Preference při volbě psa z útulku

Konec vyplňování 08. 11. 2018 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 14   Průměrná doba vyplňování: 00.02:10

Prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který slouží jako podklad pro experimentální část bakalářské práce na téma
Preference při volbě psa z útulku, kterou vypracovává Markéta Přibylová, studentka 3. ročníku Kynologie na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů při České zemědělské univerzitě v Praze.
Vaše odpovědi jsou anonymní.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.