Použití násilí v různých situacích

Konec vyplňování 31. 10. 2019 12:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 33   Průměrná doba vyplňování: 00.05:05

Dobrý den,

přišlo mi zajímavé zjistit, jak si lidé myslí, že by se zachovali v různých (potenciálně kritických) situacích, konkrétně zda si myslí, že by byli schopni použít v daných situacích násilí.

Dotazník samotný nesleduje žádný specifický cíl, nemá za úkol pro něco lobbovat, jde spíše o zamyšlení ve stylu dřívější edice sci-fi otázek a dilemat všedního dneDotazník je samozřejmě zcela anonymní (neuvádíte jméno, kontaktní údaje, ...), po skončení dotazování 31. 10. 2019 si budete moci prohlédnout výsledky.

P.S.: Ano, jedna věc je, jak si myslíte, že se zachováte, druhá věc je realita. O realitě tento průzkum není. Případné komentáře k dotazníku uvítám v poslední otázce.

P.P.S.: Úplně stejný dotazník již proběhl v roce 2018, pro velký úspěch jej opakuji :-)