Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost mladých lidí 15- 24 let v Jihočeském kraji

Nezaměstnanost mladých lidí 15- 24 let v Jihočeském kraji

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Vachatová
Šetření:07. 11. 2019 - 15. 12. 2019
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní / Vážený pane,

hlavním cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit příčiny nezaměstnanosti mladých lidí v Jihočeském kraji.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4350 %46,74 %  
muž4350 %46,74 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 24 let5863,04 %63,04 %  
15 - 19 let3436,96 %36,96 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou2426,09 %26,09 %  
základní vzdělání2325 %25 %  
střední vzdělání bez maturity/ s výučním listem2325 %25 %  
vysokoškolské1111,96 %11,96 %  
vyšší odborné88,7 %8,7 %  
konzervatoř33,26 %3,26 %  

Graf

4. Uveďte okres úřadu práce, na kterém jste evidován

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České Budějovice2628,26 %28,26 %  
Strakonice1516,3 %16,3 %  
Jindřichův Hradec1213,04 %13,04 %  
Český Krumlov1111,96 %11,96 %  
Písek1010,87 %10,87 %  
Prachatice99,78 %9,78 %  
Tábor99,78 %9,78 %  

Graf

5. Jak dlouho jste evidován/evidována jako uchazeč/ka o zaměstnání na úřadu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 2 a méně jak 5 měsíců3538,04 %38,04 %  
méně než 2 měsíce2325 %25 %  
více než 12 měsíců1718,48 %18,48 %  
od 5 a méně jak 12 měsíců1718,48 %18,48 %  

Graf

6. Vyberte, pokud je některé z následujících tvrzení pravdivé. (možné více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné5660,87 %60,87 %  
Jsem romského etnika1819,57 %19,57 %  
Jsem zdravotně znevýhodněný 1. stupeň1111,96 %11,96 %  
Jsem z cizojazyčné menšiny88,7 %8,7 %  
Jsem matka na mateřské dovolené55,43 %5,43 %  
Jsem otec na rodičovské dovolené55,43 %5,43 %  
Jsem zdravotně znevýhodněný- 2. stupeň22,17 %2,17 %  

Graf

7. Vyplňte následující tabulku- co očekáváte od úřadu práce: (1 nejvíce očekávám, 4 nejméně očekávám)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Informace, které využiju k nalezení zaměstnání (já sám/sama)1.6970.93
Nalezení vhodného pracovního místa (úřad práce)1.7641.034
Sestavení životopisu, motivačního dopisu, příprava na pohovor2.171.187
Poskytnutí seznamu všech volných pracovních míst1.5230.818
Informace o možnostech dalšího vzdělávání, rekvalifikace, školení, účastech v projektech apod.2.0571.456
Rekvalifikaci2.3641.459
Finanční zabezpečení po dobu hledání zaměstnání1.6020.944

Graf

8. K hledání zaměstnání využíváte nejčastěji způsob: (kdy číslo 0 je využívám nejčastěji a 5 nevyužívám vůbec)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nabídky úřadu práce1.4841.964
Internet1.3082.609
Zprostředkování agenturami2.8023.785
Doporučení, kontakty přátel a příbuzných1.442.268
Inzerce v tisku2.6043.162
Osobní návštěva budoucího zaměstnavatele2.1653.368

Graf

9. Jaké jsou Vaše osobní preference na volbu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl/a bych pracovat v oboru mého studia4245,65 %45,65 %  
Na oboru nezáleží, je mi to jedno1920,65 %20,65 %  
Nemám žádný specifický obor studia- základní vzdělání1415,22 %15,22 %  
Nechci pracovat1010,87 %10,87 %  
Chtěl/a bych pracovat mimo obor mého studia55,43 %5,43 %  
Nemám žádný specifický obor studia- gymnázium22,17 %2,17 %  

Graf

10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vysoká mzda1.4040.6
Přátelské prostředí1.4440.736
Časová flexibilita1.7671.312
Možnost pracovat samostatně2.4891.694
Pracovních cesty do zahraničí3.0342.684
Kariérní růst2.3031.807
Osobní růst2.3371.617
Nízká náročnost práce2.6821.671
Nízká odpovědnost2.6971.492
Benefity (stravenky, kurzy, příspěvky na dojíždění)1.2950.504

Graf

11. Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?( možné více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze brigády (DPP, DPČ)3841,3 %41,3 %  
Nemám žádné2830,43 %30,43 %  
Hlavní pracovní poměr/Zkrácený úvazek2628,26 %28,26 %  
Podnikatel/a jsem před nástupem na ÚP 66,52 %6,52 %  

Graf

12. Vyčíslete v čase, jak dlouhé pracovní zkušenosti máte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 6 měsíců3942,39 %42,39 %  
Více nebo rovno jak 6 měsíců a méně jak 12 měsíců1920,65 %20,65 %  
Nemám pracovní zkušenosti1415,22 %15,22 %  
Více nebo rovno 12 měsíců a méně než 24 měsíců (2 roky)1111,96 %11,96 %  
Více jak 24 měsíců (2 roky)99,78 %9,78 %  

Graf

13. Jaký plán ve Vaší současné situaci pravděpodobně zvolíte? Vyberte pouze jednu možnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žádný plán1819,57 %19,57 %  
počkám, až bude zaměstnání dle mé kvalifikace a představ1819,57 %19,57 %  
najdu si nějaké zaměstnání při evidenci ÚP a dále budu hledat pro mě optimální zaměstnání1314,13 %14,13 %  
zvažuji vzdělávání, rekvalifikaci1111,96 %11,96 %  
mám přislíbeno zaměstnání, ale později1010,87 %10,87 %  
zvažuji, že začnu podnikat99,78 %9,78 %  
plánuji mateřskou/rodičovskou dovolenou/péči o děti66,52 %6,52 %  
co nejdříve získat nové zaměstnání za každou cenu44,35 %4,35 %  
přecházím na jinou školu, ÚP je jen přechodné období33,26 %3,26 %  

Graf

14. Vyberte z následující škály finančního ohodnocení, které byste od práce očekával/a? (částky jsou uvedené po všech povinných odvodech- tzn čistá mzda)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25.000-34.999 Kč5155,43 %55,43 %  
15.000-24.999 Kč2426,09 %26,09 %  
35.000-44.999 Kč1010,87 %10,87 %  
více jak 45.000Kč77,61 %7,61 %  

Graf

15. Jste ochotný/á se dále vzdělávat, získávat novou kvalifikaci nebo si prohlubovat stávající kvalifikaci prostřednictvím např. rekvalifikačního kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6671,74 %71,74 %  
Ne2628,26 %28,26 %  

Graf

16. Svou stávající kvalifikaci si ve svém oboru v současné době, v dostupné míře prohlubuji či zvyšuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7480,43 %80,43 %  
Ano1819,57 %19,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk:

 • odpověď 15 - 19 let:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám žádný specifický obor studia- základní vzdělání na otázku 9. Jaké jsou Vaše osobní preference na volbu zaměstnání?
 • odpověď 20 - 24 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více nebo rovno 12 měsíců a méně než 24 měsíců (2 roky) na otázku 12. Vyčíslete v čase, jak dlouhé pracovní zkušenosti máte:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední vzdělání s maturitou na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď základní vzdělání:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám žádný specifický obor studia- základní vzdělání na otázku 9. Jaké jsou Vaše osobní preference na volbu zaměstnání?

6. Vyberte, pokud je některé z následujících tvrzení pravdivé. (možné více variant)

 • odpověď Jiné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvažuji vzdělávání, rekvalifikaci na otázku 13. Jaký plán ve Vaší současné situaci pravděpodobně zvolíte? Vyberte pouze jednu možnost.

7. Vyplňte následující tabulku- co očekáváte od úřadu práce: (1 nejvíce očekávám, 4 nejméně očekávám)

 • odpověď Informace o možnostech dalšího vzdělávání, rekvalifikace, školení, účastech v projektech apod.=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekvalifikaci=1 na otázku 7. Vyplňte následující tabulku- co očekáváte od úřadu práce: (1 nejvíce očekávám, 4 nejméně očekávám)
 • odpověď Informace, které využiju k nalezení zaměstnání (já sám/sama)=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nalezení vhodného pracovního místa (úřad práce)=1 na otázku 7. Vyplňte následující tabulku- co očekáváte od úřadu práce: (1 nejvíce očekávám, 4 nejméně očekávám)

9. Jaké jsou Vaše osobní preference na volbu zaměstnání?

 • odpověď Chtěl/a bych pracovat v oboru mého studia:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)

 • odpověď Časová flexibilita=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost pracovat samostatně=1 na otázku 10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)
 • odpověď Kariérní růst=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní růst=1 na otázku 10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)
 • odpověď Osobní růst=3:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kariérní růst=3 na otázku 10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Uveďte okres úřadu práce, na kterém jste evidován

5. Jak dlouho jste evidován/evidována jako uchazeč/ka o zaměstnání na úřadu

6. Vyberte, pokud je některé z následujících tvrzení pravdivé. (možné více variant)

7. Vyplňte následující tabulku- co očekáváte od úřadu práce: (1 nejvíce očekávám, 4 nejméně očekávám)

8. K hledání zaměstnání využíváte nejčastěji způsob: (kdy číslo 0 je využívám nejčastěji a 5 nevyužívám vůbec)

9. Jaké jsou Vaše osobní preference na volbu zaměstnání?

10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)

11. Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?( možné více variant)

12. Vyčíslete v čase, jak dlouhé pracovní zkušenosti máte:

13. Jaký plán ve Vaší současné situaci pravděpodobně zvolíte? Vyberte pouze jednu možnost.

14. Vyberte z následující škály finančního ohodnocení, které byste od práce očekával/a? (částky jsou uvedené po všech povinných odvodech- tzn čistá mzda)

15. Jste ochotný/á se dále vzdělávat, získávat novou kvalifikaci nebo si prohlubovat stávající kvalifikaci prostřednictvím např. rekvalifikačního kurzu?

16. Svou stávající kvalifikaci si ve svém oboru v současné době, v dostupné míře prohlubuji či zvyšuji:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Uveďte okres úřadu práce, na kterém jste evidován

5. Jak dlouho jste evidován/evidována jako uchazeč/ka o zaměstnání na úřadu

6. Vyberte, pokud je některé z následujících tvrzení pravdivé. (možné více variant)

7. Vyplňte následující tabulku- co očekáváte od úřadu práce: (1 nejvíce očekávám, 4 nejméně očekávám)

8. K hledání zaměstnání využíváte nejčastěji způsob: (kdy číslo 0 je využívám nejčastěji a 5 nevyužívám vůbec)

9. Jaké jsou Vaše osobní preference na volbu zaměstnání?

10. Jaká jsou Vaše očekávání od budoucího zaměstnání? (1-nejvyšší očekávání, 5- neočekávám vůbec)

11. Jaké jsou Vaše pracovní zkušenosti?( možné více variant)

12. Vyčíslete v čase, jak dlouhé pracovní zkušenosti máte:

13. Jaký plán ve Vaší současné situaci pravděpodobně zvolíte? Vyberte pouze jednu možnost.

14. Vyberte z následující škály finančního ohodnocení, které byste od práce očekával/a? (částky jsou uvedené po všech povinných odvodech- tzn čistá mzda)

15. Jste ochotný/á se dále vzdělávat, získávat novou kvalifikaci nebo si prohlubovat stávající kvalifikaci prostřednictvím např. rekvalifikačního kurzu?

16. Svou stávající kvalifikaci si ve svém oboru v současné době, v dostupné míře prohlubuji či zvyšuji:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vachatová, O.Nezaměstnanost mladých lidí 15- 24 let v Jihočeském kraji (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://nezamestnanost-mladych-lidi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.