Jeseníky a Střední Morava - cestovatelský průzkum Olomouckého kraje

Konec vyplňování dnes v 23:45:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 28   Průměrná doba vyplňování: 00.12:48

Prosíme vás o vyplnění tohoto dotazníku zaměřeného na image Olomouckého kraje. Žádáme o vyplnění ty, kteří nežijí na území Olomouckého kraje, tak abychom mohli zhodnotit vnímání našeho kraje obyvateli z okolních krajů Čech, Moravy a Slezska.