Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Venkovský cestovní ruch na Rakovnicku

Venkovský cestovní ruch na Rakovnicku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Jílková
Šetření:11. 10. 2020 - 30. 11. 2020
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

 

   tento dotazník se zabývá udržitelným rovojem cestovního ruchu na Rakovnicku a byl připraven pro mojí diplomovou práci. Výzkum je anonymní a výsledky budu uvádět jen ve své diplomové práci. Dotazník je určen návštevníkům regionu Rakovník a vztahuje se k pobytu  v regionu. Odpovídejte dle vašeho názoru a mínění.

Odpovědi respondentů

1. Jaký dopravní prostředek převažoval při vašem cestování po regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil3750 %50 %  
vlak1216,22 %16,22 %  
chodím pěšky810,81 %10,81 %  
autobus56,76 %6,76 %  
motocykl34,05 %4,05 %  
automobil a pěšky34,05 %4,05 %  
automobil/pěšky22,7 %2,7 %  
kolo11,35 %1,35 %  
Atumobil/pěšky11,35 %1,35 %  
vlak a chodím pěšky11,35 %1,35 %  
auto a pěšky11,35 %1,35 %  

Graf

2. Co bylo cílem vaší cesty na Rakovnicko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
turistika v přírodě5979,73 %79,73 %  
historické památky3952,7 %52,7 %  
odpočinek bez plánu1722,97 %22,97 %  
návštěva rodiny810,81 %10,81 %  
gastronomie68,11 %8,11 %  
cykloturistika34,05 %4,05 %  
návštěva farmy11,35 %1,35 %  

Graf

3. Jak dlouhý byl Váš pobyt na Rakovnicku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 den bez noclehu5574,32 %74,32 %  
2 dny1114,86 %14,86 %  
3 dny56,76 %6,76 %  
6 dnů a déle22,7 %2,7 %  
4 dny11,35 %1,35 %  

Graf

4. Jak jste si vybral/a místo regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3040,54 %40,54 %  
vracím se na stejné místo2128,38 %28,38 %  
doporučení2128,38 %28,38 %  
aplikace v telefonu22,7 %2,7 %  

Graf

5. Je podle Vás turistické značení cest v regionu dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3547,3 %47,3 %  
spíše souhlasím2837,84 %37,84 %  
nevím810,81 %10,81 %  
spíše nesouhlasím22,7 %2,7 %  
nesouhlasím11,35 %1,35 %  

Graf

6. Byl/a jste spokojena s doplňkovou infrastrukturou? (Zahrnuje cyklostezky, hipostezky, půjčovny sportovního vybavení, hřiště)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2635,14 %35,14 %  
nevím2331,08 %31,08 %  
souhlasím2229,73 %29,73 %  
spíše nesouhlasím22,7 %2,7 %  
nesouhlasím11,35 %1,35 %  

Graf

7. Byl/a jste spokojen/a s dostupností informací v regionu? (Zahrnuje informační centra, mapky, propagační materiál, orientační tabule)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6283,78 %83,78 %  
nevím912,16 %12,16 %  
ne34,05 %4,05 %  

Graf

8. Byl/a jste spokojen/a s úrovní služeb ve stravovávní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3445,95 %45,95 %  
souhlasím1925,68 %25,68 %  
spíše nesouhlasím1317,57 %17,57 %  
nevím79,46 %9,46 %  
nesouhlasím11,35 %1,35 %  

Graf

9. Byl/a jste spokojen/a s úrovní služeb v ubytování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5979,73 %79,73 %  
spíše souhlasím1216,22 %16,22 %  
souhlasím34,05 %4,05 %  

Graf

10. Konzumoval/a jste tradiční (lokální) potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4459,46 %59,46 %  
ne2229,73 %29,73 %  
nevím810,81 %10,81 %  

Graf

11. Uveďte jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pekařské2963,04 %39,19 %  
pivo2656,52 %35,14 %  
uzenářské1736,96 %22,97 %  
víno613,04 %8,11 %  
mléčné výrobky510,87 %6,76 %  
cukrovinky510,87 %6,76 %  
med48,7 %5,41 %  
ostatní12,17 %1,35 %  

Graf

12. Co Vám chybí v nabídce služeb a produktů v regionu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

/

Asi nic

dostatek bufetů

hřiště pro děti

hřiště pro děti

kfc

Lepší stravování

lepší stravování

lepší stravování

lepší stravování

lepší stravování

Lounsko, Žatecko, Rakovnicko, větší propagace

n

Na nic co by mě scházelo jsem nepřišla. Restauraci jsme naštěstí našli otevřenou, není to již v této době jistotou. Restaurací na našich cestách ubývá. Neuživí se.

Nabídka tradičních potravin

Nějaká opravdu dobrá restaurace v centru Rakovníka

někde možnost oběda, někde dětské hřiště

nevím

Nevim

Nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím, nic mě ne napadá

neznám nabídku

Nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

Nic

Nic

Nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

Nic mi nechybí.

Nic.

O víkendu zavřené potraviny

obchod

obchod

obchod, hřiště,

parkoviště

Propagace lokálních potravin. Nakonec jsem si dal smažák a podruhé katův šleh. Ani o lokální produkty jsem nezavadil.

regionální potraviny

supermarket

širší nabídka večerní zábavy, zejména v erotickém duchu

Tradiční potraviny

Tradiční potraviny

Tradiční výrobky

ubytování

ubytování v soukromí

víc restaurací

více možností stravování

více možností stravování

více otevřených hospůdek, krčem, kiosků, občerstvení, apod.

Více restaurací

Více restaurací

Více restaurací s lokálními potravinami.

více tradičních potravin

Vse

zábava pro děti

Zábava pro děti

Zábava pro děti

13. Jaké byly Vaše celkové výdaje za 1 den/osobu v Kč? (stravování, ubytování, nakupování)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 - 15002331,08 %31,08 %  
500 -10002128,38 %28,38 %  
do 5001925,68 %25,68 %  
1500 - 200079,46 %9,46 %  
2500 - 300034,05 %4,05 %  
3000 a více11,35 %1,35 %  

Graf

14. Doporučíte návštěvu Rakovnicka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7094,59 %94,59 %  
nevím45,41 %5,41 %  

Graf

15. Která činnost podle Vás působí na příznivý stav krajiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájem místních obyvatel3851,35 %51,35 %  
hospodaření zemědělců2027,03 %27,03 %  
činnost zastupitelů a sdružení mikroregionu1621,62 %21,62 %  

Graf

16. Která oblast podle Vás potřebuje podpořit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
estetická hodnota krajiny3243,24 %43,24 %  
kvalita životního prostředí2635,14 %35,14 %  
prostupnost krajiny1621,62 %21,62 %  

Graf

17. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4763,51 %63,51 %  
muž2736,49 %36,49 %  

Graf

18. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-442533,78 %33,78 %  
25-341824,32 %24,32 %  
45-541722,97 %22,97 %  
19-24810,81 %10,81 %  
55-6456,76 %6,76 %  
do 1811,35 %1,35 %  

Graf

19. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední4560,81 %60,81 %  
vysokoškolské2939,19 %39,19 %  

Graf

20. Vaše místo trvalého pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj3648,65 %48,65 %  
Hl. město Praha2432,43 %32,43 %  
Plzeňský kraj56,76 %6,76 %  
Vysočina22,7 %2,7 %  
Jihomoravský kraj22,7 %2,7 %  
Jihočeský kraj22,7 %2,7 %  
Liberecký kraj11,35 %1,35 %  
Ústecký kraj11,35 %1,35 %  
Královéhradecký kraj11,35 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký dopravní prostředek převažoval při vašem cestování po regionu?

2. Co bylo cílem vaší cesty na Rakovnicko?

3. Jak dlouhý byl Váš pobyt na Rakovnicku?

4. Jak jste si vybral/a místo regionu?

5. Je podle Vás turistické značení cest v regionu dostačující?

6. Byl/a jste spokojena s doplňkovou infrastrukturou? (Zahrnuje cyklostezky, hipostezky, půjčovny sportovního vybavení, hřiště)

7. Byl/a jste spokojen/a s dostupností informací v regionu? (Zahrnuje informační centra, mapky, propagační materiál, orientační tabule)

8. Byl/a jste spokojen/a s úrovní služeb ve stravovávní?

9. Byl/a jste spokojen/a s úrovní služeb v ubytování?

10. Konzumoval/a jste tradiční (lokální) potraviny?

11. Uveďte jaké?

12. Co Vám chybí v nabídce služeb a produktů v regionu?

13. Jaké byly Vaše celkové výdaje za 1 den/osobu v Kč? (stravování, ubytování, nakupování)

14. Doporučíte návštěvu Rakovnicka?

15. Která činnost podle Vás působí na příznivý stav krajiny?

16. Která oblast podle Vás potřebuje podpořit?

17. Pohlaví:

18. Věk:

19. Vzdělání:

20. Vaše místo trvalého pobytu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký dopravní prostředek převažoval při vašem cestování po regionu?

2. Co bylo cílem vaší cesty na Rakovnicko?

3. Jak dlouhý byl Váš pobyt na Rakovnicku?

4. Jak jste si vybral/a místo regionu?

5. Je podle Vás turistické značení cest v regionu dostačující?

6. Byl/a jste spokojena s doplňkovou infrastrukturou? (Zahrnuje cyklostezky, hipostezky, půjčovny sportovního vybavení, hřiště)

7. Byl/a jste spokojen/a s dostupností informací v regionu? (Zahrnuje informační centra, mapky, propagační materiál, orientační tabule)

8. Byl/a jste spokojen/a s úrovní služeb ve stravovávní?

9. Byl/a jste spokojen/a s úrovní služeb v ubytování?

10. Konzumoval/a jste tradiční (lokální) potraviny?

11. Uveďte jaké?

12. Co Vám chybí v nabídce služeb a produktů v regionu?

13. Jaké byly Vaše celkové výdaje za 1 den/osobu v Kč? (stravování, ubytování, nakupování)

14. Doporučíte návštěvu Rakovnicka?

15. Která činnost podle Vás působí na příznivý stav krajiny?

16. Která oblast podle Vás potřebuje podpořit?

17. Pohlaví:

18. Věk:

19. Vzdělání:

20. Vaše místo trvalého pobytu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jílková, B.Venkovský cestovní ruch na Rakovnicku (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://turismus-rakovnicko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.