Osobnost studentů vysokých škol - pilotní výzkum

Konec vyplňování 01. 10. 2020 08:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 34   Průměrná doba vyplňování: 00.27:23

Dobrý den,

tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku k mé disertační práci, která se zabývá osobností studentů vysokých škol v ČR. V centru zájmu mého výzkumu jsou studenti napříč všemi studijními obory. Zajímám se o to, jací studenti jednotlivých oborů jsou a jak jsou se svým studiem spokojeni.

Dotazník je tedy určem pouze respondentům, kteří momentálně studují vysokou školu, mají platný status studenta.

Vzhledem k zaměření práce je nutné zařadit větší množství otázek, proto předem velice děkuji všem respondentům, kteří vyplní celý dotazník. Vyplňování by Vám mělo zabrat zhruba 20-30 minut.

Martina Barcaj

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.