Vliv teroristických útoků na poptávku po produktech vybrané CK a CA

Konec vyplňování 01. 02. 2017 14:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 13   Průměrná doba vyplňování: 00.02:10

Pro sběr subjektivních dat od respondentů byla vybrána metoda dotazníkového šetření. Dotazník byl vytvořen a distribuován prostřednictvím internetu, a to jak na sociální síti (Facebook), tak zasíláním e-mailem. E-maily byly zasílány do jednotlivých českých cestovních kanceláří a agentur a rovněž do CzechTourismu. Pro výzkum bylo potřeba znát názory i starší populace; pro tyto byl účely dotazník vytištěn a distribuován osobně.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů – veškeré připomínky k obsahu prosím směřujte na zadavatele průzkumu (uveden vlevo nahoře). Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.