Terorismus - ochrana měkkých cílů

Konec vyplňování 15. 01. 2023 15:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.09:04

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku - Terorismus - ochrana měkkých cílů, nasbíraná data budou sloužit k analýze pravděpodobnosti útoku na měkké cíle v rámci mé diplomové práce - Ochrana měkkých cílů.

 

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.