Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Souvislost typu citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností

Souvislost typu citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Krčilová
Šetření:18. 09. 2019 - 13. 11. 2019
Počet respondentů:299
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento výzkum je součástí bakalářské práce na téma „Souvislost citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností“ na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Základ pro to, jak v budoucnu navazujeme vztahy, se vytváří již v dětství. Klíčová je citová vazba, která se vytváří mezi dítětem a pečující osobou. Podle kvality této vazby totiž navazujeme další vztahy v životě.

Cílem mé práce je ověření souvislosti mezi stylem citové vazby v blízkých vztazích, vyjadřováním vděčnosti jeden druhému a spokojeností ve vztahu.

Výzkum je určen osobám od 18 let, žijícím ve společné domácnosti v partnerském vztahu, nebo manželství trvajícím minimálně 2 roky.

Dotazník zabere asi 15 až 25 minut a je rozdělen na 4 části (informace o Vás; jak se cítíte ve vztazích obecně; postojem k vděčnosti a spokojeností v partnerství).

Za jeho vyplnění dostanete na konci dotazníku slevový kód na 50 Kč do obchodu www.milju.cz, kde najdete krásné dárky pro vaše blízké.

Neexistují správné a ani špatné odpovědi. Moc vás prosím o upřímnost a otevřenost a o vyplnění všech otázek. Dotazník je anonymní a veškeré informace jsou důvěrné. Data, která poskytnete vyplněním dotazníku, jsou určena pouze pro potřeby výše uvedené práce.

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s s poskytnutím informací Žanetě Krčilové pro účely výše popsaného výzkumného projektu.

Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo zájem o výsledky studie, prosím kontaktujte mě na emailu zaneta.krcil@gmail.com.

 

Děkuji za Váš čas!

Žaneta Krčilová

 1. ročník bakalářského studia psychologie UPOL

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26789,3 %89,3 %  
muž3210,7 %10,7 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-35 let16053,51 %53,51 %  
36-45 let6120,4 %20,4 %  
21-26 let4113,71 %13,71 %  
46-55 let186,02 %6,02 %  
do 20 let113,68 %3,68 %  
více než 55 let82,68 %2,68 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažení vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání15953,18 %53,18 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou9732,44 %32,44 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity206,69 %6,69 %  
Vyšší odborné vzdělání144,68 %4,68 %  
Základní vzdělání93,01 %3,01 %  

Graf

4. V současné době jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující17859,53 %59,53 %  
na rodičovské/mateřské dovolené10635,45 %35,45 %  
student3411,37 %11,37 %  
nezaměstnaný82,68 %2,68 %  
v důchodu72,34 %2,34 %  

Graf

5. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18561,87 %61,87 %  
ne11438,13 %38,13 %  

Graf

6. Žijete v partnerském vztahu nebo v manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v partnerském vztahuotázka č. 7, v manželstvíotázka č. 7, nejsem zadaný/á → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v manželství15250,84 %50,84 %  
v partnerském vztahu13946,49 %46,49 %  
nejsem zadaný/á82,68 %2,68 %  

Graf

7. Jak dlouho jste se svým partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 2 roky (kdyžtak dotazník končí) → konec dotazníku, 2-4 rokyotázka č. 8, 4-7 letotázka č. 8, 8-10 letotázka č. 8, více než 10 letotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10 let9431,97 %31,44 %  
4-7 let7525,51 %25,08 %  
2-4 roky5819,73 %19,4 %  
8-10 let5217,69 %17,39 %  
méně než 2 roky (kdyžtak dotazník končí)155,1 %5,02 %  

Graf

8. Následující část se zaměřuje na pociťování vděčnosti. odpovězte prosím u jednotlivých otázek podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Na následující škále, prosím, označte, přibližnou míru shody, nebo neshody mezi vámi a vašim partnerem pro každou z následujících kategorií.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Zaškrtněte prosím jednu z možností, jak hodnotíte vztah v porovnání s ostatními

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ZAJÍMAVÝ vs. NUDNÝ1-2-3-4-52.0941.151
ŠPATNÝ vs. DOBRÝ1-2-3-4-54.251.238
NAPLŇUJÍCÍ vs. PRÁZDNÝ1-2-3-4-52.0621.398
OSAMĚLÝ vs. PŘÁTELSKÝ1-2-3-4-54.1161.4
PEVNÝ vs. KŘEHKÝ1-2-3-4-51.7751.268
ODRAZUJÍCÍ vs. NADĚJNÝ1-2-3-4-54.2431.075
RADOSTNÝ vs. SKLIČUJÍCÍ1-2-3-4-51.9171.272

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V současné době jsem:

 • odpověď pracující:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 1. Jste:

5. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak často si Vy a Váš partner užijete společnou legraci?=Méně než 1 krát měsíčně na otázku 16. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské/mateřské dovolené na otázku 4. V současné době jsem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neumím si představit, že by můj vztah s partnerem skončil.=Spíše to je pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 2 roky (kdyžtak dotazník končí) na otázku 7. Jak dlouho jste se svým partnerem?

8. Následující část se zaměřuje na pociťování vděčnosti. odpovězte prosím u jednotlivých otázek podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasíte:

 • odpověď V mém životě toho bylo opravdu mnoho, zač bych měl/a být vděčný/á.=Naprosto souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem vděčný velkému množství lidí.=Naprosto souhlasím na otázku 8. Následující část se zaměřuje na pociťování vděčnosti. odpovězte prosím u jednotlivých otázek podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasíte:

9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.

 • odpověď Cítím se dobře, když jsem závislý/á na druhých.=Silně nesouhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se dobře, když sdílím své soukromé myšlenky a pocity s druhými.=Silně nesouhlasím na otázku 9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zklamaný/á, když mé blízké osoby nejsou poblíž v takové míře, jak bych rád/a.=Silně nesouhlasím na otázku 9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.
 • odpověď Pomáhá mi obrátit se na blízké osoby v těžkých chvílích.=Souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak dobrý je Váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?=Horší než ostatní na otázku 15. Zaškrtněte prosím jednu z možností, jak hodnotíte vztah v porovnání s ostatními

12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

 • odpověď Jak často byste si přál(a), aby Váš vztah vůbec nezačal?=Nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak často si myslíte, že Vám je spolu dobře?=Vždy na otázku 12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Naprosto šťastný na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

 • odpověď Ještě pořád cítím silnou blízkost mezi mnou a mým partnerem.=Naprostá pravda:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Kdybych mohl(a) vrátit čas, vzal(a) bych si stejného partnera / žil(a) bych / chodil(a) bych se stejným partnerem.=Naprostá pravda:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak dobře se daří Vašemu partnerovi uspokojovat Vaše potřeby?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim původním očekáváním?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak často si myslíte, že Vám je spolu dobře?=Vždy na otázku 12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve vztahu se svým partnerem jsem šťastný/á.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď Mám pocit, že se svému partnerovi mohu svěřit prakticky se vším.=Naprostá pravda:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Mám pocit, že se svým partnerem tvoříme „tým“.=Naprostá pravda:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Můj partner je pro mě ideálem pro milostný vztah.=Naprostá pravda:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Můj partner je pro mě ideálem pro milostný vztah.=Vůbec to není pravda:
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Vůbec na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve vztahu se svým partnerem jsem šťastný/á.=Vůbec to není pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď Náš vztah je pevný.=Naprostá pravda:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často si přeji, aby moji blízcí přátelé ke mně cítili stejně silné city, jako já k nim.=Silně nesouhlasím na otázku 9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak často si myslíte, že Vám je spolu dobře?=Vždy na otázku 12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Nedávno jsem začal(a) mít pochybnosti o našem vztahu.=Vůbec to není pravda:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak dobře se daří Vašemu partnerovi uspokojovat Vaše potřeby?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.=Naprostá pravda:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.=Vůbec to není pravda:
  • 10.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náš vztah je pevný.=Vůbec to není pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď Někdy přemýšlím, zda na mě někde čeká někdo jiný.=Vůbec to není pravda:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často si přeji, aby moji blízcí přátelé ke mně cítili stejně silné city, jako já k nim.=Silně nesouhlasím na otázku 9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.
 • odpověď Se svým partnerem mám vřelý a příjemný vztah.=Naprostá pravda:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď Ve vztahu se svým partnerem jsem šťastný/á.=Naprostá pravda:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak dobře se daří Vašemu partnerovi uspokojovat Vaše potřeby?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

 • odpověď Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim původním očekáváním?=Vůbec:
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náš vztah je pevný.=Vůbec to není pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
 • odpověď Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Úplně:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak dobře se daří Vašemu partnerovi uspokojovat Vaše potřeby?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

16. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

 • odpověď Jak často si užíváte společnost svého partnera?=Častěji:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.

17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.

 • odpověď NAPLŇUJÍCÍ [1-2-3-4-5] PRÁZDNÝ: 1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď ODRAZUJÍCÍ [1-2-3-4-5] NADĚJNÝ: 5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NAPLŇUJÍCÍ [1-2-3-4-5] PRÁZDNÝ: 1 na otázku 17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Naprosto šťastný na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď OSAMĚLÝ [1-2-3-4-5] PŘÁTELSKÝ: 5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Naprosto šťastný na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď PEVNÝ [1-2-3-4-5] KŘEHKÝ: 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náš vztah je pevný.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď RADOSTNÝ [1-2-3-4-5] SKLIČUJÍCÍ: 1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak často si myslíte, že Vám je spolu dobře?=Vždy na otázku 12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
 • odpověď ŠPATNÝ [1-2-3-4-5] DOBRÝ: 5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NAPLŇUJÍCÍ [1-2-3-4-5] PRÁZDNÝ: 1 na otázku 17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim původním očekáváním?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Naprosto šťastný na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve vztahu se svým partnerem jsem šťastný/á.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?=Úplně na otázku 14. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se svým partnerem mám vřelý a příjemný vztah.=Naprostá pravda na otázku 13. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi RADOSTNÝ [1-2-3-4-5] SKLIČUJÍCÍ: 1 na otázku 17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.=Dokonalý na otázku 10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažení vzdělání?

4. V současné době jsem:

5. Máte děti?

6. Žijete v partnerském vztahu nebo v manželství?

7. Jak dlouho jste se svým partnerem?

8. Následující část se zaměřuje na pociťování vděčnosti. odpovězte prosím u jednotlivých otázek podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasíte:

9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.

10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.

11. Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Na následující škále, prosím, označte, přibližnou míru shody, nebo neshody mezi vámi a vašim partnerem pro každou z následujících kategorií.

12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

15. Zaškrtněte prosím jednu z možností, jak hodnotíte vztah v porovnání s ostatními

16. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažení vzdělání?

4. V současné době jsem:

5. Máte děti?

6. Žijete v partnerském vztahu nebo v manželství?

7. Jak dlouho jste se svým partnerem?

8. Následující část se zaměřuje na pociťování vděčnosti. odpovězte prosím u jednotlivých otázek podle toho, do jaké míry s tvrzením souhlasíte:

9. Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke každému tvrzení zvolte jednu možnost z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte, či nikoli.

10. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.

11. Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Na následující škále, prosím, označte, přibližnou míru shody, nebo neshody mezi vámi a vašim partnerem pro každou z následujících kategorií.

12. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

15. Zaškrtněte prosím jednu z možností, jak hodnotíte vztah v porovnání s ostatními

16. Zaškrtněte prosím jednu z možností, která nejvíc vypovídá o tom, jak se ve vztahu cítíte.

17. Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a bezprostředních pocitů, které z ní máte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krčilová, Ž.Souvislost typu citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://souvislost-typu-citove-vazby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.