Spokojenost zákazníků lékárenské sítě

Konec vyplňování zítra v 23:45:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 21   Průměrná doba vyplňování: 00.04:26

Vážení respondenti,

jakožto student 3. ročníku oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, bych vás rád poprosil o spolupráci a sice o vyplnění dotazníku, zabývajícím se spokojeností zákazníků lékárenské sítě.

Dotazník je určen pro respondenty starší 18 let a byl vytvořen v souvislosti s mou bakalářskou prací. Je zcela anonymní.

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.

Petr Labor