Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Politický postoj občanů v MČ Praha-Suchdol

Politický postoj občanů v MČ Praha-Suchdol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Přemysl Víška
Šetření:25. 02. 2013 - 11. 03. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentem České zemědělské univerzity v Praze a píšu bakalářskou práci na téma "Proces rozhodování místní samosprávy v Praze-Suchdole". Velmi bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a který je určen pro obyvatele MČ Praha-Suchdol. Za případné odpovědi, které budou využity pro potřeby bakalářské práce, mnohokrát děkuji.

 

Přemysl Víška

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k uvažované jižní variantě pražského okruhu, která by se týkala i Suchdola:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4987,5 %87,5 %  
Souhlasím s ní58,93 %8,93 %  
Je mi to jedno23,57 %3,57 %  

Graf

2. Jaký je Váš názor na rozšíření letiště Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4580,36 %80,36 %  
Souhlasím s tím610,71 %10,71 %  
Je mi to jedno58,93 %8,93 %  

Graf

3. Se zavedením tramvajové trati do MČ Praha-Suchdol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2748,21 %48,21 %  
Nesouhlasím1628,57 %28,57 %  
Je mi to jedno1323,21 %23,21 %  

Graf

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevolil(a) jsem2646,43 %46,43 %  
SOS1425 %25 %  
ODS814,29 %14,29 %  
ČSSD58,93 %8,93 %  
KDU-ČSL23,57 %3,57 %  
KSČM11,79 %1,79 %  

Graf

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevolil(a) jsem2035,71 %35,71 %  
SOS1832,14 %32,14 %  
ODS814,29 %14,29 %  
ČSSD58,93 %8,93 %  
SNK-ED23,57 %3,57 %  
KSČM23,57 %3,57 %  
KDU-ČSL11,79 %1,79 %  

Graf

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOS2748,21 %48,21 %  
Nevolil(a) jsem1323,21 %23,21 %  
ODS916,07 %16,07 %  
ČSSD47,14 %7,14 %  
KDU-ČSL35,36 %5,36 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3358,93 %58,93 %  
Žena2341,07 %41,07 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-291628,57 %28,57 %  
30-391221,43 %21,43 %  
40-49916,07 %16,07 %  
65-69610,71 %10,71 %  
70-7958,93 %8,93 %  
50-5958,93 %8,93 %  
60-6435,36 %5,36 %  

Graf

9. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3358,93 %58,93 %  
střední s maturitou1425 %25 %  
vyšší odborné610,71 %10,71 %  
střední bez maturity35,36 %5,36 %  

Graf

10. Náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez náboženské víry2646,43 %46,43 %  
Jsem věřící, ale nehlásím se ke konkrétní církvi1526,79 %26,79 %  
Jiná církev1017,86 %17,86 %  
Církev římskokatolická58,93 %8,93 %  

Graf

11. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2646,43 %46,43 %  
důchodce1017,86 %17,86 %  
živnostník712,5 %12,5 %  
student610,71 %10,71 %  
na mateřské dovolené58,93 %8,93 %  
podnikatel23,57 %3,57 %  

Graf

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 15 let3257,14 %57,14 %  
5-10 let916,07 %16,07 %  
10-15 let814,29 %14,29 %  
méně než 5 let712,5 %12,5 %  

Graf

13. Bydlím v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinném domě4376,79 %76,79 %  
bytovém domě1323,21 %23,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

 • odpověď Nevolil(a) jsem:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolil(a) jsem na otázku 5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

 • odpověď SOS:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

 • odpověď SOS:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

 • odpověď více než 15 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k uvažované jižní variantě pražského okruhu, která by se týkala i Suchdola:

2. Jaký je Váš názor na rozšíření letiště Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu:

3. Se zavedením tramvajové trati do MČ Praha-Suchdol:

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Vzdělání:

10. Náboženské vyznání:

11. Jsem:

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

13. Bydlím v:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k uvažované jižní variantě pražského okruhu, která by se týkala i Suchdola:

2. Jaký je Váš názor na rozšíření letiště Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu:

3. Se zavedením tramvajové trati do MČ Praha-Suchdol:

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Vzdělání:

10. Náboženské vyznání:

11. Jsem:

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

13. Bydlím v:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Víška, P.Politický postoj občanů v MČ Praha-Suchdol (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://politicky-postoj-obcanu-v-mc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.