Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj různých věkových skupin k tanečním drogám.

Postoj různých věkových skupin k tanečním drogám.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Hankeová
Šetření:26. 03. 2020 - 15. 04. 2020
Počet respondentů:330
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

jsme studenti Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a chtěli bychom Vás srdečně poprosit o vyplnění (anonymního) dotazníku o užívání tanečních drog na tanečních akcích v klubech, na letních festivalech nebo při jiných příležitostech. Proto je tento dotazník určen osobám starším 18 let.

Tímto průzkumem chceme zjistit, jestli v ČR u mladistvých opravdu roste obliba těchto drog, nebo je tento trend víceméně stejný, pouze s příchodem sociálních sítí a médií zveličený.

 

Předem děkujeme za ochotu a trochu Vašeho času.

 
Nikola Neuwirthová, Barbora Hankeová, Jan Žatka

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pozn.: Akce - myšleno taneční zábava v klubu, na festivalu, popř. jinde.

Odpovědi respondentů

1. Požili jste někdy taneční drogy (extáze, speed, LSD,...), pokud ne, chcete je vyzkoušet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24273,33 %73,33 %  
Ano6218,79 %18,79 %  
Ne, ale chci vyzkoušet267,88 %7,88 %  

Graf

2. Odkud jste čerpali informace o těchto drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet22267,48 %67,27 %  
Okolí (škola, přátelé, rodina)21665,65 %65,45 %  
Média10531,91 %31,82 %  
Protidrogové organizace (propagační materiály, ...)7522,8 %22,73 %  
Literatura5617,02 %16,97 %  
necerpal10,3 %0,3 %  
Nečerpal jsem, nezajímá mě to10,3 %0,3 %  
Studium10,3 %0,3 %  
Nemam info10,3 %0,3 %  
Život10,3 %0,3 %  
Neinformovala jsem se 10,3 %0,3 %  
pracovní zkušenost (pracovala jsem s klienty, kteří drogy užívají)10,3 %0,3 %  
Národní protidrogová centrála10,3 %0,3 %  
nezajímám se10,3 %0,3 %  
Jen letmo se o nich něco zaslechla10,3 %0,3 %  
poradna pro blízké drogově závyslých10,3 %0,3 %  
ne10,3 %0,3 %  
informace se ke mě sami dostaly10,3 %0,3 %  
Zdravý tozum10,3 %0,3 %  
známí10,3 %0,3 %  
Internet, ale odborně zaměřené weby10,3 %0,3 %  
přátelé 10,3 %0,3 %  
Cíleně jsem nečerpal, ale kdybych čerpal, tak od přítelkyně a z netu.10,3 %0,3 %  
kamarádi10,3 %0,3 %  
Nezjišťovala jsem nic.10,3 %0,3 %  
praxe v ordinaci10,3 %0,3 %  

Graf

3. Plánovali jste drogu užít, nebo se k ní dostali spontánně na akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem nepožil/a26580,3 %80,3 %  
Spontánní rozhodnutí3410,3 %10,3 %  
Předem plánované319,39 %9,39 %  

Graf

4. Bylo Vaše rozhodnutí drogu užít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem drogu nepožil/a26379,7 %79,7 %  
Ano, rozhodl/a jsem se sám/sama5817,58 %17,58 %  
Ne, přemluvili mě přátelé (okolí)92,73 %2,73 %  

Graf

5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy26480 %80 %  
18 - 253911,82 %11,82 %  
méně než 18144,24 %4,24 %  
26 - 3582,42 %2,42 %  
46 a více30,91 %0,91 %  
19 - 2510,3 %0,3 %  
36 - 4510,3 %0,3 %  

Graf

6. Jak často užíváte taneční drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ještě nikdy26780,91 %80,91 %  
méně než 1x měsíčně5516,67 %16,67 %  
více jak 3x měsíčně30,91 %0,91 %  
1x měsíčně30,91 %0,91 %  
2x měsíčně20,61 %0,61 %  

Graf

7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.

1 - velmi (popř. neustále), 2 - hodně (popř. často), 3 - středně (popř. občas), 4 - málo (popř. zřídka), 5 - vůbec (popř. nikdy) - i v případě, že jste drogy neměli.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Do jaké míry Vám osobně přijdou tyto drogy návykové (fyzicky i psychicky)?469.24523743461.719
Jak moc si myslíte, že je pravidelné užívání těchto drog nebezpečné?468.48823744168.341
V jaké míře užívá tyto drogy Vaše okolí (přátelé)?470.69123743045.426
V jaké míře se na akci setkáváte s tím, že tento druh drog užil někdo cizí?470.11523742961.241
Jak často se setkáváte s požitím těchto drog u lidí mladších 18 let?470.41823743611.674
Jak často Vám na akci někdo (i cizí) tuto drogu nabídne?470.99123743387.706
Jak snadno si Vy osobně zvládnete tyto drogy opatřit?471.95723815004.296
Do jaké míry považujete tyto drogy za „lehké“? (těžké: kokain, pervitin, heroin)470.02123742737.457
V jaké míře splnily tyto drogy Vaše očekávání?472.45923814221.877
Myslíte si, že je téma tanečních drog v médiích a na soc. sítích zveličované?470.4723743252.285
Změnilo nějak užití/užívání těchto drog Váš postoj k životu?472.49823815121.204

Graf

8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyzkoušel/a jsem26279,39 %79,39 %  
Měl/a jsem dobrou zkušenost3610,91 %10,91 %  
Ne, nechci257,58 %7,58 %  
Ano, chci72,12 %2,12 %  

Graf

9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyzkoušel/a jsem26780,91 %80,91 %  
Ano, líbilo se mi to5115,45 %15,45 %  
Ne, nelíbilo se mi to123,64 %3,64 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23470,91 %70,91 %  
Muž9629,09 %29,09 %  

Graf

11. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2517653,33 %53,33 %  
26 - 359528,79 %28,79 %  
46 a více319,39 %9,39 %  
36 - 45288,48 %8,48 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou16650,3 %50,3 %  
14343,33 %43,33 %  
113,33 %3,33 %  
SŠ bez maturity103,03 %3,03 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student14042,42 %42,42 %  
Zaměstnaný13942,12 %42,12 %  
Podnikatel195,76 %5,76 %  
Nezaměstnaný103,03 %3,03 %  
Důchodce61,82 %1,82 %  
rodičovská dovolená41,21 %1,21 %  
Zaměstnaný student41,21 %1,21 %  
Student zamestnany10,3 %0,3 %  
pracující student 10,3 %0,3 %  
Na mateřské10,3 %0,3 %  
studující podnikatel10,3 %0,3 %  
Mateřská dovolená 10,3 %0,3 %  
rodičovská10,3 %0,3 %  
Rentier10,3 %0,3 %  
Rodičovská dovolená (drogy už nezkouším, to bylo pred pár lety na VŠ)10,3 %0,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Požili jste někdy taneční drogy (extáze, speed, LSD,...), pokud ne, chcete je vyzkoušet?

 • odpověď Ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, líbilo se mi to na otázku 9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 na otázku 5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jsem dobrou zkušenost na otázku 8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předem plánované na otázku 3. Plánovali jste drogu užít, nebo se k ní dostali spontánně na akci?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1x měsíčně na otázku 6. Jak často užíváte taneční drogy?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V jaké míře splnily tyto drogy Vaše očekávání?=2 na otázku 7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spontánní rozhodnutí na otázku 3. Plánovali jste drogu užít, nebo se k ní dostali spontánně na akci?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, rozhodl/a jsem se sám/sama na otázku 4. Bylo Vaše rozhodnutí drogu užít?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnilo nějak užití/užívání těchto drog Váš postoj k životu?=2 na otázku 7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nelíbilo se mi to na otázku 9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

4. Bylo Vaše rozhodnutí drogu užít?

 • odpověď Ano, rozhodl/a jsem se sám/sama:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 na otázku 5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, líbilo se mi to na otázku 9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jsem dobrou zkušenost na otázku 8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předem plánované na otázku 3. Plánovali jste drogu užít, nebo se k ní dostali spontánně na akci?

6. Jak často užíváte taneční drogy?

 • odpověď méně než 1x měsíčně:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 na otázku 5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nelíbilo se mi to na otázku 9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.

 • odpověď Jak často Vám na akci někdo (i cizí) tuto drogu nabídne?=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V jaké míře se na akci setkáváte s tím, že tento druh drog užil někdo cizí?=5 na otázku 7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.
 • odpověď Jak moc si myslíte, že je pravidelné užívání těchto drog nebezpečné?=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do jaké míry Vám osobně přijdou tyto drogy návykové (fyzicky i psychicky)?=1 na otázku 7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.
 • odpověď Jak snadno si Vy osobně zvládnete tyto drogy opatřit?=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V jaké míře se na akci setkáváte s tím, že tento druh drog užil někdo cizí?=5 na otázku 7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.

8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?

 • odpověď Ne, nechci:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nelíbilo se mi to na otázku 9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

 • odpověď Ano, líbilo se mi to:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jsem dobrou zkušenost na otázku 8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi V jaké míře splnily tyto drogy Vaše očekávání?=2 na otázku 7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.

11. Kolik Vám je let?

 • odpověď 18 - 25:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 13. Jste?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Požili jste někdy taneční drogy (extáze, speed, LSD,...), pokud ne, chcete je vyzkoušet?

2. Odkud jste čerpali informace o těchto drogách?

3. Plánovali jste drogu užít, nebo se k ní dostali spontánně na akci?

4. Bylo Vaše rozhodnutí drogu užít?

5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?

6. Jak často užíváte taneční drogy?

7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.

8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?

9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Kolik Vám je let?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Požili jste někdy taneční drogy (extáze, speed, LSD,...), pokud ne, chcete je vyzkoušet?

2. Odkud jste čerpali informace o těchto drogách?

3. Plánovali jste drogu užít, nebo se k ní dostali spontánně na akci?

4. Bylo Vaše rozhodnutí drogu užít?

5. V kolika letech jste poprvé taneční drogy požili?

6. Jak často užíváte taneční drogy?

7. Nyní nám, prosím, sdělte svůj názor na hodnotící škále 1 - 5.

8. Pokud jste měli s užitím špatnou zkušenost, chcete drogy přesto znovu vyzkoušet?

9. Pokud jste tento druh drog měli, máte s nimi dobré zkušenosti?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Kolik Vám je let?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hankeová, B.Postoj různých věkových skupin k tanečním drogám. (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://postoj-ruznych-vekovych-skup.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.