Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Obavy z budoucnosti

Obavy z budoucnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Mezuláník
Šetření:10. 03. 2019 - 16. 03. 2019
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro výzkumnou seminární práci v oboru Andragogika. Cílem výzkumu je porovnání obav z budoucnosti mezi generacemi.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké patříte generace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladší (do 30 let)10374,1 %74,1 %  
Střední (od 31 do 60 let)3424,46 %24,46 %  
Starší (od 61 let)21,44 %1,44 %  

Graf

2. Máte obavy z budoucnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10575,54 %75,54 %  
NE3424,46 %24,46 %  

Graf

3. Čeho se do budoucna obáváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemoc, obavy o zdraví9064,75 %64,75 %  
pokles životní úrovně – chudoba, nedostatek prostředků7050,36 %50,36 %  
strach o své blízké – děti, partnera, přátele6546,76 %46,76 %  
obavy z nedostatku financí, ztráta domova, bytu5741,01 %41,01 %  
válka a zbrojení, terorismus5438,85 %38,85 %  
nezaměstnanost – strach ze ztráty zaměstnání5035,97 %35,97 %  
domácí politický vývoj4330,94 %30,94 %  
stáří a samota3827,34 %27,34 %  
kriminalita – obavy o vlastní bezpečnost3323,74 %23,74 %  
přírodní katastrofy – povodně, zemětřesení3323,74 %23,74 %  
zdražování, růst cen3122,3 %22,3 %  
ekonomický vývoj v České republice2820,14 %20,14 %  
ničeho85,76 %5,76 %  

Graf

4. Jak pohlížíte do budoucna, pokud jde o Vás a Vaše blízké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše s optimismem7554,74 %53,96 %  
spíše s pesimismem3021,9 %21,58 %  
nevím1410,22 %10,07 %  
rozhodně s optimismem128,76 %8,63 %  
rozhodně s pesimismem64,38 %4,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké patříte generace

2. Máte obavy z budoucnosti

3. Čeho se do budoucna obáváte

4. Jak pohlížíte do budoucna, pokud jde o Vás a Vaše blízké?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké patříte generace

2. Máte obavy z budoucnosti

3. Čeho se do budoucna obáváte

4. Jak pohlížíte do budoucna, pokud jde o Vás a Vaše blízké?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mezuláník, F.Obavy z budoucnosti (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://obavy-z-budoucnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.