Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Smogová situace v ČR

Smogová situace v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kučerová
Šetření:14. 04. 2017 - 28. 04. 2017
Počet respondentů:280
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentky druhého ročníku bakalářského studia na VŠB - TUO, Ekonomické fakulty oboru Marketing a obchod. Tímto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku za účelem zjištění názorů lidí na smogovou situaci, kvalitu ovzduší v ČR a postoj lidí k dodržování smogových opatření. Tento průzkum je zcela anonymní.

Dotazník je určen pro osoby starší 15 let a jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut.

Předem Vám děkujeme za vyplnění.

Bezecná Lucie, Gelačáková Kateřina, Hadrbolcová Eliška a Kučerová Lenka

Studentky VŠB - TUO

Odpovědi respondentů

1. Které město se nachází nejblíže Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostrava15254,29 %54,29 %  
Praha4817,14 %17,14 %  
Ústí nad Labem3412,14 %12,14 %  
Brno186,43 %6,43 %  
Olomouc134,64 %4,64 %  
Hradec Králové113,93 %3,93 %  
Plzeň20,71 %0,71 %  
České Budějovice20,71 %0,71 %  

Graf

2. Vyhovuje Vám ovzduší ve Vašem regionu/městě?

1 - zcela vyhovuje, 2 - spíše vyhovuje, 3 - je mi to jedno, 4 - spíše nevyhovuje, 5 - nevyhovuje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
49935,36 %35,36 %  
27526,79 %26,79 %  
56322,5 %22,5 %  
3227,86 %7,86 %  
1217,5 %7,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.43
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:4
Modus:4

Graf

3. V jaké míře souhlasíte s následujícími výroky?

1 - plně souhlasím, 2 - souhlasím s výhradami, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - vůbec nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Při vyhlášení smogové situace nevycházím z domu.3.3791.828
Při vyhlášení smogové situace by měla být MHD zdarma.1.8751.517
Při vyhlášení smogové situace nevyužívám osobní automobil.3.0252.332
Při vyhlášení smogové situace omezuji větrání na 3-4 minuty.2.2891.913
Při vyhlášení smogové situace nesportuji venku.2.0111.839
Při vyhlášení smogové situace nekouřím.2.1112.47
Při vyhlášení smogové situace nepřetápím obytnou místnost.2.4361.717
Při vyhlášení smogové situace se zajímám o dané informace.2.4641.727

Graf

4. Kolik času strávíte denně na cestě do školy či práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 hodinu20874,29 %74,29 %  
1-3 hodiny6924,64 %24,64 %  
Více než 3 hodiny31,07 %1,07 %  

Graf

5. Jaký dopravní prostředek využíváte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto11039,29 %39,29 %  
Autobus8329,64 %29,64 %  
Tramvaj / Trolejbus5419,29 %19,29 %  
Vlak217,5 %7,5 %  
Metro113,93 %3,93 %  
Motorku10,36 %0,36 %  

Graf

6. Jakým palivem vytápíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centrální (dálkové) vytápění9232,86 %32,86 %  
Zemní plyn8128,93 %28,93 %  
Elektřina5118,21 %18,21 %  
Hnědé a černé uhlí217,5 %7,5 %  
Jiné196,79 %6,79 %  
Obnovitelné zdroje (biomasa, tepelné čerpadlo, solární panely, apod.)165,71 %5,71 %  

Graf

7. Víte o někom ve svém okolí, kdo znečišťuje ovzduší (topí plasty, gumy, ...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18967,5 %67,5 %  
ano9132,5 %32,5 %  

Graf

8. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20974,64 %74,64 %  
Ano, často3813,57 %13,57 %  
Ano, výjimečně3311,79 %11,79 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18666,43 %66,43 %  
Muž9433,57 %33,57 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2414953,21 %53,21 %  
25-345720,36 %20,36 %  
35-495419,29 %19,29 %  
50-64124,29 %4,29 %  
65 a více82,86 %2,86 %  

Graf

11. Dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola zakončena maturitou14551,79 %51,79 %  
Vysoká škola7125,36 %25,36 %  
Střední škola zakončena výučním listem3010,71 %10,71 %  
Základní škola248,57 %8,57 %  
Vyšší odborná škola82,86 %2,86 %  
Nedokončena základní škola20,71 %0,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jakým palivem vytápíte?

  • odpověď Centrální (dálkové) vytápění:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50-64 na otázku 10. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které město se nachází nejblíže Vašeho bydliště?

2. Vyhovuje Vám ovzduší ve Vašem regionu/městě?

3. V jaké míře souhlasíte s následujícími výroky?

4. Kolik času strávíte denně na cestě do školy či práce?

5. Jaký dopravní prostředek využíváte nejvíce?

6. Jakým palivem vytápíte?

7. Víte o někom ve svém okolí, kdo znečišťuje ovzduší (topí plasty, gumy, ...)?

8. Kouříte?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Dokončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které město se nachází nejblíže Vašeho bydliště?

2. Vyhovuje Vám ovzduší ve Vašem regionu/městě?

3. V jaké míře souhlasíte s následujícími výroky?

4. Kolik času strávíte denně na cestě do školy či práce?

5. Jaký dopravní prostředek využíváte nejvíce?

6. Jakým palivem vytápíte?

7. Víte o někom ve svém okolí, kdo znečišťuje ovzduší (topí plasty, gumy, ...)?

8. Kouříte?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Dokončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, L.Smogová situace v ČR (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://smogova-situace-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.