Objednání hotových jídel přes internet

Konec vyplňování 07. 03. 2021 23:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.05:39

Vážení respondenti,

jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky mi budou sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci.

Dotazník se vztahuje na téma „Analýza spotřebitelského chování na trhu objednání hotových jídel přes internet“. Dotazník je určen pro lidi s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji, kteří se zde zdržují po většinu týdne a kteří využívají donáškových služeb. Je zcela anonymní a zabere Vám maximálně 5 minut.

U každé otázky vyberte pouze jednu odpověď, není-li u otázky uvedeno jinak.

Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Jiří Zlatohlávek