Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak jsou učitelé spravedliví?

Jak jsou učitelé spravedliví?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Nehyba
Šetření:22. 01. 2019 - 14. 02. 2019
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Děkuji, že jste si zvolili vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník se zaměřuje na to, jak lidé vidí spravedlnost u učitelů. Je složen z 21 otázek, které se zaměřují na to, jak si představujete spravedlivého učitele na základní škole.  

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11672,96 %72,96 %  
Muž4327,04 %27,04 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6742,14 %42,14 %  
vysokoškolské6238,99 %38,99 %  
základní2616,35 %16,35 %  
střední bez maturity / vyučen42,52 %2,52 %  

Graf

3. Rok Vašeho narození (např.: 1986)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1993128,05 %7,55 %  
1997106,71 %6,29 %  
2000106,71 %6,29 %  
1999106,71 %6,29 %  
199196,04 %5,66 %  
199596,04 %5,66 %  
199696,04 %5,66 %  
199274,7 %4,4 %  
199874,7 %4,4 %  
199474,7 %4,4 %  
ostatní odpovědi 2002
1987
1990
1989
1976
2001
1979
1973
24
1988
2003
1975
1964
1981
30
41
22
65
28.7
1971
18
1961
23
1977
1982
1888
1984
1967
1957
1963
2004
5939,6 %37,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1961.8
Minimum:41
Maximum:2002
Variační rozpětí:1961
Rozptyl:55364.52
Směrodatná odchylka:235.3
Medián:1993
Modus:1993

Graf

4. Učitel aktivním žákům v hodině umožnuje si vybrat téma eseje, kterou mají napsat..

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - spravedlivé4830,38 %30,19 %  
6 - naprosto spravedlivé3622,78 %22,64 %  
4 - spíše spravedlivé3320,89 %20,75 %  
3 - spíše nespravedlivé2515,82 %15,72 %  
2 - nespravedlivé106,33 %6,29 %  
1 - naprosto nespravedlivé63,8 %3,77 %  

Graf

5. Učitel při celkovém hodnocení zohledňuje žákovu snahu v rámci vyučovacích hodin.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé6139,35 %38,36 %  
5 - spravedlivé5233,55 %32,7 %  
4 - spíše spravedlivé3522,58 %22,01 %  
3 - spíše nespravedlivé42,58 %2,52 %  
1 - naprosto nespravedlivé21,29 %1,26 %  
2 - nespravedlivé10,65 %0,63 %  

Graf

6. Učitel žákům, kteří jsou ve svých studijních výsledcích nejlepší, dává v hodinách více volnosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - spíše spravedlivé4830,77 %30,19 %  
3 - spíše nespravedlivé4126,28 %25,79 %  
5 - spravedlivé2214,1 %13,84 %  
2 - nespravedlivé2113,46 %13,21 %  
6 - naprosto spravedlivé159,62 %9,43 %  
1 - naprosto nespravedlivé95,77 %5,66 %  

Graf

7. Učitel si na začátku roku zřetelně nastavuje pravidla fungování ve třídě.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé10969,87 %68,55 %  
5 - spravedlivé2616,67 %16,35 %  
4 - spíše spravedlivé159,62 %9,43 %  
3 - spíše nespravedlivé53,21 %3,14 %  
2 - nespravedlivé10,64 %0,63 %  

Graf

8. Učitel žákům jasně vysvětlí, na co klade důraz při jejich hodnocení.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé11472,61 %71,7 %  
5 - spravedlivé3119,75 %19,5 %  
4 - spíše spravedlivé117,01 %6,92 %  
3 - spíše nespravedlivé10,64 %0,63 %  

Graf

9. Učitel žákům s nejlepším průměrem dává na konci roku odměnu za jejich výsledky.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - spíše spravedlivé5032,26 %31,45 %  
3 - spíše nespravedlivé3321,29 %20,75 %  
5 - spravedlivé2516,13 %15,72 %  
2 - nespravedlivé1710,97 %10,69 %  
1 - naprosto nespravedlivé159,68 %9,43 %  
6 - naprosto spravedlivé159,68 %9,43 %  

Graf

10. Učitel věnuje každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé8554,14 %53,46 %  
5 - spravedlivé3220,38 %20,13 %  
4 - spíše spravedlivé2515,92 %15,72 %  
3 - spíše nespravedlivé117,01 %6,92 %  
2 - nespravedlivé31,91 %1,89 %  
1 - naprosto nespravedlivé10,64 %0,63 %  

Graf

11. Učitel zmírní hodnocení žákovi, který momentálně prochází rozvodem rodičů nebo jinými podobnými obtížemi.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - spíše spravedlivé5736,54 %35,85 %  
3 - spíše nespravedlivé3522,44 %22,01 %  
5 - spravedlivé2918,59 %18,24 %  
2 - nespravedlivé127,69 %7,55 %  
1 - naprosto nespravedlivé127,69 %7,55 %  
6 - naprosto spravedlivé117,05 %6,92 %  

Graf

12. Učitel věnuje více pozornosti žákům, kteří to podle něj nejvíce potřebují.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - spravedlivé5938,56 %37,11 %  
4 - spíše spravedlivé5535,95 %34,59 %  
3 - spíše nespravedlivé149,15 %8,81 %  
6 - naprosto spravedlivé149,15 %8,81 %  
2 - nespravedlivé74,58 %4,4 %  
1 - naprosto nespravedlivé42,61 %2,52 %  

Graf

13. Učitel informuje své žáky, jakým způsobem řeší konflikty ve třídě.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé6944,81 %43,4 %  
5 - spravedlivé6441,56 %40,25 %  
4 - spíše spravedlivé1711,04 %10,69 %  
3 - spíše nespravedlivé21,3 %1,26 %  
2 - nespravedlivé10,65 %0,63 %  
1 - naprosto nespravedlivé10,65 %0,63 %  

Graf

14. Učitel žákům umožňuje konzultovat jakoukoliv nesrovnalost ve vyhodnocení jejich písemek.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé10467,1 %65,41 %  
5 - spravedlivé4025,81 %25,16 %  
4 - spíše spravedlivé117,1 %6,92 %  

Graf

15. Učitel dostatečně jasně komunikuje s žáky, jak rozhoduje při hodnocení jejich testů.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé9461,04 %59,12 %  
5 - spravedlivé5032,47 %31,45 %  
4 - spíše spravedlivé85,19 %5,03 %  
3 - spíše nespravedlivé10,65 %0,63 %  
2 - nespravedlivé10,65 %0,63 %  

Graf

16. Učitel při hodnocení žáka přihlíží k tomu, zda je pro žáka předmět obtížný.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - spíše nespravedlivé5233,33 %32,7 %  
4 - spíše spravedlivé3019,23 %18,87 %  
2 - nespravedlivé2516,03 %15,72 %  
5 - spravedlivé2113,46 %13,21 %  
1 - naprosto nespravedlivé1710,9 %10,69 %  
6 - naprosto spravedlivé117,05 %6,92 %  

Graf

17. Učitel při písemce dává více času žákům, kteří mají potvrzení o specifické poruše učení.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé5334,19 %33,33 %  
5 - spravedlivé4931,61 %30,82 %  
4 - spíše spravedlivé3220,65 %20,13 %  
3 - spíše nespravedlivé138,39 %8,18 %  
1 - naprosto nespravedlivé74,52 %4,4 %  
2 - nespravedlivé10,65 %0,63 %  

Graf

18. Učitel dodržuje nastavená pravidla hodnocení u všech žáků stejně.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé7950,64 %49,69 %  
5 - spravedlivé4528,85 %28,3 %  
4 - spíše spravedlivé2113,46 %13,21 %  
3 - spíše nespravedlivé74,49 %4,4 %  
2 - nespravedlivé31,92 %1,89 %  
1 - naprosto nespravedlivé10,64 %0,63 %  

Graf

19. Učitel zadává jiný typ domácích úkolů žákům, kteří měli dlouhodobě problém s pochopením učiva v jeho předmětu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - spíše spravedlivé4629,49 %28,93 %  
5 - spravedlivé3623,08 %22,64 %  
3 - spíše nespravedlivé3421,79 %21,38 %  
2 - nespravedlivé1710,9 %10,69 %  
1 - naprosto nespravedlivé159,62 %9,43 %  
6 - naprosto spravedlivé85,13 %5,03 %  

Graf

20. Učitel dává všem žákům stejnou šanci získat dobrou známku.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé11272,26 %70,44 %  
5 - spravedlivé3321,29 %20,75 %  
4 - spíše spravedlivé63,87 %3,77 %  
3 - spíše nespravedlivé21,29 %1,26 %  
1 - naprosto nespravedlivé10,65 %0,63 %  
2 - nespravedlivé10,65 %0,63 %  

Graf

21. Učitel dává malou jedničku žákům, kteří splní úkol navíc.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - spravedlivé5434,62 %33,96 %  
6 - naprosto spravedlivé5132,69 %32,08 %  
4 - spíše spravedlivé3220,51 %20,13 %  
3 - spíše nespravedlivé127,69 %7,55 %  
1 - naprosto nespravedlivé53,21 %3,14 %  
2 - nespravedlivé21,28 %1,26 %  

Graf

22. Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé6843,87 %42,77 %  
5 - spravedlivé4227,1 %26,42 %  
4 - spíše spravedlivé3120 %19,5 %  
3 - spíše nespravedlivé117,1 %6,92 %  
2 - nespravedlivé31,94 %1,89 %  

Graf

23. Učitel považuje angažovanost žáků za důležité kritérium pro výslednou známku na vysvědčení.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - spíše spravedlivé5535,26 %34,59 %  
5 - spravedlivé3723,72 %23,27 %  
3 - spíše nespravedlivé2516,03 %15,72 %  
6 - naprosto spravedlivé2214,1 %13,84 %  
2 - nespravedlivé117,05 %6,92 %  
1 - naprosto nespravedlivé63,85 %3,77 %  

Graf

24. Učitel je nezaujatý při hodnocení výkonu žáků.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - naprosto spravedlivé9459,87 %59,12 %  
5 - spravedlivé3924,84 %24,53 %  
4 - spíše spravedlivé159,55 %9,43 %  
1 - naprosto nespravedlivé42,55 %2,52 %  
2 - nespravedlivé31,91 %1,89 %  
3 - spíše nespravedlivé21,27 %1,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Učitel věnuje každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.

  • odpověď 6 - naprosto spravedlivé:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - naprosto nespravedlivé na otázku 11. Učitel zmírní hodnocení žákovi, který momentálně prochází rozvodem rodičů nebo jinými podobnými obtížemi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Dosažené vzdělání

3. Rok Vašeho narození (např.: 1986)

4. Učitel aktivním žákům v hodině umožnuje si vybrat téma eseje, kterou mají napsat..

5. Učitel při celkovém hodnocení zohledňuje žákovu snahu v rámci vyučovacích hodin.

6. Učitel žákům, kteří jsou ve svých studijních výsledcích nejlepší, dává v hodinách více volnosti.

7. Učitel si na začátku roku zřetelně nastavuje pravidla fungování ve třídě.

8. Učitel žákům jasně vysvětlí, na co klade důraz při jejich hodnocení.

9. Učitel žákům s nejlepším průměrem dává na konci roku odměnu za jejich výsledky.

10. Učitel věnuje každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.

11. Učitel zmírní hodnocení žákovi, který momentálně prochází rozvodem rodičů nebo jinými podobnými obtížemi.

12. Učitel věnuje více pozornosti žákům, kteří to podle něj nejvíce potřebují.

13. Učitel informuje své žáky, jakým způsobem řeší konflikty ve třídě.

14. Učitel žákům umožňuje konzultovat jakoukoliv nesrovnalost ve vyhodnocení jejich písemek.

15. Učitel dostatečně jasně komunikuje s žáky, jak rozhoduje při hodnocení jejich testů.

16. Učitel při hodnocení žáka přihlíží k tomu, zda je pro žáka předmět obtížný.

17. Učitel při písemce dává více času žákům, kteří mají potvrzení o specifické poruše učení.

18. Učitel dodržuje nastavená pravidla hodnocení u všech žáků stejně.

19. Učitel zadává jiný typ domácích úkolů žákům, kteří měli dlouhodobě problém s pochopením učiva v jeho předmětu.

20. Učitel dává všem žákům stejnou šanci získat dobrou známku.

21. Učitel dává malou jedničku žákům, kteří splní úkol navíc.

22. Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti.

23. Učitel považuje angažovanost žáků za důležité kritérium pro výslednou známku na vysvědčení.

24. Učitel je nezaujatý při hodnocení výkonu žáků.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Dosažené vzdělání

3. Rok Vašeho narození (např.: 1986)

4. Učitel aktivním žákům v hodině umožnuje si vybrat téma eseje, kterou mají napsat..

5. Učitel při celkovém hodnocení zohledňuje žákovu snahu v rámci vyučovacích hodin.

6. Učitel žákům, kteří jsou ve svých studijních výsledcích nejlepší, dává v hodinách více volnosti.

7. Učitel si na začátku roku zřetelně nastavuje pravidla fungování ve třídě.

8. Učitel žákům jasně vysvětlí, na co klade důraz při jejich hodnocení.

9. Učitel žákům s nejlepším průměrem dává na konci roku odměnu za jejich výsledky.

10. Učitel věnuje každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.

11. Učitel zmírní hodnocení žákovi, který momentálně prochází rozvodem rodičů nebo jinými podobnými obtížemi.

12. Učitel věnuje více pozornosti žákům, kteří to podle něj nejvíce potřebují.

13. Učitel informuje své žáky, jakým způsobem řeší konflikty ve třídě.

14. Učitel žákům umožňuje konzultovat jakoukoliv nesrovnalost ve vyhodnocení jejich písemek.

15. Učitel dostatečně jasně komunikuje s žáky, jak rozhoduje při hodnocení jejich testů.

16. Učitel při hodnocení žáka přihlíží k tomu, zda je pro žáka předmět obtížný.

17. Učitel při písemce dává více času žákům, kteří mají potvrzení o specifické poruše učení.

18. Učitel dodržuje nastavená pravidla hodnocení u všech žáků stejně.

19. Učitel zadává jiný typ domácích úkolů žákům, kteří měli dlouhodobě problém s pochopením učiva v jeho předmětu.

20. Učitel dává všem žákům stejnou šanci získat dobrou známku.

21. Učitel dává malou jedničku žákům, kteří splní úkol navíc.

22. Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti.

23. Učitel považuje angažovanost žáků za důležité kritérium pro výslednou známku na vysvědčení.

24. Učitel je nezaujatý při hodnocení výkonu žáků.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nehyba, J.Jak jsou učitelé spravedliví? (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://spravedlnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.