Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdíly v příjmech

Rozdíly v příjmech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Žežulková
Šetření:27. 09. 2022 - 14. 11. 2022
Počet respondentů:246
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

dovolujeme si Vás oslovit při průzkumu na téma Rozdíly v příjmech. Krátký průzkum je realizován formou dotazníku. Jsme dvě studentky vysoké školy a dotazník slouží pouze ke studijním účelům. Průzkum je anonymní a dobrovolný. Rády bychom Vás požádaly o vyplnění.

Studentky fakulty Ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Odpovědi respondentů

1. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji17269,92 %69,92 %  
Studuji2510,16 %10,16 %  
studuji i pracuji187,32 %7,32 %  
pobírám důchod72,85 %2,85 %  
jsem na mateřské/rodičovské dovolené72,85 %2,85 %  
Mám rodinný kapitál. Spravuji majetek a investuji. Občas studuji nebo pracuji.10,41 %0,41 %  
Invalidní 10,41 %0,41 %  
důchodce10,41 %0,41 %  
Nepracující důchodce 10,41 %0,41 %  
Nepracuji jsem invalidní 10,41 %0,41 %  
Pracuji a studuji10,41 %0,41 %  
RD10,41 %0,41 %  
pracující student10,41 %0,41 %  
přežívám10,41 %0,41 %  
důchod i pracuji10,41 %0,41 %  
Studuji, pracuji a jsem na rodičovské dovolené10,41 %0,41 %  
pracuji na zkrácený úvazek + mám invalidní důchod10,41 %0,41 %  
Jsem na neschopence, poté mateřská dovolená 10,41 %0,41 %  
podnikám10,41 %0,41 %  
jsem nezaměstnaná10,41 %0,41 %  
Jsem na RD a pracuji na DPC10,41 %0,41 %  
invalidní důchod10,41 %0,41 %  

Graf

2. Můj příjem plyne z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plného úvazku13454,47 %54,47 %  
Kombinace více příjmů3514,23 %14,23 %  
Podnikání218,54 %8,54 %  
Nemám příjem197,72 %7,72 %  
Brigády176,91 %6,91 %  
Zkráceného úvazku124,88 %4,88 %  
Částečného úvazku41,63 %1,63 %  
kapesného41,63 %1,63 %  

Graf

3. Od minulého roku se moje finanční příjmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšily9136,99 %36,99 %  
zůstaly stejné4819,51 %19,51 %  
Polepšil3915,85 %15,85 %  
Nijak nezměnil2911,79 %11,79 %  
zhoršily2510,16 %10,16 %  
Pohoršil145,69 %5,69 %  

Graf

4. Očekáváte,že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se Váš finanční příjem nezmění7530,49 %30,49 %  
se Váš finanční příjem zvýší7128,86 %28,86 %  
Na finančně zajímavějším místě3915,85 %15,85 %  
Na nynější pozici beze změny3413,82 %13,82 %  
se Váš finanční příjem sníží187,32 %7,32 %  
Na finančně horším místě93,66 %3,66 %  

Graf

5. Moje celkové čisté příjmy za měsíc činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 000 a více5522,36 %22,36 %  
16 200 - 24 999 Kč4217,07 %17,07 %  
25 000 - 34 999 Kč3413,82 %13,82 %  
25001 - 35000 Kč197,72 %7,72 %  
1 - 9 999 Kč197,72 %7,72 %  
35001 a více156,1 %6,1 %  
1 - 9999 Kč145,69 %5,69 %  
16200 - 25 000 Kč135,28 %5,28 %  
10 000 - 16 199 Kč114,47 %4,47 %  
Nemám příjem83,25 %3,25 %  
10 000 - 16199 Kč62,44 %2,44 %  
35000 a více62,44 %2,44 %  
16200 - 24999 Kč20,81 %0,81 %  
25000 - 34999 Kč20,81 %0,81 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15261,79 %61,79 %  
Muž9438,21 %38,21 %  

Graf

7. Spadám do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 35 let7028,46 %28,46 %  
18 - 26 let6626,83 %26,83 %  
27 - 40 let3915,85 %15,85 %  
46 a více2510,16 %10,16 %  
35 - 45 let2510,16 %10,16 %  
41 a více176,91 %6,91 %  
15 - 17 let31,22 %1,22 %  
15 - 18 let10,41 %0,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 9 999 Kč na otázku 5. Moje celkové čisté příjmy za měsíc činí:

7. Spadám do věkové kategorie:

  • odpověď 18 - 26 let:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji na otázku 1. V současné době:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V současné době:

2. Můj příjem plyne z:

3. Od minulého roku se moje finanční příjmy:

4. Očekáváte,že:

5. Moje celkové čisté příjmy za měsíc činí:

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Spadám do věkové kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V současné době:

2. Můj příjem plyne z:

3. Od minulého roku se moje finanční příjmy:

4. Očekáváte,že:

5. Moje celkové čisté příjmy za měsíc činí:

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Spadám do věkové kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žežulková, K.Rozdíly v příjmech (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://rozdily-v-prijmech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.