Souvislost typu citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností

Konec vyplňování 10. 01. 2020 20:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.15:23

Dobrý den,

tento výzkum je součástí bakalářské práce na téma „Souvislost citové vazby s partnerskou spokojeností a vděčností“ na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Základ pro to, jak v budoucnu navazujeme vztahy, se vytváří již v dětství. Klíčová je citová vazba, která se vytváří mezi dítětem a pečující osobou. Podle kvality této vazby totiž navazujeme další vztahy v životě.

Cílem mé práce je ověření souvislosti mezi stylem citové vazby v blízkých vztazích, vyjadřováním vděčnosti jeden druhému a spokojeností ve vztahu.

Výzkum je určen osobám od 18 let, žijícím ve společné domácnosti v partnerském vztahu, nebo manželství trvajícím minimálně 2 roky.

Dotazník zabere asi 15 až 25 minut a je rozdělen na 4 části (informace o Vás; jak se cítíte ve vztazích obecně; postojem k vděčnosti a spokojeností v partnerství).

Za jeho vyplnění dostanete na konci dotazníku slevový kód na 50 Kč do obchodu www.milju.cz, kde najdete krásné dárky pro vaše blízké.

Neexistují správné a ani špatné odpovědi. Moc vás prosím o upřímnost a otevřenost a o vyplnění všech otázek. Dotazník je anonymní a veškeré informace jsou důvěrné. Data, která poskytnete vyplněním dotazníku, jsou určena pouze pro potřeby výše uvedené práce.

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s s poskytnutím informací Žanetě Krčilové pro účely výše popsaného výzkumného projektu.

Pokud budete mít jakékoliv otázky nebo zájem o výsledky studie, prosím kontaktujte mě na emailu zaneta.krcil@gmail.com.

 

Děkuji za Váš čas!

Žaneta Krčilová

  1. ročník bakalářského studia psychologie UPOL

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.