Školská sociálna práca v ZŠ

Koniec vypĺňania 25. 10. 2021 17:26, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 18   Priemerná doba vyplnenia: 00.05:58

Vážený respondent, vážená respondentka,

som študentom posledného ročníka v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety odbor Sociálna práca, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie toho, ako odborní pedagogickí pracovníci na základných školách vnímajú pozíciu školského sociálneho pracovníka vo vzťahu k práci s deťmi s prejavmi agresivity.

Odpovedajte prosím úprimne, pravdivo a dotazník vyplňte celý. Dotazník je anonymný.

Ďakujem za spoluprácu

Bc. Peter Latka

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.