Představy mladých dospělých o rodičovství a manželství

Konec vyplňování 24. 02. 2018 12:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.09:02

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku.

Jsem studentka oboru Zdravotně-sociální pracovník na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Pracuji na bakalářské práci, jejímž cílem je porovnání současných postojů mladých dospělých k rodičovství a manželství se studií prováděnou v roce 1997 Střediskem empirických výzkumů.

Dotazník je zacílen na osoby ve věku 18 - 29 let, je zcela anonymní a bude použit pro praktickou část mé bakalářské práce.

Předpokládaný čas potřebný pro vyplnění dotazníku je 5 - 8 minut.

Předem Vám velice děkuji za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.

S úctou,

Tereza Endlová

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů – veškeré připomínky k obsahu prosím směřujte na zadavatele průzkumu (uveden vlevo nahoře). Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.