Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerský život a rodina

Partnerský život a rodina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kovářová
Šetření:09. 04. 2018 - 23. 04. 2018
Počet respondentů:289
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studenti vysoké školy oboru Marketing a obchod. Chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na názory lidí na partnerský život a rodinu (konkrétně na uzavírání manželství). Dotazník zkoumá, co lidi ovlivňuje při rozhodování o jejich budoucím životě v rodinné oblasti, a pokouší se zjistit, jak velký mají lidé zájem o institut manželství.

Děkujeme za váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že se stanete rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15653,98 %53,98 %  
Již jsem rodičem5619,38 %19,38 %  
Ne4214,53 %14,53 %  
Nevím3512,11 %12,11 %  

Graf

2. Mají se děti narodit až po svatbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není podstatné17761,25 %61,25 %  
Ano10134,95 %34,95 %  
Ne113,81 %3,81 %  

Graf

3. Výchovu a péči v rodině, kde jste vyrůstal/a, zajišťoval/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba rodiče18664,36 %64,36 %  
Matka8930,8 %30,8 %  
Otec72,42 %2,42 %  
Jiný rodinný příslušník41,38 %1,38 %  
Nevyrůstal jsem v rodině31,04 %1,04 %  

Graf

4. Citový vztah rodičů vnímáte (z úhlu pohledu pozorovatele) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Harmonický a pěkný13747,4 %47,4 %  
Neutrální7826,99 %26,99 %  
Ne moc dobrý, špatný4314,88 %14,88 %  
Nemohu posoudit (mám jen jednoho rodiče, nevyrůstal jsem v rodině)3110,73 %10,73 %  

Graf

5. Vzal/a byste si příklad ze svých rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V něčem ano, v něčem ne19567,47 %67,47 %  
Ne4816,61 %16,61 %  
Ano4314,88 %14,88 %  
Nevím, nemohu posoudit31,04 %1,04 %  

Graf

6. Plánujete se oženit/vdát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano (nebo již jsem)16155,71 %55,71 %  
Spíše ano6823,53 %23,53 %  
Nevím269 %9 %  
Spíše ne196,57 %6,57 %  
Určitě ne155,19 %5,19 %  

Graf

7. Které z následujících faktorů jsou podle vás důvodem k sňatku? (Hodnoťte důležitost známkami jako ve škole; 1 – nejdůležitější, 5 – nejméně důležité.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Láska1.5361.134
Těhotenství3.1041.429
Dozrání partnerského vztahu2.011.401
Zajištění finančního zázemí snoubenců2.8721.482
Zištný sňatek, zbohatnutí jednoho ze snoubenců4.3461.237
Očekávání společnosti (tlak ze strany rodičů apod.)4.1831.271
Společenská událost (vypadat jako princezna/princ)4.1831.354
Právní výhody manželství (např. získání občanství aj.)3.3742.123

Graf

8. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena22076,12 %76,12 %  
Muž6923,88 %23,88 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2411941,18 %41,18 %  
30 a více7726,64 %26,64 %  
25 - 296823,53 %23,53 %  
19 a méně258,65 %8,65 %  

Graf

10. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20169,55 %69,55 %  
Ano, jsem křesťan4515,57 %15,57 %  
Nechci uvádět258,65 %8,65 %  
Ano (ale jde o jiné náboženství než křesťanství)186,23 %6,23 %  

Graf

11. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou13546,71 %46,71 %  
Vysokoškolské11941,18 %41,18 %  
Vyučen/a165,54 %5,54 %  
Základní134,5 %4,5 %  
Navštěvuji ZŠ62,08 %2,08 %  

Graf

12. Jste momentálně ve vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám vztah (bez manželství)14449,83 %49,83 %  
Ne, jsem nezadaný/á7626,3 %26,3 %  
Ano, jsem ženatý/vdaná6522,49 %22,49 %  
Jsem vdovec/vdova41,38 %1,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Plánujete se oženit/vdát?

  • odpověď Určitě ano (nebo již jsem):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jsem ženatý/vdaná na otázku 12. Jste momentálně ve vztahu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že se stanete rodiči?

2. Mají se děti narodit až po svatbě?

3. Výchovu a péči v rodině, kde jste vyrůstal/a, zajišťoval/a:

4. Citový vztah rodičů vnímáte (z úhlu pohledu pozorovatele) jako:

5. Vzal/a byste si příklad ze svých rodičů?

6. Plánujete se oženit/vdát?

7. Které z následujících faktorů jsou podle vás důvodem k sňatku? (Hodnoťte důležitost známkami jako ve škole; 1 – nejdůležitější, 5 – nejméně důležité.)

8. Pohlaví:

9. Věk

10. Jste věřící?

11. Dosažené vzdělání

12. Jste momentálně ve vztahu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že se stanete rodiči?

2. Mají se děti narodit až po svatbě?

3. Výchovu a péči v rodině, kde jste vyrůstal/a, zajišťoval/a:

4. Citový vztah rodičů vnímáte (z úhlu pohledu pozorovatele) jako:

5. Vzal/a byste si příklad ze svých rodičů?

6. Plánujete se oženit/vdát?

7. Které z následujících faktorů jsou podle vás důvodem k sňatku? (Hodnoťte důležitost známkami jako ve škole; 1 – nejdůležitější, 5 – nejméně důležité.)

8. Pohlaví:

9. Věk

10. Jste věřící?

11. Dosažené vzdělání

12. Jste momentálně ve vztahu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kovářová, L.Partnerský život a rodina (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://partnersky-zivot-a-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.