Smogová situace v ČR

Konec vyplňování 28. 04. 2017 12:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.03:38

Vážení respondenti,

jsme studentky druhého ročníku bakalářského studia na VŠB - TUO, Ekonomické fakulty oboru Marketing a obchod. Tímto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku za účelem zjištění názorů lidí na smogovou situaci, kvalitu ovzduší v ČR a postoj lidí k dodržování smogových opatření. Tento průzkum je zcela anonymní.

Dotazník je určen pro osoby starší 15 let a jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut.

Předem Vám děkujeme za vyplnění.

Bezecná Lucie, Gelačáková Kateřina, Hadrbolcová Eliška a Kučerová Lenka

Studentky VŠB - TUO