Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Politický postoj občanů v MČ Praha-Suchdol

Politický postoj občanů v MČ Praha-Suchdol

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Přemysl Víška
Šetření:25. 02. 2013 - 11. 03. 2013
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentem České zemědělské univerzity v Praze a píšu bakalářskou práci na téma "Proces rozhodování místní samosprávy v Praze-Suchdole". Velmi bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a který je určen pro obyvatele MČ Praha-Suchdol. Za případné odpovědi, které budou využity pro potřeby bakalářské práce, mnohokrát děkuji.

 

Přemysl Víška

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k uvažované jižní variantě pražského okruhu, která by se týkala i Suchdola:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4987,5 %87,5 %  
Souhlasím s ní58,93 %8,93 %  
Je mi to jedno23,57 %3,57 %  

Graf

2. Jaký je Váš názor na rozšíření letiště Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4580,36 %80,36 %  
Souhlasím s tím610,71 %10,71 %  
Je mi to jedno58,93 %8,93 %  

Graf

3. Se zavedením tramvajové trati do MČ Praha-Suchdol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím2748,21 %48,21 %  
Nesouhlasím1628,57 %28,57 %  
Je mi to jedno1323,21 %23,21 %  

Graf

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevolil(a) jsem2646,43 %46,43 %  
SOS1425 %25 %  
ODS814,29 %14,29 %  
ČSSD58,93 %8,93 %  
KDU-ČSL23,57 %3,57 %  
KSČM11,79 %1,79 %  

Graf

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevolil(a) jsem2035,71 %35,71 %  
SOS1832,14 %32,14 %  
ODS814,29 %14,29 %  
ČSSD58,93 %8,93 %  
SNK-ED23,57 %3,57 %  
KSČM23,57 %3,57 %  
KDU-ČSL11,79 %1,79 %  

Graf

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOS2748,21 %48,21 %  
Nevolil(a) jsem1323,21 %23,21 %  
ODS916,07 %16,07 %  
ČSSD47,14 %7,14 %  
KDU-ČSL35,36 %5,36 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3358,93 %58,93 %  
Žena2341,07 %41,07 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-291628,57 %28,57 %  
30-391221,43 %21,43 %  
40-49916,07 %16,07 %  
65-69610,71 %10,71 %  
70-7958,93 %8,93 %  
50-5958,93 %8,93 %  
60-6435,36 %5,36 %  

Graf

9. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3358,93 %58,93 %  
střední s maturitou1425 %25 %  
vyšší odborné610,71 %10,71 %  
střední bez maturity35,36 %5,36 %  

Graf

10. Náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez náboženské víry2646,43 %46,43 %  
Jsem věřící, ale nehlásím se ke konkrétní církvi1526,79 %26,79 %  
Jiná církev1017,86 %17,86 %  
Církev římskokatolická58,93 %8,93 %  

Graf

11. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2646,43 %46,43 %  
důchodce1017,86 %17,86 %  
živnostník712,5 %12,5 %  
student610,71 %10,71 %  
na mateřské dovolené58,93 %8,93 %  
podnikatel23,57 %3,57 %  

Graf

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 15 let3257,14 %57,14 %  
5-10 let916,07 %16,07 %  
10-15 let814,29 %14,29 %  
méně než 5 let712,5 %12,5 %  

Graf

13. Bydlím v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinném domě4376,79 %76,79 %  
bytovém domě1323,21 %23,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

 • odpověď Nevolil(a) jsem:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolil(a) jsem na otázku 5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

 • odpověď SOS:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

 • odpověď SOS:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

 • odpověď více než 15 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOS na otázku 4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k uvažované jižní variantě pražského okruhu, která by se týkala i Suchdola:

2. Jaký je Váš názor na rozšíření letiště Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu:

3. Se zavedením tramvajové trati do MČ Praha-Suchdol:

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Vzdělání:

10. Náboženské vyznání:

11. Jsem:

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

13. Bydlím v:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k uvažované jižní variantě pražského okruhu, která by se týkala i Suchdola:

2. Jaký je Váš názor na rozšíření letiště Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu:

3. Se zavedením tramvajové trati do MČ Praha-Suchdol:

4. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2002 jsem volil(a):

5. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2006 jsem volil(a):

6. V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol v roce 2010 jsem volil(a)

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Vzdělání:

10. Náboženské vyznání:

11. Jsem:

12. Jak dlouho bydlíte na Suchdole:

13. Bydlím v:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Víška, P.Politický postoj občanů v MČ Praha-Suchdol (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://politicky-postoj-obcanu-v-mc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.