Silniční kontrola účastníků provozu na pozemní komunikaci

Konec vyplňování 15. 06. 2020 15:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 10   Průměrná doba vyplňování: 00.01:18

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku, který souvisí s provozem na pozemních komunikacích spojený se silniční kontolou. 

Tento dotazník slouží k rozvoji informací, za jakým učelem byla kontrola prováděna, s jakým výsledkem a jak byste hodnotili přístup kontrolního orgánu při samotné kontrole. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.