Nezaměstnanost mladých lidí 15- 24 let v Jihočeském kraji

Konec vyplňování 15. 12. 2019 18:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.06:40

Vážená paní / Vážený pane,

hlavním cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit příčiny nezaměstnanosti mladých lidí v Jihočeském kraji.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.