Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výkon trestu duševně nemocných

Výkon trestu duševně nemocných

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kočovská
Šetření:12. 03. 2020 - 01. 04. 2020
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Kočovská, studuji na Univerzitě v Pardubicích a ráda  bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku. Výsledky budou požity do bakalářské práce.  

Odpovědi respondentů

1. Znáte někoho, kdo trpí některou z těchto duševních poruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schizofrenie5131,88 %31,88 %  
Poruchy osobnosti4930,63 %30,63 %  
Nikoho takového neznám4930,63 %30,63 %  
Mentální retardace4729,38 %29,38 %  
Alzheimerova demence4125,63 %25,63 %  
Gambling2616,25 %16,25 %  
Jiné159,38 %9,38 %  
Kleptomanie138,13 %8,13 %  

Graf

2. Jsou duševně nemocní pro společnost nebezpeční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6842,5 %42,5 %  
Spíše ne6540,63 %40,63 %  
Určitě ano2213,75 %13,75 %  
Určitě ne53,13 %3,13 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že pachatel, který se dopustil trestného činu (např. vraždy), byl pro duševní nemoc označen za nepříčetného a místo vězení půjde do psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím10465 %65 %  
Nesouhlasím5635 %35 %  

Graf

4. Myslíte si, že léčba v psychiatrické léčebně či zabezpečovací detenci je dostatečná a vede k nápravě duševně nemocného pachatele trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U někoho dojde k nápravě, ale u někoho nikoliv10163,13 %63,13 %  
Není dostatečná, znovu se dopustí trestného činu4830 %30 %  
Ano, je dostatečná dojde k nápravě116,88 %6,88 %  

Graf

5. Víte o nějakém případu, kdy trestný čin spáchal duševně nemocný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9861,25 %61,25 %  
Ne6238,75 %38,75 %  

Graf

6. Jak je potřeba chovancům v detenci nebo psychiatrickém ústavu omezovat jejich práva a svobody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně omezit10364,38 %64,38 %  
Zcela omezit4729,38 %29,38 %  
Není jim potřeba práva a svobody omezovat106,25 %6,25 %  

Graf

7. Od koho by měly zabezpečovací detence a psychiatrické léčebny čerpat peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Od státuotázka č. 9, Od chovanců a hospitalizovanýchotázka č. 9, Jinéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od státu10263,75 %63,75 %  
Od chovanců a hospitalizovaných5433,75 %33,75 %  
Jiné42,5 %2,5 %  

Graf

8. Od koho by měly čerpat peníze?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dle

kombinace - stát + sami si hradit

Od chovanců a hospitalizovaných i od státu

od pojišťoven

Od rodicu, protoze zanedbali prvopocatek. Nicméně i stát ať se stará, dnes je psychoparum dovoleno být venku a páchat i opakovaně- viz usmrcení nožem ve škole či napadení v obchoďáku.

9. Měly by psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence dostávat dotace od státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13081,25 %81,25 %  
Nevím2213,75 %13,75 %  
Ne85 %5 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13383,13 %83,13 %  
Muž2716,88 %16,88 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let10968,13 %68,13 %  
31-50 let3924,38 %24,38 %  
51 a více let127,5 %7,5 %  

Graf

12. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy10968,13 %68,13 %  
Morava3924,38 %24,38 %  
Slovensko95,63 %5,63 %  
Zahraničí31,88 %1,88 %  

Graf

13. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6641,25 %41,25 %  
Vysokoškolské6540,63 %40,63 %  
Střední s vyučením106,25 %6,25 %  
Základní106,25 %6,25 %  
Vyšší odborné95,63 %5,63 %  

Graf

14. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný7546,88 %46,88 %  
Student7043,75 %43,75 %  
Rodičovská dovolená74,38 %4,38 %  
Důchodce63,75 %3,75 %  
Nezaměstnaný21,25 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Souhlasíte s tím, že pachatel, který se dopustil trestného činu (např. vraždy), byl pro duševní nemoc označen za nepříčetného a místo vězení půjde do psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence?

  • odpověď Ano, souhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je dostatečná dojde k nápravě na otázku 4. Myslíte si, že léčba v psychiatrické léčebně či zabezpečovací detenci je dostatečná a vede k nápravě duševně nemocného pachatele trestného činu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte někoho, kdo trpí některou z těchto duševních poruch?

2. Jsou duševně nemocní pro společnost nebezpeční?

3. Souhlasíte s tím, že pachatel, který se dopustil trestného činu (např. vraždy), byl pro duševní nemoc označen za nepříčetného a místo vězení půjde do psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence?

4. Myslíte si, že léčba v psychiatrické léčebně či zabezpečovací detenci je dostatečná a vede k nápravě duševně nemocného pachatele trestného činu?

5. Víte o nějakém případu, kdy trestný čin spáchal duševně nemocný?

6. Jak je potřeba chovancům v detenci nebo psychiatrickém ústavu omezovat jejich práva a svobody?

7. Od koho by měly zabezpečovací detence a psychiatrické léčebny čerpat peníze?

9. Měly by psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence dostávat dotace od státu?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Odkud pocházíte?

13. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

14. Jaké je Vaše povolání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte někoho, kdo trpí některou z těchto duševních poruch?

2. Jsou duševně nemocní pro společnost nebezpeční?

3. Souhlasíte s tím, že pachatel, který se dopustil trestného činu (např. vraždy), byl pro duševní nemoc označen za nepříčetného a místo vězení půjde do psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence?

4. Myslíte si, že léčba v psychiatrické léčebně či zabezpečovací detenci je dostatečná a vede k nápravě duševně nemocného pachatele trestného činu?

5. Víte o nějakém případu, kdy trestný čin spáchal duševně nemocný?

6. Jak je potřeba chovancům v detenci nebo psychiatrickém ústavu omezovat jejich práva a svobody?

7. Od koho by měly zabezpečovací detence a psychiatrické léčebny čerpat peníze?

9. Měly by psychiatrické léčebny či zabezpečovací detence dostávat dotace od státu?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Kolik je Vám let?

12. Odkud pocházíte?

13. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

14. Jaké je Vaše povolání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kočovská, M.Výkon trestu duševně nemocných (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vykon-trestu-dusevne-nemocny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.