

11. Je podle Vás problematika otáčivého hlediště zneužívána v rámci politických předvolebních kampaní:

 • odpověď Ano, před každými volbami je to opakované a politiky zneužívané téma:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 12. Co si myslíte o možnosti přemístění otáčivého hlediště mimo Český Krumlov?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil(a) jste v posledních 5-ti letech českokrumlovský region?

2. Jaký byl cíl Vaší návštěvy?

3. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní služeb v rámci prohlídky zámeckých expozic?

4. Jako návštěvník divadelního představení realizujete v den představení i jiné aktivity v Českém Krumlově?

5. Jaký je Váš názor na problematiku umístění a podobu otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku?

6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:

7. Důvodem Vašeho souhlasu je:

8. Jaký máte názor, na přemístění otáčivého hlediště do jiné lokality (např. za zámeckou zahradu), která je akceptovatelná z hlediska podmínek Světového výboru památek Unesco:

9. Je podle Vás reálná hrozba, vyškrtnutí Českého Krumlova ze seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco v případě setrvání stávající podoby otáčivého hlediště?

10. Myslíte si, že případné vyškrtnutí Č.Krumlova z prestižního seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco bude mít dopad na cestovní a turistický ruch?

11. Je podle Vás problematika otáčivého hlediště zneužívána v rámci politických předvolebních kampaní:

12. Co si myslíte o možnosti přemístění otáčivého hlediště mimo Český Krumlov?

13. Jaká je podle Vás kvalita divadelní produkce na otáčivém hledišti?

14. Má se podle Vás stát finančně podílet na výstavbě nového otáčivého hlediště, případně jeho přemístění:

15. Pohlaví:

16. Věk:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

18. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil(a) jste v posledních 5-ti letech českokrumlovský region?

2. Jaký byl cíl Vaší návštěvy?

3. Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní služeb v rámci prohlídky zámeckých expozic?

4. Jako návštěvník divadelního představení realizujete v den představení i jiné aktivity v Českém Krumlově?

5. Jaký je Váš názor na problematiku umístění a podobu otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku?

6. Důvodem Vašeho nesouhlasu je:

7. Důvodem Vašeho souhlasu je:

8. Jaký máte názor, na přemístění otáčivého hlediště do jiné lokality (např. za zámeckou zahradu), která je akceptovatelná z hlediska podmínek Světového výboru památek Unesco:

9. Je podle Vás reálná hrozba, vyškrtnutí Českého Krumlova ze seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco v případě setrvání stávající podoby otáčivého hlediště?

10. Myslíte si, že případné vyškrtnutí Č.Krumlova z prestižního seznamu památek Světového kulturního dědictví Unesco bude mít dopad na cestovní a turistický ruch?

11. Je podle Vás problematika otáčivého hlediště zneužívána v rámci politických předvolebních kampaní:

12. Co si myslíte o možnosti přemístění otáčivého hlediště mimo Český Krumlov?

13. Jaká je podle Vás kvalita divadelní produkce na otáčivém hledišti?

14. Má se podle Vás stát finančně podílet na výstavbě nového otáčivého hlediště, případně jeho přemístění:

15. Pohlaví:

16. Věk:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

18. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Masaryk , J.Kulturní potenciál - otáčivé hlediště v Č. Krumlově (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kulturni-potencial-otacive-h.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.