Partnerský život a rodina

Konec vyplňování 23. 04. 2018 14:53, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.02:12

Vážení respondenti,

jsme studenti vysoké školy oboru Marketing a obchod. Chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na názory lidí na partnerský život a rodinu (konkrétně na uzavírání manželství). Dotazník zkoumá, co lidi ovlivňuje při rozhodování o jejich budoucím životě v rodinné oblasti, a pokouší se zjistit, jak velký mají lidé zájem o institut manželství.

Děkujeme za váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.